12 ข้อต้องทำถ้าอยากมีชีวิตแบบ ไม่ต้องทำงาน ก็มีเงินใช้ !

การวางแผนการเงินที่ดีตั้งแต่ต้น เมื่อเริ่มทำงาน จะทำให้เรามีเงินสะสมไว้ใช้ในวันข้างหน้า โดยมีเงินเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ จนถึงเมื่อเรามีอายุมากขึ้น เงินของเราจะสามารถทำงานแทนเราได้ โดยเราไม่ต้องทำงานหาเงินอีกต่อไป เราสามารถใช้เงินลงทุนในด้านใดก็ได้ที่สามารถทำกำไรให้กับเรา ถึงขนาดที่เรา ไม่ต้องทำงาน ก็มีเงินใช้ วิธีที่จะบริหารเงินด้วยการวางแผนต้องมีเคล็ดลับในการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ สามารถทำให้มีความสำเร็จได้อย่างเป็นจริง เป็นไปตามแผน ซึ่งเคล็ดลับวางแผนการเงินให้มีเงินใช้ตลอดชีวิตมีดังต่อไปนี้

joker123

 1. การเตรียมพร้อม คือการเตรียมตัวสำหรับการออมเงินที่มีพลัง เพราะการออมคือการที่เราเก็บเงินจากรายได้ลบด้วยรายจ่าย ด้วยความตั้งใจที่จะไปสู่อิสรภาพทางการเงิน ที่มีความมั่นคงในเรื่องทรัพย์สิน เงินทองในอนาคต ต้องมีความตั้งใจที่จะทำในสิ่งที่เป็นอนาคต เพื่อความสำเร็จในชีวิตทางด้านการเงินอย่างแท้จริง
 2. กำหนดเป้าหมายทางการเงิน ว่าเราต้องการมีเงินใช้ในยามเกษียนจากการทำงานเป็นจำนวนเงินเท่าใด ที่เป็นเงินก้อนใหญ่ และเงินที่จะได้ใช่เป็นประจำอีกเดือนละเท่าไร ด้วยการเช็คจากฐานะทางการเงินของท่านเอง และที่เกี่ยวข้องทั้งหมดว่าเป้าหมายทางการเงิน เราประมาณไว้เท่าใดกันแน่

สล็อต

 1. มีวินัยเป็นสิ่งที่นำท่านไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ให้ทิ้งเป้าหมายที่วางแผนทางการเงินไว้กลางคัน โดยต้องรักษาวินัยไห้เหนียวแน่น ท่านก็จะถึงเป้าหมายอย่างแน่นอน
 2. จัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้รัดกุมและลงจำนวนเงินให้ถูกต้องทุกวัน อย่าลืมเป็นอันขาด เพราะท่านจะได้ทราบรายรับรายจ่ายที่แท้จริง จะได้ทราบจำนวนเงินที่จะนำมาออมได้ถูกต้อง และคำนวณระยะเวลาได้แม่นยำมากขึ้น จะทำให้เป้าหมายของเงินเก็บเงินออมของเราได้ผลตามที่ได้วางแผนทางการเงินเอาไว้

สล็อตออนไลน์

 1. ควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างประหยัดที่สุด และต้องจำเป็นจริงๆ เรื่องนี้สำคัญยิ่ง ถ้าทำได้เราจะไปถึงเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้ก่อนกำหนด เพราะความฟุ่มเฟื่อยเป็นอุปสรรค์ที่คนส่วนใหญ่ จะทำไม่ได้ และทำให้การเก็บออมเงินนั้นล้มเหลวก่อนกำหนด
 2. อย่าสร้างหนี้สินโดยไม่จำเป็น เพราะหนี้ทุกชนิดมักจะมีดอกเบี้ยที่จะทำให้การเก็บออมเงินของเราลดน้อยถอยลง เป็นสิ่งที่บันทอนประสิทธิภาพของแผนที่เราตั้งใจอย่างมาก จึงไม่สมควรสร้างหนี้โดยไม่จำเป็นเลย

jumboslot

 1. วางแผนภาษี เป็นที่คนส่วนใหญ่อาจมองข้ามไปได้ แต่ถ้าวางแผนอย่างดี การออมเงินของเราจะมีเพิ่มขึ้นอย่างที่คนส่วนใหญ่ไม่นึกถึงประโยชน์ของการลดหย่อนภาษีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าลดหย่อนจาก เงินบริจาคที่เราไปทำบุญที่วัด สมาคม มูลนิธิ ให้เก็บหลักฐานใบสำคัญในการบริจาคไว้ ค่าเลี้ยงดูบุตร เลี้ยงดูบิดามารดา
 2. วางแผนที่จะมีครอบครัว ว่าจะมีครอบครัวตอนอายุเท่าไร เป็นการวางแผนที่จะมองไปในอนาคตข้างหน้าว่าเราจะมีคู่ครองคู่ชีวิตที่ดี ณ เวลาใดที่เหมาะสมกับเรา เพราะการมีคู่ครองที่ดีเหมาะสมจะทำให้เป็นเพื่อนคู่คิดในเรื่องต่างๆ ได้ดี เวลาเราคิดแก้ไขปัญหาไม่ออก ภรรยาเราอาจจะแนะนำข้อคิดเห็นที่ดีมีประโยชน์ให้เราได้ เป็นสองความสองความคิดเห็นที่จะนำไปในทางที่จะแก้ปัญหาได้มากกว่าความคิดเดียว
 3. วางแผนเรื่องการซื่อที่อยู่อาศัย เป็นเรื่องที่สำคัญที่เราต้องวางแผนไว้หลังจากมีคู่ครองแล้ว เพราะทุกคนต้องมีบ้านที่อยู่อาศัยไว้เป็นหลักประกันความั่งคงที่ทุนคนใฝ่หา ดังนั้นเราต้องคิดออมเงินไว้ดาวบ้านอันดับแรกว่าใช้เงินจำนวนเท่าได และต้องคิดต่อไปว่าเราจะต้องใช่เงินผ่อนจำนวนเท่าใดถึงจะพอกับค่าใช้จ่ายในครอบครัว

slot

 1. วางแผนการมีบุตร เมื่อเรามีครอบครัวแล้วเราก็จะต้องมีบุตร ควรมีบุตรตอนไหน กี่คนดี เพราะต้องคำนวนเรื่องเงินค่าการศึกษาบุตรก่อนที่จะมีบุตร มีสองหรือคนเดียวดี ถ้ามีมากเกินไปก็มีค่าใช้จ่ายมาก
 2. วางแผนการเกษียนอายุในการทำงาน เราจะใช้วิธีเออรี่หรือจะเกษียนตอนอายุ 60 ปีก็ได้ตามแต่เราจะเลือก ถ้าเก็บจำนวนหนึ่งได้มากพอที่จะนำเงินบางส่วนมาลงทุนในด้านต่างๆ ให้มีผลตอบแทนในจำนวนเงินที่เราพอใจ โดยไม่ต้องทำงาน ให้เงินทำงานแทนเราอย่างมั่นคงได้ ตามที่เราพอใจในด้านนั้นก็ถือว่าเรามีอิสระภาพทางเงินแล้ว
 3. วางแผนการลงทุน เรานำเงินที่ออมไว้ตั้งแต่เริ่มทำงาน มีเงินเดือน แล้วเก็บเงินออมสะสมไว้จำนวนหนึ่ง นำเงินทุนนี้ไปลงทุนในด้านต่างๆ เช่นการลงทุนในที่ดิน ตึกแถว คอนโด อสังหาริมทรัพย์ต่างๆ เป็นการลงทุนในระยะยาว ความเสี่ยงก็น้อยมาก จะได้ผลตอบแทนมาก ยิ่งระยะยาวก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้น การลงทุนในพันธบัตรก็มีความเสี่ยงน้อยเหมือนกัน แต่ได้ผลตอบแทนเรื่อยๆ รวมกันแล้วก็เป็นจำนวนเงินมากกว่าการฝากเงินกับธนาคาร ถ้าเป็นกองทุนรวมด้วยแล้วก็ได้ผลตอบแทนมากขึ้นมาอีกนิด ถ้าความเสี่ยงมากขึ้นมาอีกก็ลงทุนในหุ้นของตลาดหลักแห่งประเทศไทย แต่เราต้องศึกษาให้มีความในหุ้นบริษัทที่เราลงทุนด้วย

สร้างความมั่นคงให้ระบบการเงิน อย่างไรไม่ให้ล้มละลาย

หลายๆครั้ง ที่เรามักจะเห็นคนที่มีฐานะทางการเงิน ไม่ว่าจะอยู่ในระดับที่เราเรียกว่ารวยมากหรืออยู่ในระดับฐานะที่เราเรียกว่าปานกลาง อยู่ดีๆก็ล้มละลายไปซะเฉยๆหรือว่าเกิดอาการทรุดตัวของสภาพทางการเงินภายในครอบครัว แน่นอนว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นในทันที และเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดขึ้น พวกเขาเหล่านั้นก็คงไม่อยากให้คนรอบข้างรับรู้สักเท่าไหร่ ซึ่งสิ่งที่ทำให้คนที่มีฐานะทางการเงินเหล่านั้นล้มละลายหรือว่าเกิดอาการทรุดตัวของสภาพางการเงินภายในครอบครัวนั้น มีอย่างมากเลยล่ะ และเราก็คงไม่อยากให้เกิดขึ้นกับเราเช่นกัน เพราะเมื่อไหร่ที่เรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นแล้ว ต้องใช้เวลาและความสามารถพอดูเลยล่ะในการทำให้ตัวเองกลับมาเป็นเหมือนเดิม

joker123

สิ่งที่ทำให้หลายๆครอบครัวได้ล้มละลายหรือเกิดอาการทรุดตัวของสภาพทางการเงินนั้น มีอย่างมากเลยล่ะ สำหรับเหล่านักทุกธุรกิจทั่วไป จะเป็นทั้งในเรื่องของหุ้นตก เกิดภาวะระบบเศรษฐกิจเป็นพิษ และอื่นๆอีกมากมายที่เกิดขึ้นกับบริษัท แต่สำหรับเหล่าคนทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นทั้งมนุษย์เงินเดือนหรือนักธุรกิจ รวมไปถึงพ่อค้าแม่ขาย ก็คือเรื่องของค่าอุบัติเหตุ เรื่องของค่ารักษาพยายาม และเรื่องของหนี้สินต่างๆที่บริหารเงินไม่ทันจนต้องติดลบ ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้จะทำให้เรามีสภาพทางการเงินทรุดตัวอย่างมากเลยล่ะถ้าหากว่าเรามีเงินทุนสำรองไว้ค้ำจุนเราเอาไว้ ซึ่งไม่ว่าอย่างไรก็ตาม เรามีเทคนิคง่ายๆในการ สร้างความมั่นคงให้ระบบการเงิน กับเรา ดังนี้

สล็อต

 1. เลือกที่จะทำประกัน
  สิ่งหนึ่งที่จะสามารถช่วยเหลือเราได้อย่างมากเลยก็คือการทำประกัน หากใครยังนึกไม่ออก ก็ลองนึกถึงประกันอุบัติเหตุรถยนต์ดูสิ ถ้าหากว่าเรายนต์ของเราไม่มีประกัน แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่รถของเราเกิดอุบัติเหตุชนกับคนอื่นแล้ว เราอาจจะได้เสียเงินค่าซ่อมรถ เสียเงินค่ารักษาพยาบาล และอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งแน่นอนว่าเพียงเกิดอุบัติเหตุครั้งเดียว อาจจะทำให้สภาพทางการเงินของเราทรุดลงไปเยอะเลยนะ แต่ถ้าหากว่าเราเลือกที่จะทำประกันล่ะ แน่นอนว่ายิ่งเป็นประกันชั้น 1 ด้วยแล้ว เราจะรู้สึกอุ่นใจอย่างมากเลยล่ะ ถึงแม้ว่าเราจะจ่ายเงินซื้อประกันที่เยอะพอดู แต่ว่าค่ารักษาพยาบาลและเงินค่าซ่อมรถ ย่อมเยอะกว่าอย่างแน่นอน ซึ่งไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันนี้ มีประกันต่างๆให้เราเลือกทำอย่างมากเลยล่ะ โดยเฉพาะประกันชีวิต ที่เปรียบได้กับเป็นเงินฝากให้กับเราได้ในอนาคต ถ้าหากวาเราทำประกัน รับรองได้เลยว่าสภาพทางการเงินจะไม่ทรุดอย่างง่ายๆแน่นอน

สล็อตออนไลน์

 1. เลือกที่จะมีเงินสำรอง
  บ่อยๆครั้งที่มักจะมีเรื่องให้เราต้องเสียเงินอย่างไม่คาดฝันเกิดขึ้น หรืออาจจะมีเรื่องให้เราต้องเสียเงินก้อนไป อย่างเช่นค่าเทอม ค่ารักษาพยาบาล ค่าซอมรถบำรุงรถ ค่าทีวี เงินค่าสิ่งของต่างๆที่อยากได้ ซึ่งไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ถ้าหากว่าเราไม่มีเงินสำรองไว้ใช้ ก็อาจจะทำให้เราต้องเบียดเบียนเงินจากส่วนอื่น เพื่อที่จะนำมาใช้จ่ายในส่วนต่างๆเหล่านี้นะ ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม พวกเราทุกคนรู้ดีว่าการมีเงินสำรองไว้ใช้ยามฉุกเฉินหรือมีเงินเก็บ จะสามารถช่วยเราได้เยอะ แต่ว่าเราจะเอาเงินของเราไปเก็บที่ไหนและเก็บยังไงล่ะ ซึ่งแน่นอนว่าก็ต้องเป็นสถาบันการเงินอย่างธนาคาร แต่เราต้องเลือกที่จะฝากให้เหมาะสมนะ ถ้าหากใครที่วางแผนไว้ว่านอนาคตจะได้ใช้เงินเยอะ ก็ลองเปลี่ยนจากฝากออมทรัพย์กลายเป็นฝากประจำดูดูสิ

jumboslot

 1. ลงทุนหลายๆอย่าง รับรองไม่ล้ม
  หนึ่งในเคล็ดลับของนักลงทุนหลายๆคน นั่นก็คือการลงทุนหลายๆอย่าง และที่สำคัญคือสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่เราลงทุนลงไป ต้องไม่ใช่สิ่งที่จัดหมวดหมู่ไว้ในประเภทเดียวกันนะ อย่างเช่นหุ้นที่เราลงทุน เราไม่ควรที่จะลงทุนหุ้นที่เกี่ยวกับอาหารหลายๆตัว เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดเรื่องราวที่ส่งผลระทบกับการส่งออก เราจะเดือดร้อนไม่น้อยเลยล่ะ ทางที่ดีก็คือควรจะลงทุนไว้ที่ประเภทอื่นบ้าง แต่สำหรับบริษัทนั้น ซึ่งอาจจะไม่สามารถลงทุนได้หลายอย่างก็จริงเพราะการตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมา มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยล่ะแต่ถ้าหากว่าหาจังหวะการลงทุนหรือตั้งบริษัทได้ ก็จะช่วยเราได้ดีอย่างมากเลยล่ะ

slot

 1. ลงทุนเป็นสิ่งของ
  การลงทุนเป็นสิ่งของ คือสิ่งทีได้รับความนิยมอย่างมากเลยล่ะ แต่บางสิ่งบางอย่างที่เราต้องแลกด้วยเวลานะ ซึ่งการลงทุนด้วยสิ่งของ แน่นอนว่าเรามักจะนึกถึงทองในรูปแบบต่างๆ ที่มีแต่วันจะขึ้นราคา และไม่มีทีท่าว่าจะลดราคาลงเลย และเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาทองได้ลดลง ก็ลดลงไม่เยอะสักเท่าไหร่ถ้าหากเปรียบกับตอนที่ขึ้นราคา การลงทุนด้วยสิ่งของนั้น เราอาจจะยังไม่ได้กำไรในวันรุ่งขึ้นทันที แต่เราจะได้กำไรอย่างมากเลยล่ะเมื่อเวลาผ่านไปนานขึ้น และไม่เพียงแต่ทองเท่านั้นนะที่สามารถลงทุนเพื่อเก็งกำไรได้ ยังมีของอีกเยอะแยะมากมายเลยล่ะ ไม่ว่าจะเป็นพวกของเก่า วัตถุโบราณ ของหายาก และสิ่งอื่นๆอีกมากมายรวมไปถึงไม้ด้วย การที่ไม้เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าลงทุนเพราะว่าในปัจจุบันนี้ ไม้เริ่มหายากอย่างมากเลยล่ะ ทำให้บ้านไม้มีราคาแพง เป็นการลงทุนที่น่าสนใจไม่น้อยเลย

หนทางสู่ความรวย ใช้เงินให้เป็น ไม่ใช่เรื่องยาก

หักก่อนใช้เหลือเก็บ
ก่อนที่จะใช้เงินไปทำอะไรต้องจ่ายให้ตัวเองก่อน เวลาเงินออกในทุกๆเดือน ต้องนำเงินส่วนหนึ่งไปฝากไว้ในบัญชี และห้ามยุ่งกับเงินส่วนนี้โดยเด็ดขาด ถ้ามีเรื่องจำเป็นต้องใช้เงินจริงๆ ให้คิดว่า การที่เรานำเงินเก็บมาใช้นั้น เหมือนเราไปกู้เงินส่วนนี้มาใช้ ต้องนำไปคืน และต้องมีดอกเบี้ยด้วย รับรองได้เลยว่าวิธีนี้จะช่วยให้คุณมีเงินเก็บอย่างแน่นอน

joker123

เพลิดเพลินในการเก็บเงินด้วยการหยอดกระปุก
ไม่ว่าใครๆก็ทำกันสำหรับการสร้างนิสัยรู้จักเก็บรู้จักหยอด ไม่จำเป็นต้องมากแต่เมื่อคุณเห็นว่ามันมากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วจะเกิดความรู้สึกดีไม่น้อยเลยล่ะ และที่สำคัญอย่าดูถูกเงินเหรียญ ถึงแม้อาจจะเป็นเงินเหรียญ ถ้าหยอดลงกระปุกบ่อยๆ เงินเศษจะกลายเป็นเงินก้อนได้ และเมื่อกระปุกเต็มแล้วให้เปิดบัญชีเพื่อที่จะนำเงินนี้ไปฝาก หากไม่มีการถอนหรือนำออกมาใช้เหรียญที่คุณไม่เห็นค่าในวันนี้จะสร้างรอยยิ้มให้คุณในวันหน้าได้

สล็อต

เก็บเงินที่ได้รับจากสิ่งต่างๆคืน
ให้นำเงินที่ได้รับเป็นส่วนลดจากการซื้อสินค้าต่างๆ เงินคืนเบี้ยประกัน เก็บสะสมไว้ หลังจากสิ้นปีคุณจะได้เห็นเงินเหล่านี้เป็นก้อนใหญ่ และจะช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆได้อีกด้วย

อยากได้แต่หาความจำเป็นไม่ได้ให้ตัดไป
อยากได้ตามกระแส ตัดไป ลองนำของแบรนด์ หรือสิ่งของที่ไม่ได้มีประโยชน์มารวมกันแล้วคิดดูว่าเสียเงินกับสิ่งเหล่านี้ไปเท่าไหร่ อาจซื้อบ้านได้เป็นหลังๆเลย อย่าปล่อยให้วัตถุนิยมครอบงำคุณ ควรจะเลือกจ่ายในสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตเท่านั้น ถ้าอยากได้อะไรก็ตามใจตัวเองจะทำให้คุณเสียนิสัย และติดนิสัยใช้จ่ายฟุ่มเฟือย

สล็อตออนไลน์

วิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนก่อนลงทุน
เล็งเห็นถึงความเสี่ยงและไม่เป็นอย่างที่ได้คาดการณ์ไว้ก็ควรเปลี่ยนความคิดเหล่านั้นเสีย บอกได้เลยว่าการลงทุนสิ่งที่จะต้องคิดคือความมั่นคงและผลกำไรเท่านั้น หลีกเลี่ยงการลงทุนที่มีความเสี่ยง หรือการลงทุนที่ไม่เห็นผลตอบแทน

เลือกสถาบันการเงิน
เลือกฝากเงินกับสถาบันการเงินที่สามารถขอกู้ได้เมื่อถึงยามคับขัน อย่างเช่นสหกรณ์ต่างๆ

jumboslot

ลงทุนต่อยอด
เงินที่ได้มาจากอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเงินมรดก ดอกเบี้ย เงินปันผลต่างๆ อย่านำไปใช้จนหมด ให้นำเงินก้อนนี้ไปลงทุนเพื่อการเกษียณอายุ หากยังไม่มีโครงการที่จะสามารถเพิ่มพูนเงินเหล่านั้นก็เอาไปฝากบัญชีดอกเบี้ยสูงไปก่อน

อย่าซื้อของเงินผ่อน
หากต้องการหรืออยากได้อะไรให้อดออมเอาแล้วซื้อสดดีกว่า อย่าซื้อเงินผ่อนเพราะจะเจอกับดอกที่เบ่งบานทุกเดือน

นำเงินปันผลและดอกเบี้ยไปต่อยอด
จัดการเงินปันผลจากการ ฝากเงินทางการเงินใดๆก็ตาม ไว้ให้ได้สัดส่วน หรือจะนำเอาดอกเบี้ยจากรายได้นั้นๆมาลงทุนทำการค้าอื่นๆได้อย่างอัตโนมัติ และรออีกไม่นานคุณจะได้เห็นผลที่น่าพอใจ

slot

แยกแยะให้ออกระหว่างความจำเป็นและความอยากได้
ก่อนที่จะควักเงินออกจากกระเป๋านั้น ต้องดูความจำเป็นจริงๆ ไม่ใช่ความอยากเพราะเมื่อไรที่คุณซื้อด้วยความอยากได้โดยไม่คำนึงถึงความจำเป็นคุณก็จะใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือย เมื่อทำบ่อยๆ การใช้เงินแบบนี้จะติดเป็นนิสัยทำให้คุณไม่มีเงินเก็บ

ทำบัญชีรายรับรายจ่าย
เพื่อที่จะได้รู้ว่าในแต่ละวัน ในแต่ละเดือน เราใช้จ่ายอะไรไปบ้าง ตรวจสอบทุกสิ้นเดือน แล้วตัดในส่วนที่ไม่จำเป็นทิ้งไป วิธีนี้ก็ช่วยประหยัดได้ และยังทำให้เรารู้ว่าเงินที่หายไปบ่อยๆเรานำไปใช้อะไรบ้าง และเชื่อได้เลยว่าในเดือนต่อๆไป คุณจะลดค่าใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็นได้

ลด ละ เลิก สิ่งหรูหราราคาแพง
อาจจะทำให้คุณเกิดตะบะแตกได้ และทำให้เงินกระเป๋าของคุณรั่วไหลได้

วิธีเก็บเงิน สำหรับคนทั้งครอบครัว

วางแผนการใช้เงิน
ช่วงปลายเดือนเป็นการตกนรกมากที่สุดสำหรับผู้ที่เป็นหัวหน้าครอบครัวและเป็นมนุษย์เงินเดือน เพราะต้องเจอกับการเงินที่ขาดมือ ดังนั้นเมื่อถึงวันเงินเดือนออกนั้นก้อย่าประหม่าหรือชะลาใจไปอย่างเด็ดขาด หากเราไม่มีการวางแผนเรื่องการใช้เงินแต่ละเดือนไว้ล่วงหน้า อย่าว่าแต่เรื่องเงินเก็บของเดือนนั้นเลย แค่ใช้ให้พอทั้งเดือนยังอาจจะเป็นเรื่องยากเลยด้วยซ้ำ ดังนั้น เราจึงควรวางแผนการใช้เงินของเราไว้ก่อน ซึ่งทำได้ง่ายๆ คือ เมื่อเงินเดือนออก เราควรจัดสรรปันส่วนไว้เลยว่าต้องจ่ายค่าอะไรบ้างที่จำเป็น ไหนจะค่าน้ำค่าไฟ ค่าใช้จ่ายในส่วนของลูกๆ อื่นๆอีกมากมาย หลังจากที่เราจัดสรรค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆ เรียบร้อยแล้ว เราควรดึงเงินออกมาส่วนหนึ่งและแยกเอาไว้ “เป็นเงินเก็บ” ทันที จากนั้นเหลือเงินอยู่ทั้งหมดเท่าไรต้องใช้ให้พอ ซึ่งเราต้องมีวินัยในตนเองด้วยว่าจะไม่ไปยุ่งหรือเอาเงินส่วนนี้มาใช้ในภายหลัง ส่วนจะเก็บมากน้อยแค่ไหนนั้นก็แล้วแต่เป้าหมายในการเก็บเงินของแต่ละคน ซึ่งขึ้นอยู่กับความมากน้อยของ รายรับ ของแต่ละคนด้วย ขอแนะนำสักนิด อย่าฝืน หรือเลิกทำอะไรทีเกินตัว เพราะมันจะหนักคุณเอาเสียเปล่าๆ

joker123

หยอดกระปุกทุกวัน
หากเป็นคนที่เก็บเงินไม่ค่อยอยู่ ไม่เพียงแต่คุณเท่านั้นนะคะ เพราะคุณอาจสอนลุกๆหรือคนในครอบครัวในรู้จักการออมด้วยการหากระปุกออมสินที่น่ารักๆ สามารถล่อตาและดึงดูดความสนใจจากคุณหนูๆ เพียงเท่านี้ก็ทำให้คุณหนูๆสนใจและรักการออมได้ดีไม่น้อยเลยทีเดียวหมั่นหยอดเป็นประจำทุกวันให้เกิดเป็นความเคยชิน เพื่อที่อย่างน้อยเราก็ยังมีเงินเก็บทุกเดือน จะมากหรือน้อยก็ยังดีกว่าไม่มีเลย

สล็อต

ทำอาหารกินเอง
จะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายและประหยัดได้ดีไม่น้อยเลยทีเดียว เพราะการซื้อวัตถุดิบมาทำอาหารในแต่ละครั้ง เราสามารถใช้วัตถุดิบเหล่านั้นมาทำกับข้าวกินได้หลายมื้อ นอกจากนี้อาหารที่เหลือยังสามารถนำมาอุ่นและกินได้อีกในมื้อต่อไป อีกทึ้งเป็นการสานความสัมพันธ์ในครอบครัวได้ดีอีกด้วย เพราะมื้อเช้ากับมื้อเย็นเราก็กินอาหารกับที่บ้านอยู่แล้ว ถ้าเรานำอาหารมาทานเองที่ทำงานในตอนมื้อกลางวันอีกมื้อ ก็เท่ากับว่าเราไม่ต้องเสียเงินค่าอาหารเลยสักมื้อ อาจจะมีแค่ค่าเครื่องดื่มหรือขนมขบเคี้ยวนิดๆ หน่อยๆ เท่านั้น ถือว่าช่วย ประหยัดเงิน ในกระเป๋าเราไปได้มากพอตัว ประหยัดแบบนี้ไม่รวยก็ไม่รู้ว่าจะมีวิธีไหนแล้วล่ะค่ะ

สล็อตออนไลน์

เลือกวิธีการเดินทางที่ประหยัด
ปัจจุบันทางเลือกในการเดินทางที่สะดวกสบายนั้นมีมากขึ้น เราสามารถเลือกวิธีการเดินทางได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะด้วยรถเมล์ รถไฟฟ้าใต้ดินบนดินต่างๆ รวมถึงรถตู้ที่เรียกได้ว่ามีบริการเข้าถึงเกือบทุกพื้นที่ในกรุงเทพฯเลย เพราะฉะนั้น การเลือกวิธีที่ประหยัดที่สุดในการเดินทางไปกลับที่ทำงานในแต่ละวัน เพื่อให้เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางน้อยที่สุด โดยการใช้บริการขนส่งสาธารณะเหล่านี้ จะช่วยได้เป็นอย่างมาก เพราะเมื่อนำมาเปรียบเทียบแล้วจะสามารถประหยัดได้เยอะกว่าหลายเท่าตัวเลยทีเดียว

jumboslot

ลด ละ เลิก กับการที่ใช้ชีวิตแบบเดิมๆ
พึงคิดเสมอว่าตอนนี้เราเองมีครอบครัวแล้ว ดังนั้นการที่ทานอาหารแพงๆ หรือใช้ของใช้ที่แพงๆเหล่านั้นเลิกเสียแล้วคุณจะสามารถเก็บเงินได้ไม่น้อยเลยทีเดียว

ลดการสังสรรค์
การใช้ชีวิตในกรุงเทพนั้นย่อมเป็นเรื่องปกติสำหรับการสังสรรค์ แต่ทางที่ดีต้องลดลงบ้าง เปลี่ยนมาเที่ยวกับครอบครัว แต่อย่าบ่อยนักเพียงเท่านี้ก็สามารถจัดการกับรายจ่ายทีเกินตัวได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว

slot

ลดการดื่มเบียร์ลง
การดื่มเพื่อผ่อนคลายจากที่ทำงานนั้นเป็นเรื่องปกติ บอกได้เลยว่านำกระป๋องมาสร้างประโยชน์กันดีกว่าด้วยการหยอดเงินลงกระป๋องเหล่านั้นตามราคาเบียร์แล้วค่อยมานับว่าในหนึ่งเดือนสามารถเก็บออมได้กี่บาท วิธีการนี้จะช่วยทำให้หลายๆคนเกิดความเสียดายและเลิกดื่มเบียร์ไปอัตโนมัติเลยทีเดียว ยังทำให้เรารู้ด้วยว่า เราดื่มมากขนาดไหน จะได้รู้จักลิมิตตัวเองก่อนโรคตับจะถามหาเสียก่อน

วิธีต่างๆ ที่เราได้แนะนำไปนั้น เป็นวิธีง่ายๆ ที่ทุกคนสามารถทำได้อย่างแน่นอนถ้าตั้งใจจะทำ ลองนำไปปรับใช้กันดู จะได้มีเงินเก็บ การดูแลครอบครัวและการหาเงินเพื่อมาจุนเจือในครอบครัวนั้นเป็นภาระที่ใหญ่หลวง ยิ่งอาศัยอยู่ในกรุงเทพที่มีค่าครองชีพสูง แต่หากมีระบบการจัดการที่ดีและรู้จักเก็บรู้จักใช้ก็สามารถช่วยให้คุณมีเงินเก็บได้ไม่น้อยเลยทีเดียว

เคล็ดลับ วางแผนใช้จ่ายล่วงหน้า ฉบับคนรายได้พอเพียง

หลายคนคงคิดเสมอว่ารายได้เป็นทรัพย์สินที่หามาได้ช่วยให้เรามั่นคง ให้เราได้มีกิน มีใช้ ยิ่งมีมากเท่าไรเราก็จะยิ่งมั่นคงเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เข้ามา แต่เคยคิดหรือไม่ว่ารายจ่ายต่างหากที่ช่วยให้เรามั่นคงได้มากกว่า เพราะถ้าเรายิ่งหาเงินได้มากขึ้น แล้วยังใช่จ่ายแบบฟุ่มเฟือยไม่คิดหน้าคิดหลัง อาจจะทำให้เราเป็นหนี้ได้ เช่น ในหนึ่งวันเราหาเงินได้ 100 บาท แต่เราใช่จ่ายไป 120 บาทแถมยังต้องไปยืมคนอื่นอีก 20 บาท แน่นอน เกิดการเป็นหนี้เป็นสินแล้ว หรือ หาได้ 100 บาท ใช่จ่าย 100 บาท ก็เสมอตัวแต่ไม่มีเงินเก็บ ฉะนั้นการกำหนดรายจ่าย จะช่วยให้เรามั่นคงมากกว่ารายรับที่เราหามาได้เสียอีก

joker123

อย่างแรกรายได้ที่เข้ามานั้นให้กำหนดวงเงินการใช้จ่ายต่อเดือน
ว่าในแต่ละเดือนนั้นมีค่าใช้จ่ายใดบ้าง จากนั้นนำงบประมาณที่กำหนดได้มาซอยออกเป็นรายวันเพื่อให้เห็นว่าในหนึ่งวันเราใช้อะไรบ้าง เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ฯลฯ โดยอาจจะกำหนดค่าอาหารต่อเดือน เดือนละ 5,000 บาท จากนั้นก็เฉลี่ย 5,000 ออกมาเป็นค่าอาหารในแต่ละวัน จะตกวันละ 160 บาท วันใดเราทานเกินเป็น 200 บาท วันต่อไปก็ควรทานเพียงแค่ 120 บาท เป็นต้น หรือ จัดสรรเงินรายรับที่ได้มาเป็นรายปักษ์ โดยที่ใน 1 อาทิตย์จะใช้เงินค่าอาหาร 1,250 บาทก็ทำได้ วิธีนี้จะช่วยให้เราไม่ทานจุกจิกและเป็นข้อดีสำหรับคนที่ต้องการลดหุ่นนำไปประยุกต์ใช้ได้อีกด้วย

สล็อต

อย่างที่สอง การซื้อสินค้าข้าวของเครื่องใช้ประจำวัน
ก่อนเดินทางออกไปซื้อควรจดรายการสิ่งของที่ต้องซื้อทุกครั้ง เพื่อป้องกันตนเองไม่ให้เอนเอียงไปหาสินค้าที่ไม่จำเป็น โดยเฉพาะสาวๆที่ไม่มีรายการสินค้าอยู่กับมือ จะเดินเตร็ดเตร่ทั่วห้าง เลือกซื้อสินค้าแบบเรื่อยเปื่อยทำให้ได้สินค้ามากเกินความต้องการ

สล็อตออนไลน์

อย่างที่สามค่าใช้จ่ายตามตัวให้แยกออกจากค่าครองชีพ
เช่น ค่าเช่าห้อง ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ อย่านำเงินเหล่านี้ไปปนกับค่าใช้จ่ายประจำวัน เพราะนอกจากจะทำให้เราไม่ได้นำเงินไปจ่ายแล้ว ยังไมรู้อีกว่าเงินที่ใช้ไปนั้นหมดไปกับอะไร ทำให้เราต้องหาเข้ามาเพิ่ม

เมื่อคำนวณค่าใช่จ่ายในแต่ละเดือนคร่าวๆได้แล้ว ให้สำรองเงินเอาไว้บวกลบได้นิดหน่อย จากนั้นให้นำเงินที่เหลือเก็บออมหรือนำไปลงทุนต่อไปและถ้าเดือนนั้นขาดไม่ควรนำเงินเก็บมาใช้ ให้นำยอดเงินที่จะจ่ายมาคำนวณในเดือนต่อไปแล้วตัดจากค่าใช่จ่ายประจำวันออกไป อย่างเช่นค่าอาหาร ที่สามารถลดลงได้อีก

jumboslot

สุดท้ายคือการทำบัญชีรายรับรายจ่ายในแต่ละวันออกมา
ให้คลอบคลุมมากที่สุด เพียงเท่านี้เราก็สามารถวางแผนการเงินใช้จ่ายล่วงหน้าได้อีกหลายเดือน จากบัญชีที่เราจัดทำขึ้น สามารถคาดคะเนได้ว่าเดือนไหนจะใช้จ่ายอะไรและมีเงินเก็บเท่าไร ก็รู้ได้ทันที

slot

วิธีการควบคุมรายจ่ายที่ดีที่สุดคือการกำหนดงบประมาณค่าใช่จ่ายในแต่ละประเภทออกมาให้ได้มาที่สุดและสิ่งสำคัญที่สุดคืออย่าใช้เกินงบประมาณที่ตั้งเอาไว้ หลังจากนั้นก็นำเงินที่จัดสรรแล้วไปลงทุน ไปเก็บออมเพื่อกินดอกเบี้ย หรือจะไปลงทุนด้านอื่นตามเป้าหมายที่ต้องการเอาไว้ก็ย่อมทำได้และถ้าเดือนไหนเราสามารถใช้เงินต่ำกว่าเงินงบประมาณที่ตั้งเอาไว้ เรานำเงินส่วนนั้นมาใช้จ่ายเป็นของขวัญให้กับตนเองหรือจะนำไปออมเพิ่มขึ้น ก็แล้วแต่คุณ แต่ถึงตอนนั้นรับรองได้เลยว่าของขวัญสำหรับตัวเอง คุณไม่อยากได้มันอย่างแน่นอน เพราะคุณรู้แล้วว่าเคล็ดลับการ วางแผนใช้จ่ายล่วงหน้า มันมีประโยชน์สำหรับคุณอย่างไร

อิสรภาพทางการเงินแบบ คนรวย มนุษย์เงินเดือน ก็มีได้เหมือนกัน !

หลายคนคงจะเคยได้ยินคำที่ว่า “มนุษย์เงินเดือนไม่มีทางรวย มนุษย์เงินเดือนไม่มีทางที่จะได้อิสรภาพทางการเงินอย่างแน่นอน“ คำกล่าวเหล่านี้จะไม่มีวันเป็นจริงได้เมื่อมนุษย์เงินเดือนคนนั้นมีการวางแผนการเงินที่ดี ทั้งปลดหนี้และการเก็บออม นอกจากนี้จะต้องมีความสุขสนุกกับการทำงานในแต่ละวันอีกด้วย ถึงจะทำให้เรามีเหลือกินเหลือใช้ การวางแผนการเงินของมนุษย์เงินเดือนใช้ว่าจะทำยาก แต่ก็ไม่ง่ายเช่นเดียวกัน เพราะเนื่องจากมนุษย์เงินเดือนมีค่าใช้จ่ายแอบแฝงสูงกว่าคนทั่วไป โดยเฉพาะคนเมือง ไม่สามารถประเมินตายตัวได้เลยว่าในหนึ่งวันจะต้องใช้จ่ายไปเท่าไร เมื่อถึงเวลาเลิกงานบางวันเพื่อนก็ชวนไปทานข้าว บางวันแฟนก็ชวนไปดูหนัง สิ่งเหล่านี้ช่วยให้มนุษย์เงินเดือนจะต้องหยุดคิดเพื่อให้การเงินของเราที่เราได้รับในแต่ละเดือนนั้น ให้แคล้วคลาดปลอดภัย แล้วจะทำอย่างไรละ?

joker123

ในแต่ละวันมนุษย์เงินเดือนทำงานหนักมาก ทำอย่างเอาเป็นเอาตายไม่ค่อยได้มีเวลาพักผ่อน จนหลายคนคิดมีความคิดที่ว่า เมื่อทำงานหนักแบบนี้จะต้องหาอะไรมาตอบแทนให้ชีวิตบ้าง จึงให้ช่วงหลังเลิกงานหลายคนไปปาร์ตี้ เลยไม่ฉุกคิดว่าเงินแต่ละบาทที่หามาได้นั้นมันเหนื่อยยากแค่ไหน รู้แต่เพียงว่าทำงานเหนื่อยก็จะต้องหาเรื่องให้ตัวเองเสียค่าใช้จ่ายสูงตามไปด้วย

สล็อต

บางคนไป Shopping ซื้อข้าวของราคาแพงเพื่อทำให้ตัวเองลืมความเหนื่อยล้า ลองคิดดูเล่นๆถ้าคุณมีเงินเดือน 30,000 บาท ทำงาน 8 ชั่วโมงต่อวัน 26 วันต่อเดือน เฉลี่ยรายได้แล้วในหนึ่งวัน ประมาณ 1,000 กว่าบาท คิดเป็นชั่วโมง ชั่วโมงละ 140-150 บาท ตอนเช้าซื้อกาแฟสตาบัคทานแก้วละ 150 คุณจะต้องทำงาน 1 ชั่วโมงเพื่อแลกกับกาแฟหนึ่งแก้ว หรือ ถ้าอยากได้กระเป๋าใบใหม่ที่มีราคา 15,000 เป็นกระเป๋าแบรนด์เนมที่สั่งมาจากต่างประเทศ คุณจะต้องใช้เวลาทำงานถึง 100 ชั่วโมง หรือเกือบ 2 อาทิตย์ เพื่อให้ได้กระเป๋าใบใหม่ใบนั้น จะเห็นว่าถ้าตีราคาสินค้าเป็นชั่วโมงการทำงานของคุณ เราก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันไม่คุ้มอย่างแน่นอนกับการที่จะต้องจ่ายเงินออกไป ฉะนั้นก่อนตัดสินใจจะซื้ออะไร ลองเปลี่ยนจากคำถามที่ถามว่า “ราคาสินค้าเท่าไร กลายเป็นสินค้าราคากี่ชั่วโมงของการทำงาน”

สล็อตออนไลน์

อีกหนึ่งอย่างนอกเหนือจากค่าใช่จ่ายเพื่อให้ตัวเองได้รับความสุขแล้ว คือ การซื้อสินค้าตามเทรนด์ ตามแฟชั่น อะไร IN อะไร OUT ขอเป็นตัวแม่ที่จะนำเทรนไว้ก่อน ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย อุปกรณ์เทคโนโลยีไอที ถึงแม้ในปัจจุบันอุปกรณ์ไอทีจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำ แต่ก็ใช่ว่ามีแล้วเราจะใช้มันเกิดประโยชน์หรือคุ้มค่ามากที่สุด มีแต่จะต้องเสียค่าใช่จ่ายเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการซื้ออุปกรณ์เสริมเพิ่ม ค่าดูแลรักษาเมื่อยามมันง้อแง สิ่งเหล่านี้ถือได้ว่าไม่มีความจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตเท่าทีควรอะไรที่พอใช้ได้ก็ใช้ไปก่อน อะไรที่มันจะนำเงินออกจากกระเป๋าของเราควรพิจารณาก่อนซื้อทุกครั้ง เพราะถึงตกเทรนคุณก็ไม่ตาย แต่ถ้าเงินหมดคุณคงอดตาย

jumboslot

การมีชีวิตที่ฟู่ฟ่าของมนุษย์เงินเดือนนั้น ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงจะต้องมี Accessory ครบทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่าง แต่หมายถึง การรู้จักซื้อ รู้จักใช้ รู้จักเก็บ ดังที่กล่าวไปแล้วเบื้องต้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการวางแผนการเงินระดับจิตใจของตัวคุณเอง คอยดู คอยคิด ให้รอบคอบทุกครั้งในการจับจ่าย เมื่อทำได้จนเกิดความเคยชิน การวางแผนการออมเพื่อจะนำเงินไปต่อยอดให้มันงอกเงยก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป อีกทั้งจะช่วยให้คุณมีความมั่นคง ความมั่งคั่ง ในการเงินได้อย่างยอดเยี่ยม ทำให้ชีวิตการเป็นมนุษย์เงินเดือน ก็มีเงินเก็บ มีความฟู่ฟ่า มี อิสรภาพทางการเงินแบบ คนรวย มนุษย์เงินเดือน ก็ทำได้ในอนาคตอย่างแน่นอน

slot

8 วิธี ทำให้การ วางแผนการเงิน เป็นเรื่องง่าย

การวางแผนเรื่องการเงินเป็นวิธีที่สามารถใช้ได้ผลมาอย่างยาวนานแล้ว หากมีระบบระเบียบในการใช้จ่ายก็จะทำให้อนาคตในวันข้างหน้าของคนเราทุกคนไม่มีวันลำบาก แต่คนส่วนใหญ่วางแผนได้แต่ไม่สามารถทำได้อย่างที่ตั้งใจไว้ ทำให้เกิดปัญหาติดขัดในเรื่องการเงินอยู่เสมอ หรือในบางคนก็คิดว่ามันเป็นเรื่องยากมากพอสมควรสามารถทำได้อย่างที่วางแผนเอาไว้ คนเราทุกคนหากไม่สามารถบังคับตนเองให้ทำตามสิ่งที่คิดและวางแผนเอาไว้ก็ไม่มีทางพบกับความสำเร็จได้ ดังนั้น หากอยากให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่ตั้งเอาไว้เพื่ออนาคตวันข้างหน้า สิ่งสำคัญที่สุดก่อนเริ่มต้นทำสิ่งใด ๆ ก็คือการบังคับตนเองให้ได้ก่อน แล้วทุกอย่างก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายยิ่งกว่าปลอกกล้วยเข้าปากอย่างแน่นอน ดังนั้น ลองมาดูว่าวิธีช่วยให้สามารถ วางแผนการเงิน ให้เป็นเรื่องง่าย ๆ นั้นมีวิธีใดบ้าง

joker123

หากที่ทำงานมีกองทุนรวมหรือมีการให้ฝากเงินสะสมก่อนรับเงินเดือนออกมาใช้จ่ายก็ให้หักเงินส่วนหนึ่งของเงินเดือนไปเป็นเงินรวมในส่วนนั้นเลย
มันเป็นการบังคับตนเองไปในตัวซึ่งเงินในส่วนนี้จะสามารถเบิกคืนได้ก็ต่อเมื่อออกจากงานหรือฝากจนถึงเวลาที่กำหนดแล้ว บางคนอาจจะฝากจนลืมเลยก็ได้ว่าตนเองมีเงินเก็บส่วนนี้อยู่ กว่านึกขึ้นมาได้ก็มีเงินฝากเป็นก้อนใหญ่กันแล้วเป็นวิธีช่วยเก็บออมที่ดีที่สุดเหมาะอย่างมากสำหรับคนที่คิดว่าจะไม่สามารถเก็บเงินเองได้ หรือจะเรียกง่าย ๆ เลยก็คือวิธีการหักดิบตัวเองเพื่อให้มีเงินเก็บเอาไว้นั่นเอง

สล็อต

ทำบัญชีรายรับรายจ่ายเอาไว้ทุกเดือน
เพื่อได้เอาไว้คอยดูและเตือนตนเองว่าเงินของคุณในแต่ละเดือนหมดไปกับค่าอะไรเป็นส่วนใหญ่ หากมันเป็นส่วนที่ไม่จำเป็นก็สามารถตัดทิ้งไปได้ในเดือนต่อไป การทำบัญชีรายรับรายจ่ายนั้นเป็นวิธีการวางแผนเรื่องการเงินที่ง่ายที่สุดและเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการวางแผนการเงินให้แก่ทุกคน หลายต่อหลายสมัยมาแล้วที่การจดบันทึกนั้นเป็นสิ่งที่ช่วยเตือนความจำได้ดีที่สุด แม้แต่คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วบางคนยังคงจดบันทึกรายรับรายจ่ายของตนเองอยู่เสมอและการจดบันทึกเหล่านี้ยังสามารถนำไปปรับใช้งานกับการทำธุรกิจงบประมาณรายรับรายจ่ายของการทำธุรกิจได้อีกด้วย

สล็อตออนไลน์

เมื่อได้รับเงินโอนมาแล้วรีบแบ่งส่วนของเงินที่ต้องผ่อนชำระหนี้สิน
ให้ผู้ที่มีภาระหนี้สินที่ต้องผ่อนชำระอยู่แต่สำหรับใครที่ไม่มีหนี้สินจะเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะเงินกินใช้และเงินเก็บอีกส่วนของคุณก็จะมีอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย แต่หากมีหนี้ไปแล้วมันก็เลี่ยงไม่ได้ที่ต้องผ่อนชำระอย่าเลื่อนการจ่ายออกไปในการชำระหนี้สินเพราะหนี้เหล่านี้ดอกเบี้ยไม่เคยคอยใคร ยิ่งจ่ายช้า ดอกเบี้ยก็ยิ่งเพิ่มมากยิ่งขึ้น ทางที่ดีจ่ายตามกำหนดและพยายามผ่อนชำระหนี้สินให้หมดเร็วที่สุดเท่าทำได้ เมื่อหมดหนี้แล้วอิสระทางการเงินก็จะมากขึ้นและไม่ต้องกดดันอะไรมากมายในแต่ละเดือนอีกด้วย

เมื่อแบ่งส่วนของเงินที่ต้องชำระหนี้สินได้แล้วเงินอีกส่วนต้องแบ่งออกมาก็คือเงินส่วนของค่าใช้จ่ายตลอดทั้งเดือน
ต้องกำหนดให้ตายตัวเลยว่าในแต่ละวันจะใช้จ่ายเงินเท่าไร แล้วนำมาคูณเข้ากับจำนวนวันของทั้งเดือน จากนั้นแบ่งเงินออกมาเพื่อใช้จ่ายทีละวันหรือทีละสัปดาห์เท่านั้น ไม่เอาเงินทั้งหมดรวมกันไว้เพราะโอกาสใช้เงินหมดและเกินงบที่ตั้งไว้มีได้สูง ดังนั้นแบ่งส่วนหนึ่งเอาไว้ไม่จำเป็นต้องพกเงินทั้งเดือนติดตัวเอาไว้ และพยายามฝึกให้เป็นนิสัยใช้เงินส่วนที่ตั้งเอาไว้ให้เพียงพอให้ได้ ไม่มีการนำเงินของวันต่อไปมาเติมเพิ่มเข้าไป เพราะหากไม่สามารถทำได้เงินก็จะหมดก่อนครบเดือน ทำให้เงินไม่พอใช้จ่ายและจะเกิดความลำบากขึ้นอย่างแน่นอน

jumboslot

เงินที่เหลือจากการใช้หนี้ทั้งหมด ไม่ใช่ว่าจะใช้จ่ายทั้งเดือนทั้งหมด เพราะว่าต้องแบ่งเงินส่วนนั้นเป็นเงินเก็บฉุกเฉินเอาไว้ด้วย
อย่างน้อยต่อเดือนก็ต้องมีส่วนของเงินเก็บ 500 บาทขึ้นไป อยู่ที่ว่าเงินเดือนของคุณสูงแค่ไหน ถ้าเงินเดือนสูงมากเท่าไรเงินเก็บส่วนฉุกเฉินก็ต้องเพิ่มยิ่งขึ้นเช่นกัน และเงินส่วนเก็บฉุกเฉินนั้นสามารเพิ่มจำนวนได้เรื่อย ๆ ตามความสามารถของคุณเอง หากไม่มีเหตุจำเป็นต้องใช้เงินส่วนนี้ก็ปล่อยให้นอนอยู่ในบัญชีทุกเดือนก็เท่ากับว่าต่อเดือนคุณมีเงินเก็บถึง 2 ทาง อนาคตวันข้างหน้าก็ไม่ต้องกลัวลำบากหรือขัดสนเรื่องเงินกันแล้ว แม้ว่าช่วงแรกอาจจะดูเป็นเรื่องยากสักหน่อย แต่หากทำไปเรื่อย ๆ ก็จะเกิดความเคยชินไปเอง

slot

เห็นกันหรือยังว่าการวางแผนการเงินนั้นไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากอย่างที่หลายคนเข้าใจ แต่ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวผู้วางแผนเองมากกว่าว่าจะสามารถทำตามแผนเหล่านี้ได้หรือไม่ แม้ว่าช่วงแรก ๆ มันอาจจะดูเป็นเรื่องยากสักหน่อยกว่าทำให้ลงตัวได้ แต่เมื่อเวลาผ่านไปทุกอย่างจะลงตัวและสิ่งเหล่านี้จะติดเป็นนิสัยที่ติดตัวทุกคนไปตลอด ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนก็สามารถบริหารจัดการเรื่องเงินของตนเองได้อยู่เสมอ ต่อไปในภายภาคหน้าหากมีเงินเก็บเป็นจำนวนมากอยากลงทุนทำธุรกิจเป็นของตนเองก็สามารถนำแผนเรื่องการเงินเหล่านี้ไปปรับใช้ในการทำธุรกิจก็ได้อีก ประโยชน์ของการวางแผนการเงินนั้นไม่ได้เป็นตัวช่วยที่ดีให้แก่ทุกคนแค่วันนี้หรือวันพรุ่งนี้ แต่มันคือข้อดีที่ช่วยทุกคนไปได้ตลอดชีวิต

เทคนิควางแผนเงินตามแบบ ฉบับเด็กนอก

ทุกคนย่อมรู้ดีว่าการใช้ชีวิตที่เมืองนอกนั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายสักเท่าไหร่ อย่างน้อยก็เรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆที่เงินไม่หนาจริงหรือว่าไม่มีการวางแผนเรื่องเงินที่ดี ก็จะไม่สามารถอยู่ได้ ฉะนั้นแล้วจึงทำให้นักเรียนทุนหรือเด็กนอกนั้น เก่งเรื่องของการวางแผน บริหารค่าใช้จ่ายกันอย่างมากเลยล่ะ และเราก็สามารถนำเทคนิคเหล่านั้นมาปรับใช้กับตัวเราได้อีกด้วยนะ
ถึงแม้ว่าในประเทศไทย จะมีค่าใช้จ่ายต่างๆไม่มากมายเหมือนเมืองนอกสักเท่าไหร่ แต่การรู้จักบริหารเงิน รู้จักวางแผนเกี่ยวกับเงิน ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ควรรู้ไว้ และเราสามารถมั่นใจได้เลยว่าสิ่งที่เรารู้ จะสามารถให้เราใช้ชีวิตในแต่ละวันง่ายขึ้นอย่างแน่นอน โดยเรามีเทคนิควางแผนเงินตามแบบ ฉบับเด็กนอก มาให้ทำตามกันดังนี้shutterstock_309289772

joker123

คบเพื่อนเยอะๆ Make Friend เข้าไว้
การสร้างมิตรภาพนั้น เป็นจุดเริ่มต้นของคำว่าประสบความสำเร็จให้ใครต่อใครมามากมายนับไม่ถ้วนแล้ว ซึ่งแน่นอนว่าหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าการคบเพื่อนเยอะๆหรือการ Make Friend นั้นเกี่ยวอะไรกับความประสบความสำเร็จของเรา แต่ถ้าหากว่าเราลองสังเกตคนรอบตัวหรือสังเกตคนที่ประสบความสำเร็จแล้ว เราจะเห็นได้ว่าพวกเขาเหล่านั้น มักจะได้โอกาสจากเพื่อนๆหรือเห็นโอกาสต่างๆแล้วได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนๆนะ ยิ่งเรารู้จักคนเยอะมากขึ้นเท่าไหร่ เราก็มีโอกาสได้งานจากคนที่รู้จักหรือมีชีวิตที่ง่ายมากยิ่งขึ้นเท่านั้น

หางาน Part-Time ทำ
เงินต่างๆที่เรามีอยู่หรือเงินที่เราจะได้รับจากทางบ้าน มักจะไม่ค่อยเพียงพอสักเท่าไหร่กับความต้องการของเรา เพราะเพียงเราหักเงินค่าที่พักและค่ากินออกไป เราก็เหลือเงินเพียงนิดเดียวหรืออาจจะหมดไปเลยก็ได้สำหรับใครบางคน ฉะนั้นแล้ว จึงทำให้ใครหลายๆคนนั้นเลือกที่จะหางาน Part-Time ทำ โดยงานที่ทำนี้ ก็จะเลือกทำตามความถนัดของตัวเองนะ ส่วนเงินที่ได้มา ก็สามารถเลอกได้ว่าจะเก็บไว้หรือนำไปใช้ในการลงทุนอื่นๆ

สล็อต

หาคนช่วยแชร์ค่าห้อง
คนที่ช่วยแชร์ค่าห้องหรือที่เราเรียกกันติดปากว่ารูมเมท เป็นอีกคนหนึ่งที่สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าที่พักได้อย่างมากเลยล่ะ ยิ่งเรามีรูมเมทในห้องเยอะเท่าไหร่ ค่าห้องของเราก็จะยิ่งถูกลงมากขึ้นเท่านั้น

โดยสมมุติว่าค่าห้องในแต่ละเดือนของเรา เราต้องจ่ายถึง 3,000 บาท แต่ถ้าหากว่าเรามีรูมเมทเข้ามานอนด้วย 2 คน ก็จะเท่ากับว่าจะจ่ายค่าห้องเพียงเดือนละ 1,000 บาทเท่านั้น

สล็อตออนไลน์

ซึ่งนั่นจะทำให้เราประหยัดได้ถึง 2,000 บาทเลยทีเดียว และเงินจำนวน 2,000 บาทนี้ ก็สามารถใช้ทำอะไรได้เยอะเลย และอย่าลืมเลือกรูมเมทดีๆด้วยล่ะ อย่าเห็นแก่การจ่ายค่าห้องที่ถูกลงเพียงอย่างเดียว

ทำอาหารกินเอง
ใครที่ชอบเข้าครัวหรือทำอาหารกินเองบ่อยๆ จะรู้สึกได้ทันทีเลยว่าการทำอาหารด้วยตัวเองนั้น สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะมาก เพราะการทำอาหารในแต่ละครั้ง เราสามารถเลือกที่จะทำไว้สำหรับกินได้หลายมื้อ จึงช่วยลดค่าใช้จ่ายเรื่องอาหารการกินได้เป็นอย่างดี ยิ่งเรามีฝีมือในการทำอาหารด้วยแล้ว เราสามารถทำเป็นข้าวกล่องเพื่อจำหน่ายให้กับเพื่อนของเราได้อีกด้วยนะ

jumboslot

เที่ยวหลายๆคน
ไม่ว่าจะเรียนในประเทศหรือเรียนที่ต่างประเทศ การเที่ยวก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ใครหลายๆคนได้ใฝ่ฝันไว้อยู่เสมอ เพราะชีวิตไม่ใช่เรื่องของการเรียนเพียงอย่างเดียว ซึ่งการไปเที่ยวแต่ละครั้ง ก็มักจะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างมาก แต่ถ้าหากว่าเราไปเที่ยวกับเพื่อนๆเป็นกลุ่ม รับรองว่าเราสามารถประหยัดเงินค่าเดินทางได้มากเลยทีเดียวล่ะ อย่างน้อยๆก็ค่าเดินทางและค่าที่พักแล้วนะ

ซื้อของผ่านเน็ต
เราทุกคนรู้ดีว่า การเลือกซื้อของที่หน้าร้าน มักจะมีราคาที่แพงมากกว่าปกติเพราะว่าผู้ขาย จะต้องบวกเงินค่าเช่าที่ไว้ด้วย แต่ถ้าหากว่าเลือกที่จะซื้อของผ่านเน็ต ช็อปออนไลน์ ก็จะช่วยประหยัดเงินได้อย่างมากเลยล่ะ

slot

การเลือกซื้อของออนไลน์นี้ เป็นความสุขอย่างมากสำหรับใครหลายๆคนที่ได้เห็นสิ่งที่ตัวเองต้องการมีมากมายให้ได้เลือกซื้อ มีราคาที่ค่อนข้างถูกและบางครั้งก็ยังมีโปรโมชั่นลดราคาอีกด้วย ทำให้ช่วยประหยัดเงินได้เยอะเลย

ขายของมือสอง
ใครจะไปรู้ว่าสิ่งของที่เราไม่ต้องการ จะกลับเป็นที่ต้องการของใครหลายๆคน การขายของมือสองเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะสร้างรายได้เสริมให้กับเราเป็นอย่างดี โดยสามารถประกาศตามเว็บขายของออนไลน์หรือนำไปจำหน่ายที่ตลาดขายของมือสองก็ได้ การขายของมือสองนิดจากจะสร้างรายได้เสริมให้กับเราแล้วยังช่วยทำให้ห้องของเรา ดูไม่รกอีกด้วยนะ

จัดสรรเงินเดือน ให้มีชีวิตรอดถึงสิ้นเดือน !

การจัดสรรเงินเพื่อการใช้งานในแต่ละวันนี้ไม่ว่าใครๆก็สามารถทำได้ สำหรับใครที่ไม่อยากยุ่งยากก็อยู่ให้ห่างไกลจากพวกบัตรต่างๆเป็นดีที่สุดแต่นั้นก็ไม่ได้หมายความว่าบัตรเครดิตจะมีแต่โทษนะ หากรู้จักใช้รู้จักประมาณตนก็สามารถสร้างความคุ้มค่าได้ไม่เบาเลยทีเดียว อีกทั้งยังให้เพื่อสะสมแต้ม หรือเป็นส่วนลดต่างๆได้อีกด้วย เอาล่ะ…พักเรื่องบัตรเครดิตไปก่อน ลองมาจัดการกับระบบการเงินของตัวเองก่อนดีกว่า ว่าทำอย่างไรให้เราสามารถอยู่บนรากฐานเงินเดือนอันแสนน้อยนิดได้

joker123

1.ก่อนอื่นเลยนั้นการที่เราจะทราบว่าเงินเดือนนั้นเพียงพอหรือไม่
ต้องคำนวณมาจากรายจ่ายที่จำเป็นๆเสียก่อน เป็นวิธีการที่ทำให้เราได้ทราบว่าในการดำเนินชีวิตแต่ละวันนั้นจะต้องพบเจอกับค่าครองชีพเท่าไหร่ สมมุติว่าในหนึ่งอาทิตย์เราทำงาน 5 วัน จันทร์ – ศุกร์ จะมีวิธีการคำนวณต่อไปนี้

ค่าอาหารที่เราเองจำเป็นต้องทานทุกวัน วันละ 3 มื้อ ( เช้า – กลางวัน – เย็น ) ตีไปมื้อละ 50 บาท ในหนึ่งเดือนจะต้องจ่าย 30 × ( 50 × 3 ) จะตกอยู่ที่ 4000 บาท
ค่าที่พัก ต้องเผื่อค่าน้ำค่าไฟ ให้ดูบิลเก่าๆ หรือย้อนหลังแล้วเลือกเอาใบที่มากที่สุด เช่น เดือนพฤศจิกายนต้องเสียค่าที่พักบวกค่าน้ำค่าไฟไป 4500 บาท ดังนั้นก็ควรจะเอาจำนวนนี้ล่ะคิดหากไม่ถึงหรือน้อยกว่าถือว่าเป็นเงินออมไป
ค่าโทรศัพท์ จะดีกว่ามากหากเป็นมาเป็นระบบเติมเงิน เพราะจะได้ไม่ต้องเป็นภาระในช่วงสิ้นเดือน และสามารถเติมเพื่อการโทรออกได้ หากวันไหนไม่มีไม่ต้องเติม ก็ไม่ได้มีใบแจ้งหนี้นี่ค่ะ
ค่ารถ ค่าเดินทางไปทำงาน เอาตั้งแต่วิน รถประจำทางไปเลยนะคะ เช่นหนึ่งเที่ยวต้องเสียค่ารถสองต่อคือวิน 10 บาทรถประจำทางอีก 9 บาท ไปทำงานในหนึ่งเดือน 22 วัน คิดเป็นวัน 418 บาท
ทั้งยังต้องรวมค่าสินเชื่อ หรือหนี้สินต่างๆอีกด้วย ต้องเอามาให้หมดนะคะ สำหรับใครที่ยังต้องแบกรับภาระในจุดนี้อยู่
ทั้งหมดก็ประมาณ 8918 บาท

สล็อต

2.เมื่อได้เงินเดือนมานั้นจะต้องหักรายจ่ายสำหรับข้อที่ 1 ออกไป
เช่นในแต่ละเดือนฐานเงินเดือนจะอยู่ที่ 15000 บาท สำหรับใครที่มีโอทีนั้นให้คิดว่าเงินส่วนนั้นเป็นเงินพิเศษ อาจนำไปใช้หรือเก็บก็ได้ ถือว่าทำงานมาเหนื่อยลองไปผ่อนคลายสักหน่อยก็ไม่ผิดค่ะ ซึ่งเมื่อหักรายจ่ายที่จำเป็นออกไปแล้วจะคงเหลือเงินอยู่ประมาณ 6082 บาทค่ะ

 1. กำหนดเงินออมเป็น 2 ส่วน คือ
  ส่วนแรกจะเอาไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน เพราะเมื่อถึงเวลานั้นจริงๆจะได้ไม่ต้องวุ่นวายมกนัก
  อีกส่วนนั้นไว้เป็นทุนสำรองเพื่ออนาคต อย่างละเท่าๆกัน
  เช่นออมไว้อย่างละ 2000 บาทก็จะคงเหลือเงินในกระเป๋า 2082 บาท ไว้เพื่อซื้อของใช้ที่จำเป็นในแต่ละเดือนค่ะ รวมไปถึงสิ่งที่เราอยากได้เล็กๆน้อยๆ แต่ย้ำเลยนะว่า อย่างไปล่วงเกินนำเงินออม 2 ส่วนที่เก็บไว้ออกมาใช้อย่างเด็ดขาด

สล็อตออนไลน์

 1. หากวันหนึ่งมีรายได้ที่เปลี่ยน ซึ่งโดยมาแล้วสำหรับพนักงานบริษัทนั้นจะไม่ค่อยพบเจอหรอกนะคะ แต่เราจะบอกทางออกที่สวยหรู คือการลดค่าใช้จ่าย ในส่วนที่สามารถลดได้
  เช่นค่าอาหารนั้นหากเป็นไปได้ก็อาจทำกินเองที่บ้านก่อนไปทำงานและกลับจากทำงาน ค่าที่พักอาจต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่พักให้ถูกขึ้น หรือเปลี่ยนจากห้องแอร์มาเป็นห้องพัดลม ประหยัดทั้งค่าไฟและค่าห้องนะคะ เพียงเท่านี้ก็เป็นการเพิ่มจำนวนเงินเก็บในบัญชีได้แล้ว ไม่ต้องกลัวหรอกนะว่าจะไม่ชนเดือน เพียงใช้เงินให้เป็นต่อให้เงินเดือนจะน้องเพียงไหนคุณก็สามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้
 2. ที่ได้กล่าวมาใน 4 ข้อด้านบนนั้นล้วนแต่เป็นตัวช่วยคุณได้เป็นอย่างดี แต่จุดที่สำคัญที่สุดว่าคุณจะทำมันได้หรือไม่นั้นคือการหักห้ามใจ ด้วยตัวคุณเอง รับประกันได้เลยว่าหากคุณทำมันได้ตามแผนที่เราวางไว้คุณจะกลายเป็นคนที่บริหารเงินเก่งที่สุดเลยล่ะ***
 3. เมื่อระบบการเงินเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้ว มีเวลาแล้วก็อย่าลืมที่จะจดบัญชีเพื่อทำการตรวจสอบการใช้เงินของตัวเองด้วยล่ะ
  ว่ามีส่วนไหนบ้างที่เราสามารถละได้ ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ เชื่อได้เลยว่าไม่ถึงปีคุณจะชิน และกลายเป็นคนที่เห็นค่าในตัวเงินที่สุดค่ะ

jumboslot

สุดท้ายนี้สำหรับใครที่เป็นหนี้บัตรเครดิตนั้น หากไม่มีก็จ่ายขั้นต่ำไปก่อน เมื่อได้เงินมาสักก้อน อาจเป็นโบนัส หรือลาบลอยก็ตามรีบไปเจรจาเพื่อลดดอกเบี้ย และโปะจะดีกว่า อาจเหลือเพื่อกรณีฉุกเฉินไว้สักใบก็เพียงพอแล้วนะคะ

อย่าลืมนะคะ ไม่ว่าเงินเดือนจะมากหรือน้อยนั้น หากจัดการและบริหารเป็นนั้นก็สามารถมีเงินเก็บได้ไม่น้อยเลย แต่หากไม่รู้และไม่คิดที่จะวางแผน หรือการใช้เงินอย่างเป็นระบบนั้น ต่อให้เงินเดือนมากเพียงไหนก็ไม่พอต่อการใช้จ่ายหรอกนะคะ

slot

ข้อวิตกสำหรับ ปัญหาทางการเงิน พร้อมแนวทางแก้ไขปัญหา

ทุกวันนี้บอกได้เลยว่าไม่มีปัญหาอะไรที่ใหญ่โตไปกว่า ปัญหาทางการเงิน อีกแล้ว หนึ่งละการดำเนินชีวิตจำเป็นต้องมีการใช้จ่าย ดังนั้นในอนาคตวันข้างหน้าการเงินจะเป็นอย่างไร หรือจะมีแนวทางป้องกัน หรือรับมืออย่างไร
ข้อมูลล่าสุดเป็นที่น่าตกใจอย่างมากสำหรับความมั่นคงทางการเงินในอนาคต เพราะจากที่เห็นทุกวันนี้เศรษฐกิจโลกเริ่มตกต่ำลงมากทุกที ดังนั้นการที่จะวางแผน หรือเตรียมการเพื่อวันข้างหน้านั้นก็ยากทุกที เมื่อรู้แบบนี้แล้วก็อย่ามัวรีรอมารู้ถึงปัญหาและแนวทางแก้ไข เพื่อความอยู่รอดของอนาคตวันข้างหน้ากันดีกว่าค่ะ

joker123

สำหรับทุกวันนี้ปัญหาเรื่องการเงินนั้นเป็นจุดที่ก่อให้เกิดความเครียดอย่างไรบ้าง ดังนั้นทำความเข้าใจเกี่ยวกับความกังวลเหล่านั้น รวมไปถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น ดังนี้

วันนี้ไม่ว่าจะทำงานอะไรนั้น เริ่มเป็นที่ไม่แน่ใจเลยว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างในวันข้างหน้า เพราะจากที่เห็นและเป็นข่าวครึกโครมเกี่ยวกับการปิดตัวของบริษัทยักษ์ใหญ่ แบบนี้ใครบ้างล่ะที่จะไม่เครียด หรือเป็นวิตกกังวล แต่สำหรับการทำงานนั้นบางที่จะมีการทำประกันรายได้ไว้ เมื่อเกิดการว่างงาน มีรายได้มาจุนเจือ เพื่อความอยู่รอด วิธีการแก้ไข หรือแนวทางในการป้องกันคือการจ่ายค่าประกันชีวิต หรือประกันรายได้ทุกเดือนเสียล่ะ รับรองได้เลยว่าเมื่อถึงเวลานั้นจริงๆคุณเองจะไม่ค่อยมีผลกระทบเลย

สล็อต

เป็นหนี้ทำอย่างไรดี
สำหรับผู้ที่ชอบใช้จ่ายด้วยระบบเงินผ่อนกับสินค้าแฟชั่น รถ และบ้าน หรือนักศึกษากู้ยืมเพื่อการศึกษาที่สูงขึ้น ต้องฟังทางนี้ยังเร่งด่วนเพราะสิ่งที่ตามมานั้นคือ คุณเองได้กลายเป็นหนี้บัตรเครดิตจากความจำเป็น มากมาย ที่ปรึกษาทางการเงินจะบอกให้คุณที่จะลบล้างหนี้ทั้งหมดดีที่สุดเพราะอนาคตวันข้างหน้านั้น แนวโน้มเศรษฐกิจการเงินทั้งในและนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะตกต่ำเข้าไปอีก และมีระยะเวลาในการฟื้นตัวอีกนานเลย เชื่อได้เลยว่าทุกวันนี้ยังชักหน้าไม่ถึงหลังเลย หากไม่รีบจัดการกับหนี้สินในอนาคตวันข้างหน้านั้น แย่แน่นอน แต่ความจริงแล้วไม่ใช่หนี้ทั้งหมดจะไม่ดี บางหนี้ที่ไม่สามารถควบคุมได้สามารถทำลายชีวิตและชีวิตของผู้คนรอบข้างของคุณ กลับตรงกันข้ามเสียอีก กลับทำให้คุณเกิดความรับผิดชอบ เกิดการบริหารเงินได้ลงตัว แต่ในปริมาณที่พอไหวนะคะ อย่าเยอะเกินจนวิ่งวุ่น หมุนตัวเป็นเกลียว

สล็อตออนไลน์

การเลี้ยงบุตร ในยุคตกต่ำที่ไร้วี่แววฟื้นตัวแบบนี้
อนาคตในเร็ววันนี้ ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดู หรือดูแลบุตรนั้นเป็นเรื่องที่น่ากังวลเป็นที่สุด สำหรับครอบครัวไหนที่กำลังจะมีเจ้าตัวเล็กน้อย จะต้องมีการเตรียมความพร้อมและการวางแผนให้ดี เพราะสิ่งที่ตามมานั้นนออกเหนือจากค่าใช้จ่ายที่แพงแล้ว คุณจะพบกับความเหนื่อย และความวุ่นวายเนื่องจากความแปรปรวนทางเศรษฐกิจอีกด้วย และวิธีการจัดการหรือเตรียมความพร้อมในวันนี้คือการออมเงิน เพื่อสำรองค่าใช้จ่าย หรือการทำให้เงินออมที่มีอยู่นั้นงอกงามขึ้นมากกว่าเดิม

jumboslot

หากต้องเกษียณอายุการทำงาน
การฝึกวางแผนเมื่อต้องเข้าสู่ช่วงวัยเกษียณอายุการทำงาน ลองหันกลับไปมองคนที่เคยผ่านการเกษียณมาแล้วว่าได้เงินบำนาญ ส่วนใหญ่ประมาณอยู่ที่เท่าไหร่ แล้วต้องมีการคำนวณ หรือวางแผนการใช้จ่ายเงินในส่วนนั้น เป็นคำตอบที่ดีที่สุด

สิ่งที่เกิดขึ้นกับธุรกิจ หรืองานในอนาคต
สำหรับทุกวันนี้อาชีพพนักงานนั้นไม่ได้เป็นตัวเลือกสำหรับคนที่ต้องการความมั่นคงเอาเสียเลย เพราะหลายๆคนกลับมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่มั่นคง จึงได้ลงทุนเพื่อกระตุ้นระบบการเงินด้วยการประกอบกิจการ หรือธุรกิจเล็กๆ ทีเน้นการเติบโตเป็นหลัก ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเกิดความกังวลเนื่องจากสภาวะความแปรปรวนของเศรษฐกิจโลก และเชื่อว่าอนาคตก็ยังคงทวีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นการเลือกที่จะป้องกัน

slot

หากเจ็บป่วย หรือชรา
เป็นเรื่องจริงที่สุดสำหรับคำกล่าวที่ว่ายิ่งมีอายุมากขึ้น ก็จะพบกับสุขภาพที่แย่ลง เสื่อมโทรมลง ต้องมีการรักษา และค่าใช้จ่ายนั้นใช่ว่าจะน้อยๆเอาเสียเลย ในช่วงที่เงินทองหายาก และไม่แน่ใจเลยว่าใช้จ่ายในอนาคตนั้นจะเพิ่มขึ้นมาดกกี่เท่าตัว ตอนนี้สามารถทำการป้องกัน หรือหาทางเพื่อแก้ไขในจุดเหล่านั้นด้วยการทำประกันสุขภาพไว้บ้างก็ดีนะ เพราะสามารถใช้ได้และให้สิทธิในการรักษาได้ดีไม่น้อย สำหรับใครที่ต้องการทำประกันต้องบอกเลยว่าจำเป็นจริงๆเพราะอนาคตวันข้างหน้าในเศรษฐกิจที่อยู่ในช่วงกำลังฟื้นฟูนั้น แน่นอนล่ะว่าการใช้จ่ายจะต้องคิดแล้วคิดอีก แต่สำหรับการทำประกันอันนี้บอกได้เลยว่าผ่าน ประกันตัวไหนดี อันนี้ต้องศึกษาและเลือกเอาที่ถูกใจนะคะ เพราะมีเยอะมากที่คุณสามารถศึกษาและเรียนรู้ ค่อยเป็นค่อยไป อย่าด่วนตัดสินใจในการทำประกันเสียล่ะ

มรดกสู่ลูกหลาน
มรดกสู่ลูกหลานนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นเงินทอง เพราะใช้มาก็หมดไป ที่ดีแหล่งที่เป็นรายได้ หรือคอยผลิตเงินนั้นจะดีที่สุด เป็นเรื่องที่ยังไม่ได้คิดกันใช่มั้ยล่ะคะ ไม่ได้มีการเตรียมการ หรือการวางแผนล่วงหน้า แล้วคุณคิดว่าจะสามารถอยู่ค้ำโลกหรอ ดังนั้นจำนวนเงินที่มีหรือเก็บอยู่อย่านำไปเพียงแค่กินดอกเบี้ยธนาคารเพียงอย่างเดียวสิ ควรนำมาทำประโยชน์จัดว่าเป็นมรดกที่ดีไม่น้ออยเลยล่ะ