พระวิษณุ (พระนารายณ์)

พระวิษณุ หรือ พระนารายณ์ เป็นพระอิศวรผู้มีอิทธิพลที่สุดองค์หนึ่งที่พราหมณ์-ฮินดู ยอดเยี่ยมใน 3 พระอิศวรสูงสุด อันตัวอย่างเช่น พรหม-พระวิษณุ-พระศิวะ

jumbo jili
พรหม หรือ พระพรหมธาดา เป็นพระอิศวร ผู้ผลิตทุกทุกสิ่ง
พระวิษณุ หรือ พระนารายณ์ เป็นพระอิศวร ผู้ดูแลรักษาทุกทุกสิ่ง
พระศิวะ หรือ พระอิศวร เป็นพระอิศวร คนทำลายทุกทุกสิ่ง

สล็อต
พระอิศวรอีกทั้ง 3 ท่านนี้ เมื่อรวมกันจะเรียกว่า พระตรีพรหม องค์พระเจ้าที่พลังอำนาจทั้งยังสามประการ ผู้เป็นพระเจ้าที่ทุกๆชีวิตทั้งผอง
พระวิษณุ ทรงมีเทวัญนุภาพกำจัดเหล่ามารและก็สิ่งเลวร้ายทั้งสิ้น ท่านทรงคุ้มครองปกป้องทุกทุกๆชีวิต ทรงบันดลอำนาจวาสนาแก่มนุษย์ทุกคนของที่ระลึกถึงท่านอยู่เป็นประจำ อสุรีแล้วก็เหล่ามารทุกตนล้วนแต่หวาดกลัวอำนาจที่ท่าน

สล็อตออนไลน์
พระวิษณุยังอวตารไปเป็น พระกฤษณะ (พระอิศวรผู้ให้กำเนิดหนังสือภควัทคีตา ในมหากาพย์เรื่องมหาภารตะ)
อวตารไปเป็น พระราม (พระอิศวรที่ความชอบธรรม ในมหากาพย์รามายณะ หรือ รามเกียรติ์)

jumboslot
แล้วก็ อวตารไปเป็น พระสัมมาสัมพุทธเจ้า (นำมาซึ่งการก่อให้เกิดพุทธในตอนหลัง ตามปุราณะของพราหมณ์)
พระวิษณุยังอวตารไปเป็นทวยเทพองค์อื่นๆอีกถึง 10 ปาง (หรือ ที่นารายณ์ 10 ปาง) แล้วก็อวตารมากยิ่งกว่า 10 ปางในบางปุราณะ เพื่อภารกิจคุ้มครองปกป้องโลกมนุษย์จากอสุรีทราม
พระวิษณุเทวดา มีพระมเหสีเป็น พระแม่พระลักษมี พระแม่เจ้าผู้ประทานความอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งความผาสุกแก่ผู้เลื่อมใส ผู้ซึ่งรออยู่ข้างเคียงพระวิษณุ และก็รออวตารไปเป็นมเหสีพระวิษณุในทุกๆภารกิจ
พระวิษณุ เป็นผู้ประทานแสงไฟส่องกระจัดกระจายไปยังทุกสากลโลก ทรงล่วงรู้ความเป็นไปทุกสิ่ง ทรงล่วงรู้ความรู้สึกนึกคิดข้างในจิตใจของทุกๆชีวิต ทรงวินิจฉัยปัญหาด้วยสำนึกอันสูงสุดที่พระเจ้า ทรงกำจัดบาปและก็อุปสรรคแก่ผู้ปฏิบัติโยคะและก็นั่งสมาธิรำลึกถึงท่าน

slot
พระวิษณุ หรือ พระนารายณ์ มักปรากฎให้แจ่มแจ้งในรูปกายอันสวยสดงดงามที่สุด ฉลองพระองค์ด้วยเครื่องแต่งตัวแจ่มใส สว่างเช่นเดียวกันกับทอง ร่างประดับโดยการใช้เครื่องถนิมพิมพาภรณ์อันอลังการ มีความสุภาพเรียบร้อย ยิ้มแย้มอยู่เป็นประจำ ท่านโปรดการเอื้อเฟื้อ โปรดการมอบความสบายแก่มนุษย์โลก ท่านเป็นเครื่องหมายที่ความภูมิฐานแล้วก็การชนะทุกๆสิ่งทุกๆอย่าง

เทพแต่ละองค์โดดเด่นเรื่องใด

พรหม พรหมนั้นมี 4 หน้า (พระพรหม 4 หน้า) ใบหน้าแต่ละด้านจะขอพรได้แตกต่าง การไหว้ให้ครบทุกใบหน้าจะเป็นการได้รับพรครบทุกสิ่งทุกอย่าง

jumbo jili
หน้าที่ 1 ขอพรเกี่ยวกับเรื่องงาน อำนาจ ความเจริญในชีวิต ขอพรให้พ่อ
พักตร์ที่ 2 ขอพรเรื่องทรัพย์สิน เงินทอง อสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่
ใบหน้าที่ 3 ขอพรเรื่องสุขภาพ ความรัก คู่แต่งงาน ขอพรให้คุณแม่
หน้าตาที่ 4 ขอพรเรื่องโชคลาภ แล้วก็ขอบุตร

สล็อต
พระวิษณุ หรืออีกชื่อก็คือ พระนารายณ์ ซึ่งเป็นเทวดาที่การปกป้องรักษา ด้วยพระวิษณุมุ่งหมายจะให้ทุกทุกสิ่งบนโลกพ้นจากสิ่งเลวร้าย แล้วก็อยู่อย่างอยู่เย็นเป็นสุข ก็เลยเน้นย้ำขอพรให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุข เพราะว่ามีเทวัญนุภาพกำจัดเหล่ามารแล้วก็สิ่งเลวร้ายทั้งมวล ตามที่พระวิษณุ (พระนารายณ์) อวตารลงมายังโลกมนุษย์ เป็น “พระราม” จากวรรณคดีเรื่องรามายณะหรือรามเกียรติ์ เพื่อคุ้มครองโลกให้รอดพ้นจากคนร้ายเป็นยักษ์ทศกัณฐ์
พระศิวะ มีหลายปาง การบูชาในแต่ละปางก็แตกต่าง ถ้าหากเป็นปางธรรมดา พระศิวะจะเป็นเทวดาไล่ส่งสิ่งเลวร้ายให้ไกลห่าง และก็นำมาซึ่งการก่อให้เกิดความดีเลิศเป็นมงคล อย่างไรก็ตาม ถ้าหากเรียนตำนานของพระศิวะจริงๆจะพบว่าพระศิวะกลัวพระอุมาผู้เป็นมเหสีมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอุมาที่เป็นปางพระเจ้าแม่กาลี ซึ่งพระศิวะเองก็ยังเคยโดนพระมเหสีแช่งเช่นเดียวกัน

สล็อตออนไลน์
พระตรีพรหม เทวดาสูงสุดอีกทั้งสามของฮินดู มารวมองดูค์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทรงอานุภาพสำหรับการประทานพรที่ยิ่งใหญ่มากมาย ก็เลยไม่เฉพาะเจาะจงอยู่ที่เรื่องของความรักเพียงแค่นั้น จริงๆการกล่าวกันว่า “พระตรีพรหม” เป็นเพียงแค่เทพเทวดาผู้ประทานความสมใจในด้าน “ความรัก” แค่นั้น เป็นการไม่ให้เกียรติ รวมทั้งดูถูกดูแคลนเทวัญนุภาพของ “พระตรีพรหม” เลยด้วย แม้ขอพรด้วยความยึดมั่นและก็กระทำตัวเป็นคนดีแล้ว พระตรีพรหมผู้มีอิทธิพล สามารถอวยพรผู้เชื่อถือได้ดังที่ขอ
พระวิฆเนศวร เป็นทวยเทพเทวดาที่การบรรลุเป้าหมาย ขอพรแล้วได้ดังจิตใจหวัง อีกทั้งเรื่องค้าขาย มั่งมี เจริญ และก็ที่สำคัญเป็นเรื่องเชาวน์ เพราะว่านอกเหนือจากเป็นเทวดาผู้กำจัดปัญหา ยังเป็นองค์เทวดาอุปถัมภ์ค้ำชูที่ศิลปวิทยาการ รวมทั้งศาสตร์ทั้งหมดด้วย
พระกามเทพ กามเทพมิได้มีเฉพาะวัฒนธรรมตะวันตก แม้กระนั้นฮินดูก็มีกามเทพด้วยเหมือนกัน กามเทพเป็นเทวดาที่ความรัก แปลตรงตัวเลย ราคะ คือ ความรัก ความหวัง ถ้าหากต้องการมีความรักทดลองขอพรจากพระกามเทพมอง
พระสุรัสวดี เป็นมเหสีของพรหม เป็นเทวีผู้อุปการะวิชาความรู้ ศิลป์ ดนตรี สติปัญญา และก็การเล่าเรียน สำหรับคนที่อยากได้ขอพรหัวข้อการเรียน การสอบเข้าแข่งขัน ขอได้กับพระสุรัสวดี

jumboslot
พระลักษมี เป็นมเหสีของพระวิษณุ (ที่อวตารลงมาเป็น “นางสีดา” ในรามเกียรติ์) เป็นเทวีที่ความมั่งมี โชคลาภ รวมทั้งความรุ่งโรจน์
พระอุมา เป็นมเหสีของพระศิวะ ปางธรรมดา (ด้านสุภาพ) พระอุมาเป็นเทวีที่ที่อำนาจบารมี บุญบารมีอันสูงสุด ความอุดมสมบูรณ์ ความรัก การอุทิศตน แม้กระนั้นพระอุมามีปางทารุณโหดร้าย ชื่อว่าพระแม่กาลี ถ้าหากปางนี้ปรากฏจะมีเทวดานุภาพอันแรงกล้า สร้างความวินาศอย่างหนัก แล้วก็เด็ดขาด แม้กระทั้งพระศิวะเองยังกลัวพระอุมาในปางป่าเถื่อนนี้

slot
ด้วยเหตุนี้ การขอพรจากเทพเทวดาอย่าสักแต่ว่าขอ อย่าพึ่งจะเชื่อต่อๆกันมาว่าองค์นั้นดีอย่างงั้น องค์นี้ดีแบบงี้ ขอประเด็นนั้นประเด็นนี้ได้ ขอให้ศึกษาเล่าเรียนดูดีๆก่อนว่าแต่ว่าละองค์เป็นเทวดาอะไร และก็เทวดาองค์นั้นมีเทวัญนุภาพเช่นไร อย่าขอแบบไม่ดูตาม้าตาเรือโดยไม่เล่าเรียน บางทีอาจรู้เรื่องวอดวายมากยิ่งกว่าพร

อย่าขอซี้ซั้ว เทพเจ้าฮินดู องค์ไหนขอพรเรื่องอะไร

สายมูเตลูฟังทางนี้ เทวดาฮินดูนั้นอย่าได้ขอพรมั่ว เนื่องจากว่าแต่ละองค์สะดุดตาในประเด็นต่างกัน โดยเหตุนี้ ก่อนที่จะตามคนไหนกันแน่ไปขอพร ขอให้ทำความรู้จักก่อนว่าเทพเทวดาของฮินดูแต่ละองค์นั้นสามารถขอพรในเรื่องใดได้ หรือแม้กระทั้งมองให้ดีๆว่าเทวดาองค์นั้นเป็นเทวดาอะไร เนื่องจากว่าถ้าหากขอพรไม่ถูกองค์ บางทีอาจไม่ใช่แค่ไม่สมหวังในเรื่องที่ขอ แต่พัดยศโชคร้ายไปเลยก็เป็นไปได้

jumbo jili
การขอพรนั้นจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติ คือเรื่องของความเลื่อมใส โดยยิ่งไปกว่านั้นสังคมไทยนั้น มีรากความศรัทธาแบบพุทธ พราหมณ์ ผี ผสมกันมาตั้งแต่โบราณกาล ความเชื่อถือจากสิ่งที่เหนือธรรมชาติพวกนั้น ก่อให้เกิดพิธีบูชา หลายพิธีการถูกเอามาเพิ่มเติมรวมกัน จนกระทั่งแยกไม่ออกว่าอันไหนพิธีการพุทธ อันไหนความเลื่อมใสพราหมณ์ รวมทั้งอันไหนเป็นเรื่องของผีสาง

สล็อต
ความรัก เป็นสิ่งที่จำเป็นหนึ่งที่มนุษย์อยาก

สล็อตออนไลน์
เรื่องสำคัญๆที่มนุษย์เราชอบของพรต่อทวยเทพเทวดา หนีไม่พ้นเรื่องาน เรื่องเงิน สุขภาพ รวมทั้งความรัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรัก นับว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นหนึ่งที่มนุษย์อยาก ตามแนวคิดลำดับสิ่งที่จำเป็นของมาสโลว์ (Maslow) ได้แบ่งระดับความปรารถนาของคนเราเป็นเป็นพีระมิด 5 ขั้น

jumboslot
5 ขั้นสิ่งที่จำเป็นของผู้คนหมายถึงระดับรากฐานเป็นสิ่งที่มีความต้องการทางร่างกาย (ต้นเหตุ 4) ขยับขึ้นมา มนุษย์ปรารถนาความปลอดภัย อีกขั้นมนุษย์อยากได้สังคม ขยับขึ้นมาอีก มนุษย์อยากได้เกียรติกิตติศัพท์ และก็ขั้นที่สูงที่สุดของสิ่งที่มีความต้องการของผู้คนหมายถึงความสมใจในชีวิต
ความรัก จัดอยู่ในสิ่งที่มีความต้องการทางสังคม เนื่องด้วยมนุษย์เป็นสัตว์สังคม เมื่อจะต้องเข้าสังคม ย่อมอยากการมีตัวตน อยากได้เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของสังคม อยากความรัก อยากได้การยินยอมรัก ก็เลยไม่แปลกที่มนุษย์จะขอพรเรื่องความรัก เนื่องจากว่ามีความคิดว่าตัวเองขาด

slot
ส่วนการขอพรเรื่องความรักนั้น คนจำนวนไม่น้อยเชื่อ แต่ว่าก็มีคนอีกส่วนที่ไม่เชื่อ บางทีอาจด้วยประสบการณ์ของตน หรือคำกล่าว ความเลื่อมใสของผู้ที่ไม่เชื่อ บอกว่าการขอความรักในขณะที่ยังไม่ถึงเวลาที่สมควร บางทีอาจได้เจ้ากรรมนายเวรมากยิ่งกว่าได้เนื้อคู่ ส่วนในตอนที่สมควร เนื้อคู่จะมาเอง

ศิวะไวศยนาถ

มีนางคณิกานางหนึ่งชื่อว่ามหานันทา คุณอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านนันทิคราม คุณเป็นคนที่ทั้งยังมีรูปงามยิ่ง,มีเงินมีทองและก็เป็นที่รู้จักว่าเป็นผู้ที่มีความชำนาญสำหรับการดนตรีแล้วก็การเต้นรำ แม้กระทั้งพระเจ้าแผ่นดินและก็ราชินีทั้งหลายแหล่ก็ยังรู้สึกเพียงพอใจด้วยการร้องเพลงรวมทั้งร่ายรำจากนางแล้วก็มอบรางวัลแก่คุณอย่างมากมาย นอกนั้น คุณยังเป็นผู้จงรักภักดีอย่างมุ่งมั่นต่อพระศิวะรวมทั้งเทวีขว้างรวตีด้วย

jumbo jili
นางมหานันทาทำบูชาต่อพระเจ้าด้วยการขับขานแล้วก็ร่ายรำอยู่เป็นประจำ นางทาตัวเองด้วยเถ้าและก็สวมเม็ดรุทรากษะ นางชอบท่องนามของพระศิวะด้วยอีกทั้งหัวใจของนาง นางมหานันทามีไก่เพศผู้กับลิงเป็นสัตว์เลี้ยงรวมทั้งมีบริวารกับผู้ที่เกี่ยวพันกับนางจำนวนมาก ด้วยความรักและก็ภักว่ากล่าวต่อพระศิวะอันเปี่ยมล้ม คุณให้ไก่แล้วก็ลิงของคุณเต้นรำตามเสียงตบมือของคุณ ลิงตัวนั้นที่สวมเม็ดรุทรากษะที่คอรวมทั้งแขนของมันกับไก่ที่มีรุทรากษะบนหงอนของมันเต้นรำราวเด็ก นางรวมทั้งเหล่าหญิงรับใช้ของนางชอบหัวเราะแล้วก็ตื่นเต้นเมื่อดูพวกมันเต้นรำ แล้วเวลาก็ผ่านไปนับเป็นเวลาหลายปีด้วยความหรรษาอย่างมาก

สล็อต
วันหนึ่ง พระศิวะทรงตกลงใจว่าจะทดลองภักติเตียนของนางมหานันทา ท่านที่เสด็จไปที่หน้าประตูบ้านของนางแปลงเป็นพ่อค้าหรือไวศยะผู้ภักติเตียนต่อพระศิวะ ด้วยเถ้าถ่านบนหน้าผากแล้วก็การใส่เม็ดรุทรากษะที่คอ เขามองมั่งมีและก็โอ่อ่าไปด้วยเพชรนิลจินดามากที่เขาตกแต่งตัวเองไว้ เมื่อมองเห็นเขา นางมหานันทาก็กระทำการต้อนรับเขาด้วยความอบอุ่นรวมทั้งทำให้เขารู้สึกสบาย นางมหานันทามองเห็นกำไลข้อมือที่น่าคลั่งไคล้อันประกอบไปด้วยเพชรนิลจินดาอันล้ำค่า นางรู้สึกคลั่งไคล้ในกำไลข้อมือนั้นและก็ต้องการจะครองมัน
ด้วยความบริสุทธิ์ใจที่ปรารถนากำไลข้อมือนั้น นางมหานันทากล่าวกับพ่อค้าด้วยเสียงอันหวานว่า “กำไลข้อมือนี้ของท่านช่างน่าคลั่งไคล้เสียจริงแล้วก็จะมองมีเสน่ห์เยอะขึ้นในมือของหญิงงาม” พ่อค้าผู้ใจอารีตอบว่า “เจ้าสามารถมีมันได้แน่ๆถ้าเกิดเจ้าถูกใจ แม้กระนั้นราคาใดที่เจ้าสามารถมอบให้แก่เราสำหรับเช่นเดียวกันล่ะแม่หญิงงาม” นางตอบว่า “ฉันอยู่ในชนชั้นหญิงที่ไม่เคยทราบขอบเขตด้วยความเต็มใจอันเจ้าชู้นี้ที่ไม่มั่นคงอย่างที่สุด และก็โสเภณีก็เป็นอาชีพของเชื้อสายฉัน แม้กระนั้นแม้ท่านให้กำไลข้อมือนั้นแก่ฉันๆจะเป็นเมียผู้ภักตำหนิ,เชื่อฟังรวมทั้งสุจริตต่อท่านตรงเวลา3วัน3คืน”

สล็อตออนไลน์
พ่อค้าบอกว่า “อย่างนั้น ให้พระจันทร์รวมทั้งดวงตะวันเป็นผู้เห็นเหตุการณ์ ต้องทำข้อตกลงว่าคำบอกเล่าของเจ้าเป็นความจริงรวมทั้งเจ้าจำเป็นต้องบอกว่าซ้ำว่า สัตยะ สัตยะ สัตยะ” หญิงคณิกาตกลงและก็ได้รับกำไลข้อมือจากเขา นางกล่าวคำมั่นสัญญาด้วยคำว่าสัตยะ3ครั้ง พ่อค้ามอบรัตนศิวลึงค์พร้อมด้วยกำไลข้อมือนั้นพร้อมพูดว่า “โอ้หวานใจ ในขณะนี้เจ้าเป็นเมียของเรา ควรเก็บศิวลึงค์นี้ไว้กับเจ้าให้ไม่มีอันตรายแล้วก็คุ้มครองป้องกันสิ่งนี้โดยทุกคนเนื่องจากสิ่งนี้มีค่าต่อเรามากกว่าชีวิตของเราเอง” นางรับศิวลึงค์ไว้ด้วยความระแวดระวังรวมทั้งนำไปวางกึ่งกลางเสาในโรงระบำของนาง นางรวมทั้งเหล่าขี้ข้ากระทำรับใช้พ่อค้าผู้นั้นด้วยความตั้งอกตั้งใจที่สุดในช่วงกลางวัน รวมทั้งพวกนางใช้เวลาในยามกลางคืนไปกับพ่อค้าผู้กระทำตัวเสมือนผู้ไม่มีคุณความดี ต่อจากนั้นโสเภณีก็จะไปนอนบนเตียงอันนุ่มของคุณ

jumboslot
ทันทีนั้นในไม่กี่นาทีถัดมา จมูกก็ได้กลิ่นไหม้จากโรงระบำ เปลวไฟลุกลามไปอย่างเร็วไปทุกมุมห้อง นางมหานันทาวิ่งไปปลดปล่อยลิงๆและก็ไก่หนีไปไกลจนกระทั่งไม่มีอันตราย แม้กระนั้นศิวลึงค์ที่วางไว้ที่เสากึ่งกลางถูกทำลายลงด้วยไฟ เมื่อนางรวมทั้งเขามองเห็นด้วยเหตุนี้ ทั้งสองก็รู้สึกเจ็บปวดดวงใจ เพื่อทดลองจิตใจอันเอียงเอนของนาง พ่อค้าแสดงความเจ็บที่ศิวลึงค์ที่เขารักษาเอาไว้ถูกทำลาย เขาก็เลยจะสละชีวิตตัวเอง เขากล่าวกับนางว่า “โอ้หวานใจ ชีวิตของเราดูเหมือนเสียเปล่าและก็ข้อมองไม่เห็นเหตุผลที่จะรักษาชีวิตเอาไว้ ควรก่อกองไฟเพื่อที่เราจะได้ตายอันน่าอนาถ ด้วยการเข้าไปในไฟพร้อมรำลึกถึงพระศิวะของเรา เราตั้งมั่นจะทำสิ่งนี้เดี๋ยวนี้ ก่อนจะมีผู้ใดมาห้ามเรา เราจะไม่เปลี่ยนใจถึงแม้ว่าจะพระอินทร์หรือพระพรหมาหรือพระวิษณุจะมาตรงนี้เพื่อห้ามเรา”

slot
เมื่อมองเห็นความยืนหยัดมั่นคงของเขา นางก็เลยก่อกองไฟไว้ที่นอกบ้านของนาง พร้อมด้วยคำชื่อดูต่อบริวารของตนเองรวมทั้งด้วยความรู้สึกว่าตัวเองผิดที่เสียศิวลึงค์ พ่อค้าผู้นั้นเดินรอบกองไฟแล้วกล่าวชื่อของพระศิวะ1คราวก่อนเข้ากองไฟ นางมหานันทารู้สึกสั่นไหวแล้วก็เศร้าโศกด้วยความประพฤตินั้น คุณเศร้าใจกับสถานะการณ์ที่เกิดขึ้น นางคิดถึงคำมั่นสัญญานางจะประพฤติตามธรรมะของผู้เป็นเมีย นางตกลงใจจะตามผัวเข้าไปในกองไฟ ไม่อย่างนั้นคำบอกเล่าของนางจะไม่เป็นความซื่อตรง
นางกล่าวต่อพี่น้องๆของนางว่า “ต้องเอากำไลข้อมือจากพ่อค้านี้ไป พวกเราข้อตกลงว่าจะเป็นเมียผู้จงรักภักดีตรงเวลา3วัน ด้วยเหตุว่าพฤติกรรมของพวกเรา ทำให้พ่อค้าจำต้องฆ่าตัวตาย เหล่าคุณครูกล่าวประกาศคำอันเป็นความเป็นจริงที่ว่าพวกเราจะบรรลุถึงความเป็นหญิงที่ดีด้วยการอาศัยซึ่งธรรมะ การอยู่บนวิถีทางที่สัตยะเป็นธรรมะสูงสุด บุคคลบรรลุโมกษะก็ด้วยการกระทำตามสัตยะ ทุกอย่างถูกติดตั้งเอาไว้ภายในสัตยะ ด้วยเหตุนี้ เพื่อการดูแลรักษาซื่อตรงต่อคำบอกเล่าของพวกเราๆจะเข้ากองไฟตามผัวไป”
ถึงแม้พี่น้องๆของคุณจะห้ามคุณ แต่ว่าคุณก็แน่แน่วสำหรับการตกลงใจจะยึดมั่นธรรมะและก็สัตยะ ภายหลังจากบริจาคทานต่อพราหมณ์ทั้งหลายแหล่ด้วยเงินทองทั้งผองของคุณๆคิดถึงพระบาทของพระศิวะแล้วเดินรอบกองไฟ เมื่อนางกำลังจะเข้ากองไฟ พระศิวะก็ทรงมาปรากฏรูปอันสง่างามกับพระเนตร3ดวงกับผมอันมุ่นที่มีดวงจันทร์เสี้ยวอยู่ และก็ฉายแสงกว่าดวงตะวันรวมทั้งดวงจันทร์ พระศิวะทรงห้ามนางเอาไว้
นางมหานันทายืนตะลึงงันแล้วก็อัศจรรย์ใจ นางสั่นเทิ้มไปด้วยน้ำตาในดวงตาของนาง พระศิวะทรงประสานมือคุณ ทำให้คุณใจเย็นลงรวมทั้งทำให้คุณเชื่อใจว่า “เราที่มาในรูปของไวศยะได้มาเพื่อทดลองความมั่นคงยั่งยืนในซื่อตรง,ความกล้า,ความทรหดอดทนรวมทั้งภักติเตียนของเจ้า ด้วยมายาของเราๆทำให้โรงระบำและก็ศิวลึงค์ถูกไฟลุก เจ้ารักษาซื่อตรงด้วยชีวิตของตัวเจ้าเอง พวกเราพึงพอใจในภักว่ากล่าวของพระภูมิมีต่อเรา ด้วยเหตุนี้เราจะมอบความสุขความสบายอันไม่อาจจะบรรลุได้ใน3โลก นอกจากนี้เจ้าสามารถขอพรอะไรก็ได้ ไม่มีสิ่งใดในจักรวาลนี้ที่เราไม่อาจจะมอบให้แก่เจ้าได้”
เมื่อได้ฟังคำบอกเล่าอันสุภาพของพระศิวะ นางมหานันทารู้สึกสงบและก็บันเทิงใจ ด้วยความเคารพนับถือที่สุด นางตอบว่า “เราแต่ว่าท่าน เราไม่ต้องการความผาสุขในโลกนี้หรือในสรวงสวรรค์หรือในโลกบาดาล การสัมผัสที่พระปัทมบาทเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราตามหา พี่น้องๆรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวพันกับเราทุกคนต่างหิวที่กำลังจะได้เจอท่านเท่าๆกับเรา โปรดอวยพรแก่พวกเขาทุกคนแล้วก็ให้พวกเราทั้งหมดทั้งปวงไปอยู่ที่สถานที่ของท่าน โปรดปล่อยเราจากความหวาดกลัวต่อการเกิดและก็การถึงแก่กรรมด้วย”
พระมเหศวรทรงพาพวกเขาทั้งสิ้นไปกับท่านสู่ที่ประทับของท่าน แล้วนางมหานันทาก็บรรลุถึงโมกษะและก็แฮปปี้ตลอดกาล ผู้ใดก็ตามที่ฟังหรือท่องสวดมนตร์เรื่องราวนี้จะไม่มีทางหล่นลงจากจากธรรมะของเขา เรื่องราวอันเป็นศรีมงคลที่สุดนี้ที่เล่าถึงพระไวศยะที่นาถ อวตารที่พระศิวะมอบความสำราญแล้วก็ให้จุดสูงสุดที่ความสบายรวมทั้งโมกษะ

อวตาร คืออะไร?

อวตาร เป็นยังไง? และก็ตามความเลื่อมใสของแขกฮินดูนั้นเขาจะว่ามีอวตารในแบบอย่างที่หลักๆกี่แบบ?

jumbo jili
คำว่า “อวตาร” นี้ก็จะสื่อถึง การเขยื้อนลงมาของทวยเทพจากโลกทิพย์สู่โลกมนุษย์เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในรูปลักษณ์ใดรูปลักษณ์หนึ่ง โดยพูดกันว่าการอวตารของเทวดานี้จะมีด้วยกัน 4 แบบสำคัญๆเป็น

สล็อต
1) อาเวศาวตาร ที่พระผู้เป็นเจ้านั้นจะทรงอวตารมาในรูปของพลังทิพย์ที่เข้าไปสถิตอยู่ในจิตวิญญาณหรือในความมุ่งมั่นตั้งใจของบุคคลโดยจะทรงแสดงพลังของท่านผ่านพฤติกรรมของเขา อันอย่างเช่นในรูปของท้องนารทมุนีหรือสนกาทิโยคี ฯลฯ

สล็อตออนไลน์
2) ปราภวาวตาร ที่พระผู้เป็นเจ้านั้นจะทรงอวตารมาแบบชั่วช้าครั้งชั่วขณะคราว (มีทั้งยังทรงอยู่เพียงแต่ไม่นานรวมทั้งทรงอยู่นานหน่อย) เพื่อทรงทำหน้าที่สำคัญภารกิจหนึ่งแล้วก็เมื่อทรงปฏิบัติหน้าที่สำคัญนั้นสำเร็จไปและก็จะเสร็จกลับไปโดยทันที อันอย่างเช่นในรูปของเต่า (ฉันรฺม) หรือ หงส์ (หํส) หรือ นางโมหินี หรือ ดาบสกฤษณะทไวขว้างยนะวยาส ฯลฯ

jumboslot
3) ไวภวาตาร ที่พระผู้เป็นเจ้านั้นจะทรงอวตารมาในต้นแบบเหนือมนุษย์ (แสดงพลังอำนาจยิ่ง) แล้วก็มีรูปลักษณ์อันพิลึก (มิได้อวตารมาในรูปมนุษย์หรือสัตว์ปกติ) อันยกตัวอย่างเช่นในรูปของปลา (มตฺสฺย), หมู (วราห) หรือ คนมีเศียรเป็นม้า (หยคฺรีว) หรือ ครึ่งคนครึ่งสิงโต (นรสิํห) ฯลฯ

slot
4) ปราวัสถลาวตาร ที่พระผู้เป็นเจ้านั้นจะทรงอวตารแบบทรงมีเงื่อนไขหรือแบบมาทรงจัดแจงกับเหตุการณ์ต่างๆซึ่งอวตารลงมาและก็จะทรงปฏิบัติหน้าที่หลายสิ่งหลายอย่างสำหรับในการอวตารคราวนี้ด้วยการแสดงฤทธีนุภาพทั้งหลายแหล่ของท่านรวมทั้งอวตารในลักษณะนี้ท่านก็จะทรงยังอยู่ในโลกเป็นระยะเวลานาน อันอย่างเช่นในรูปของปรศุราม, พระราม, พระกฤษณะ ฯลฯ

พิธีอุปนยนะ คืออะไร?

พิธีการอุปนยนะ นับว่าเป็นหนึ่งในพิธีการสังสการสำคัญของแขกฮินดู โดยพิธีการนี้นับว่าเป็นพิธีการเริ่มเข้ารับการเล่าเรียนอย่างเป็นทางการของฮินดูชน ไม่ว่าจะศึกษาเล่าเรียนในพระเวท ปุราณะ รวมทั้งศาสตร์ต่างๆถ้ากล่าวให้เข้าใจง่ายๆเป็น การอุปสมบทเรียน การรับเป็นลูกศิษย์-คุณครูกัน รวมทั้งออกมาจากบ้านไปสู่โรงเรียน หรือ ระอุรุกุล

jumbo jili
พิธีการนี้จะจัดสังกัดบุตรชายของ พราหมณ์,กษัตริย์ แล้วก็แพศย์ โดยแต่ละหนังสือพูดถึงช่วงอายุที่ควรจะประกอบพิธีนี้นานับประการ ไม่แน่นอนนัก ซึ่งโดยส่วนมากควรจะประกอบพิธีขณะยังวัยเด็ก ไม่เกินอายุยี่สิบสี่ปี แล้วก็จะทำเป็นเมื่อบุคคลมีความพร้อมเพรียงที่จะศึกษาตำราต่างๆและก็ผ่านการฝึกหัดท่องโศลกต่างๆและก็มีความเข้าใจในภาษาสันสกฤตมาพอเหมาะพอควรแล้ว
พิธีการอุปนยนะ อาจมีขั้นตอนนานับประการตามแคว้น แต่ว่าโดยรวมแล้วยึดหลักพิธีการจากหนังสือ

สล็อต
พิธีการนี้เป็นดังการกำเนิดครั้งลำดับที่สอง เมื่อได้กระทำโกนผม แล้วก็เข้าพิธีการซึ่งปะทุรุสารภาพเยาวชนเป็นลูกศิษย์ โดยออกอาการต่างๆ อันดังเช่น การแตะต้องไปยังเหนือตำแหน่งหัวใจของบุตรชายนั้น พร้อมด้วยการกล่าวมนตระ ซึ่งมีใจความว่า พวกเราจะดึงดวงใจคุณไปตามความอยากของพวกเรา จิตของคุณจะตามจิตของพวกเรา ขอคุณต้องเชื่อตามไปกับคำพูดของพวกเรา ขอพระวันพฤหัสบดีควรผูกพันคุณไว้กับตัวเรา เปรียบดังการโอบอุ้มลูกชายนั้นเอาไว้ภายในท้อง และก็ให้กำเนิดอีกรอบ แล้วก็ให้สายยัชโญปวีตะ หรือ อุปวีตะ แก่ลูกชาย ซึ่งยัชโญปวีตะนี้เป็น องค์แทนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาสถิตอยู่กับบุตรชายนั้น โดยผาดจากไหล่ซ้าย พิงผ่านตอนสรีระไปยังตอนขวาของร่างกาย
ทั้งแสดงพรหฺโมปเทศะ (พรหมะ อุปเทศะ) หรือ วิชาความรู้ทิพย์แก่บุตร ด้วยมนตร์อันศักดิ์สิทธิ์หมายถึงคายตรี มนตระ โดยบุตรจะท่องมนตร์นั้นตามลุกรุ (ปกติชอบเป็นพ่อ ผู้นับว่าเป็นระอุรุคนแรก หรือ ลุกรุที่จะรับเขาเป็นลูกศิษย์) จนกระทั่งคิดออกขึ้นใจ เมื่อประกอบพิธีข้างต้นแล้วบุตรชายนั้นจะนับว่า เป็นทวิชะ หรือ ผู้กำเนิดสองครั้ง

สล็อตออนไลน์
อันสายยัชโญปวีตะนั้นเป็นองค์แทนที่ พระคายตรี พระสาวิตรี แล้วก็พระสรัสวตี นับว่า เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่กับตน ควรจะให้ความเคารพนับถือต่อ ยัชโญปวีตะ คนที่ได้รับการเข้าพิธีการอุปนยนะ และก็ไว้ซึ่งยัชโญปวีตะ ควรปฏิบัติตนโดยความซื่อสัตย์ ไม่ทำการคดโกงอะไรก็ตามไม่สมควรพูดจาไม่สุภาพ ด่า นินทาซึ่งคนอื่น รู้จักควบคุมสติของตนเอง ไม่ตกอยู่ในความฉุนเฉียว เป็นผู้ไฝ่ทราบ เป็นผู้ไฝ่ตนในกิจกรรมที่การเจริญก้าวหน้าทางด้านจิตวิญญาณเป็นการกระทำธุระพิธีกรรมทางศาสนา เป็นผู้เจริญในธรรม เป็นผู้เจริญสำหรับเพื่อการให้ทาน พึงกระทำซึ่งโพล้เพล้วันทนะ แล้วก็สวดมนตร์บรรยายซึ่งคายตรี มนตระ อย่างสม่ำเสมอในทุกวัน

jumboslot
ไม่สมควรถอดยัชโญปวีตะออกไม่ว่าจะกรณีอะไรก็ตามสายยัชโญปวีตะต้องมีการเปลี่ยนในทุกๆหกเดือน หรือในทุกๆปี ยัชโญปวีตะควรจะเปลี่ยนแปลงเมื่อ มีคนที่อาศัยอยู่ในครอบครัวถึงแก่การม้วยมรณาลง หรือ ได้ตราบาป

slot
สำหรับเพื่อการปฏิบัติธุระส่วนตัว เป็นต้นว่าการปัสสวะ,การขับถ่าย หรือ การเสพสังวาส จำเป็นจะต้องนำสายยัชโญปวีตะ ทางขวาขึ้นมาเหน็บกับหูเพื่อไม่ให้จำต้องกับเครื่องเพศ หรือ จำเป็นต้องกับตราบาปอะไรก็ตาม

พระแม่​ลักษมี​ทรงมีสัตว์​ชนิด​ใด​เป็น​เทวพาหนะ?

เกี่ยวกับตำนาน “พระแม่พระลักษมี​ทรงมีนกอุลลุกะ(นกเค้าแมว)​เป็น​เทวยานพาหนะ” เก่าก่อนประจำถิ่นของทางเบงกอล อ้างจาก “ลกฺษฺมี จริตฺร”

jumbo jili
​กำเนิดความประสงค์​ที่จะมีเทวยานพาหนะเป็นของท่าน​เอง ด้วยท่าน​ทรงแลเห็น​ว่าปวงเทวะ-เทวีทั้งหลายแหล่ต่างมีเทวยานพาหนะ​ประจำตน ท่าน​ทรงมิสบอารมณ์​เป็น​อย่างยิ่ง ทรงครวญคร่ำ​ว่า “ไฉนเลยพวกเราผู้​เป็น​พระพระราชินี​ที่ไวเราณฐ์ พวกเราผู้เป็นมเหสีที่พระวิษณุเจ้า จะจะต้องยืมครุฑจากพระสวามีเพื่อเดินทาง​เสีย​ทุกหนไป ไฉนเลยพวกเราก็เลยหาได้มียานพาหนะเป็นของตนไม่?”

สล็อต
พระลักษมี​ก็เลยวินิจฉัยใจว่า ในวันนี้สิ่งมีชิวิต​ใดก็ตามปรากฏ​ต่อสายพระเนตรเป็น​สิ่งแรก ท่าน​จะนำสิ่งนั่นแหละ​มาเป็น​เทวยานพาหนะเสีย
ว่าแล้ว​ก็ทรงเสด็จ​ไปตามทางที่ท่าน​มุ่งหมาย

สล็อตออนไลน์
ในช่วงเวลานั้นอินทรเทวดาได้ขับคชราชไอราวัตท่องเที่ยวดูอยู่​บนสรวงสวรรค์​ แล้วก็ที่ผ่านมาลุกรุเทวดาพฤหัสปติเตียนก็ได้กล่าวกับพระอินทร์​ว่าวันนี้จะเป็น​วันที่พระอินทร์​จะได้ได้โอกาสมีพระลักษมี​สถิตอยู่​กับท่าน​ตลอด ซึ่งจะมีผลให้พระอินทร์​ไม่ต้องไปขอสมบัติพัสถาน​ศฤงคารจากท้าวกุเพรอีก

jumboslot
ไม่นานนักเทวราชได้มองเห็น​พระลักษมีกำลัง​เสด็จ​มาแต่ไกล เทวราชก็เลยรู้สึกว่า​นี่แหละ​เป็นจังหวะที่กำลังจะได้จับพระลักษมี​ไว้แล้วก็นำท่าน​ไปสถิตในอมราวตีนคร ตัวอย่างเช่น​นั้นอินทรเทวดาได้ฉกเอากระบี่แล้วก็ลงจากไอราวัตแล้วมุ่งตรงไปพบพระลักษมี​ด้วยหมายจะจับพระลักษมี​เอาไว้ แต่ว่าเมื่ออินทรเทวดายิ่งใกล้​พระลักษมี​ รัศมีจากพระวรกายที่พระเทวีก็ยิ่งเจิดรุ่งเรือง​ขึ้น สูรยะนับโกฏินับพันนั้นบางทีอาจเทียบเคียงความเจิดรุ่งเรือง​ที่พระเทวีได้บ้าง โน่นก็เลย​ทำให้สหัสรเนตรของอินทรเทวดาบอดสนิท

slot
เมื่อพระลักษมี​มองเห็น​แบบนั้นก็เลยทรงพระสรวลแล้วก็บอกกับอินทรเทวดาว่า “อินทระ! เจ้าช่างโง่เขลาโง่​เสียนี่กะไร เพราะเหตุใดเจ้าก็เลยมีความรู้สึกว่าจะจับเราไว้ได้? แม้กระนั้นเช่นไรเสียวันนี้เราได้ตกลงใจแล้วว่าสิ่งมีชิวิต​ใดปรากฏ​แก่สายตาเราเป็น​อย่างแรก เราจะนำสิ่งนั้นแลมาเป็น​ยานพาหนะประจำตัวเรา โดยเหตุนั้นเจ้าต้องมาเป็น​ยานพาหนะของเราตั้งแต่​ขณะนี้เหอะ! แบบนี้ความมุ่งมาดปรารถนา​ของเราที่ต้องการจะมียานพาหนะประจำตัวรวมทั้งความมุ่งหมาย​ของเจ้าที่เจ้าทางต้องการมีเราสถิตกับเจ้าอยู่​เสมอก็จะถูกเติมเต็ม​เช่นเดียวกัน”
แล้วพระลักษมี​ก็เลยได้สัมผัสกายอินทรเทวดา อินทรเทวดาก็เลยได้แปลงเป็น​นกอุลลุกะ(นกเค้าแมว)​ สหัสรเนตรที่บอดทั้งหลายแหล่ก็แปลงเป็น​ขนนั้น
ปวงเทวดาเทวดาแล้วก็นางอัปสรมองเห็น​แบบนั้นก็พากันตระหนกตกใจ รีบเข้าไปวิงวอน​ต่อพระลักษมี​รวมทั้งได้พูดว่า “โอ้ พระแม่! โปรดเมตตาพวกเราทั้งหลายแหล่ด้วย! ถ้าหากราชาของเราได้เปลี่ยนเป็น​นกเค้าแมว​แล้ว แบบนั้นใครกันแน่เล่าจะดูแล​พวกเราทั้งหลายแหล่?”
พระลักษมี​ก็เลยพูดกลับไปว่า “แบบนั้น​ ในเวลากลางวันอินทรจะเป็น​เทวราชผู้ดูแลสวรรค์​ แม้กระนั้นในราตรีกาลเขาจะจะต้องเป็​นยานพาหนะให้เราใช้เดินทาง”

“กันยากุมารี” ปางสตรีแรกรุ่นของพระนางปารวตี

ตำนานการกำเนิด “กันยาเด็กหญิง”

jumbo jili
นั้นมั่นใจว่า ในอดีตมียักษ์ตนหนึ่งนามว่า “พาณาสูร” ได้บำเพ็ญอุตสาหะรวมทั้งขอพรจากพรหมให้มีเพียงแค่หญิงสาวบริสุทธิ์วัยแรกรุ่นเพียงแค่นั้นที่ฆ่าตนได้ ด้วยเหตุฉะนี้พาณาสูรก็เลยคิดได้ใจ รุกรานสรวงสวรรค์ ล้มพระอินทร์ลงจากบัลลังก์ รวมทั้งก่อความระส่ำระสายให้ตรีโลกจนกระทั่งทุกภาคส่วนวุ่นวายไปหมด แม้กระทั้งเทวดาที่ธรรมชาติอย่างพระไฟ พระวรุณ พระพายุ ก็ไม่อาจจะปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้ เพราะเหตุว่าไม่มีพระอินทร์รอควบคุม

สล็อต
เมื่อเหตุการณ์แย่ลงกว่าเดิมกระทั่งไม่บางทีอาจหาทางเลิก พระนางขว้างรวตีก็เลยปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือโลกอีกรอบ โดยท่านได้ตายเป็นมนุษย์นามว่า “กันยาบุตรี” ซึ่งเป็นเด็กผู้หญิงวัยรุ่นที่มีหน้าตาสวยงาม หากแม้คุณจะไม่อาจจะจำตนเองในชาติปางก่อนได้แต่ว่าก็อุตสาหะบูชาพระศิวะอย่างเคร่งครัด

สล็อตออนไลน์
กระทั่งพระศิวะหลงรักพระนางขว้างรวตีในร่างกันยาธิดา รวมทั้งข้อตกลงว่าจะสมรสด้วย แต่พระศิวะกลับผิดคำสัญญา นำมาซึ่งการทำให้กันยาบุตรีเศร้าใจมากมายจนถึงเปลี่ยนแปลงเป็นความเกลียดชัง ออกก่อกวนทำลายทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่ขวางทาง รวมทั้งตั้งมั่นจะบำเพ็ญตบะถือพรหมจรรย์ตลอดชาติ

jumboslot
เวลาผ่านไป พาณาสูรได้เจอกันยากุมารีแล้วก็หลงเสน่ห์คุณ ก็เลยเพียรพยายามลวงล่อคุณมาเป็นคู่สมรส กันยาบุตรีโมโหที่พาณาสูรกระทำตัวรุ่มร่าม ก็เลยฆ่ากระทั่งสิ้นชีวิตในคราวเดียว เมื่อก่อนพาณาสูรจะสิ้นบุญก็ใส่ใจได้ว่าโดยความเป็นจริงแล้วหญิงข้างหน้าเป็นร่างอวตารของพระนางขว้างรวตี

slot
ก็เลยขอให้พระนางจ่ายบาปให้ตน ซึ่งสถานที่ที่ประกอบพิธีบาปก็เปลี่ยนเป็นวัดกันยาธิดาในเวลาถัดมา

อัยยัปปัน

ลูกของพระศิวะกับพระนารายณ์
ประเดี๋ยวนะ พระศิวะกับพระนารายณ์เป็นเพศชายทั้งสอง แต่ว่าเพราะเหตุใดถึงมีลูกร่วมกันได้ล่ะ? หรือนี่จะเป็นตำนานรักนักขุดทองคำ? เอ่อ… ก่อนจะเกินเลยไปกว่านั้น ก็ติดตามเรื่องราวพวกนี้กันได้เลยนะครับ

jumbo jili
มีตำนานเรื่องนึงในประเทศอินเดียภาคใต้เกี่ยวกับความเชื่อมโยงเชิงสวาทของสองพระอิศวรคู่นี้ขอรับ โดยหัวข้อนี้มีที่มาจากนางอสุรีที่มีหัวเป็นควายตนหนึ่งนามว่า “มหิงสี” คุณเป็นน้องสาวของมหิงสยักษ์ที่ถูกพระแม่ทุรติดอยู่ (อวตารปางหนึ่งของพระอุมา) ฆ่า คุณมีความแค้นต่อเหล่าเทวดาที่ทำให้พี่ชายตนเองจำเป็นต้องเสียชีวิตไป ก็เลยได้บำเพ็ญตบะบูชาพรหม จนถึงท้ายที่สุด พรหมก็ลงมาหาคุณ คุณได้ขอพรที่สุดแสนจะเลิศวิไลไปว่า “ขอให้ไม่มีผู้ใดฆ่าเราได้ เว้นเสียแต่ลูกชายของพระศิวะกับพระนารายณ์เพียงแค่นั้น!” พรหมก็อวยพรไปแบบนั้น รวมทั้งเข้าตามสูตรของยักษ์ทั้งหลายแหล่ ก็คือคุณได้นำกองทัพอสุรีไปตีบ้านตีเมืองสรวงสวรรค์ได้เสร็จ จนกระทั่งพระอินทร์และก็เหล่าเทวดาจะต้องเปลี่ยนภาวะเป็นเรฟูจีอีกรอบ

สล็อต
แถมระหว่างที่เหล่าเทวดากำลังหนีภัยอยู่นั้น ดันไปทำให้ฤาษีทุรวาสเจ้าเดิมเกิดความรู้สึกทางเพศเสียขึ้น เลยถูกสาปกันชูแก๊งค์อีกแล้ว แม้กระนั้นโอกาสนี้พระอินทร์รู้และเข้าใจดีแล้วว่าวิธีทุเลาคำแช่งเป็นจำเป็นต้องกินน้ำอมฤต แม้กระนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือน้ำอมฤตดันอยู่ที่สรวงสวรรค์ซึ่งถูกมหิงสีครอบครองไปแล้ว ก็เลยไปร้องไห้งอแงอ้อนวอนจากพระนารายณ์อีกที พระนารายณ์ก็ใช้ idea เดิมเป็นการแปลงตัวเป็นนางอัปสรนาม “โมหิณี” ซ่อนตัวไปเอาน้ำอมฤตออกมาได้เสร็จ แม้กระนั้นในกลางทางที่โมหิณีกำลังปฏิบัติหน้าที่ลับนั้น พระศิวะได้มองเห็นความสวยสดงดงามของโมหิณีก็ถึงกับหลงรักอย่างหนัก ว่ากันว่าถึงกับขนาดทำให้พระศิวะหลั่งอสุจิในทันทีทันใด! (อะไรมันจะขนาดนั้นฮะพี่!) ซึ่งเหล่าเทพก็เก็บน้ำเชื้อของพระศิวะเอาไว้สร้างหนุมานในเวลาถัดมา
ถัดมา พระอินทร์ก็ได้เล่าความทุกข์ร้อนของตนเองจากการยึดสรวงสวรรค์ของนางอสุรีมหิงสีให้พระศิวะกับพระนารายณ์ฟัง รวมทั้งความลับสำหรับในการฆ่ามหิงสีด้วย สุดท้าย พระศิวะกับพระนารายณ์ก็วินิจฉัยว่า “ถ้าเช่นนั้นพวกเรามามีลูกร่วมกันเหอะ!” โดยที่พระนารายณ์แปลงกายเป็นโมหิณีและไป honeymoon กันสองต่อสองยังที่แห่งหนึ่ง แน่ๆล่ะขอรับว่าทั้งสองก็ได้เสียกันในตอนนั้น เวลาถัดมาพระนารายณ์ในร่างโมหิณีก็มีครรภ์รวมทั้งได้เกิดลูกชายตัวน้อย โดยให้ชื่อว่า “ธรรมเลื่อมใส”

สล็อตออนไลน์
ตัดไปที่โลกมนุษย์ครับผม มีกษัตริย์องค์นึงนามว่า “ศรีกาลา” เขาเป็นเยี่ยมในกษัตริย์ที่ perfect ทุกด้านแม้กระนั้นดันไม่มีน้ำยาด้านเรื่องบนเตียงกับมเหสีของตัวเองซะแบบนั้น ศรีกาลาก็เลยสวนขอร้องต่อพนะศิวะเพื่อขอให้ตนได้มีลูกสักครั้ง พระศิวะมองเห็นแบบนั้นก็เลยส่งธรรมเชื่อถือลูกชายของตนกับพระนารายณ์ลงไปกำเนิดในโลกมนุษย์ โดยส่งไปอยู่ที่หน้าเทวาลัยพระศิวะในร่างของเด็กแรกเกิดน้อย ซึ่งศรีกาลาก็บังเอิญผ่านไปมองเห็นเด็กอ่อนน้อยซึ่งกำลังร้องไห้งอแงอยู่พอดิบพอดี ตอนต้นศรีกาลาลังเลว่าจะเก็บมาเลี้ยงเองดีมั้ย จู่ๆก็มีฤาษีตนหนึ่งผ่านมาพร้อมบอกกับศรีกาลาว่า “ควรเลี้ยงเด็กคนนี้เถอะ เด็กคนนี้จะนำความก้าวหน้ามาสู่อาณาจักรของท่าน แล้วก็ในอีกสิบสองปีด้านหน้าท่านก็ได้รู้สึกตัวตนที่จริงจริงของเด็กคนนี้” แล้วฤาษีก็หายไปเสียดื้อๆศรีกาลาก็เลยตกลงใจรับเด็กคนนี้เลี้ยงรวมทั้งตั้งชื่อว่า “มณีกัณฑ์”

jumboslot
มณีกัณฑ์ก็เติบโตขึ้นในราชสำนักของศรีกาลานั่นเอง โดยที่ศรีกาลาผู้เป็นพ่อนั้นรอดูแลเลี้ยงดูอย่างดีเยี่ยมอย่างยิ่งจริงๆ โดยเมื่อมณีกัณฑ์แก่เพียงแต่ 12 ปีสามารถเล่าเรียนวิชาต่างๆจนกระทั่งจบหลักสูตรจากเหล่าคุณครูทั้งหลายแหล่ มีคุณครูคนนึงมีความคิดว่าชะรอยเด็กคนนี้คงเป็นทวยเทพองค์ใดที่ตายลงมาแน่ๆ เลยขอระอุรุทักษิณาให้มณีกันฑ์รักษาลูกชายของตนเองที่เป็นใบ้ให้กลับมากล่าวได้ ซึ่งมณีกัณฑ์ก็ดันทำเป็นเสร็จเสียด้วย ด้วยเกียรติคุณความสามารถนี้เองก็ยิ่งทำให้ศรีกาลารักในตัวมณีกัณฑ์เยอะขึ้นถึงกับจัดแจงตั้งเป็นรัชทายาทเลยล่ะขอรับ
แต่ทว่า เวลาถัดมา มเหสีของศรีกาลาก็มีท้องรวมทั้งได้ให้กำเนิดลูกชายขึ้นมา มเหสีก็เลยคิดที่จะกำจัดมณีกัณฑ์ซึ่งเป็นลูกของผู้ใดกันแน่ก็ไม่เคยทราบให้พ้นทางเสีย เพื่อที่ลูกของตนเองซึ่งเป็นเชื้อสายตรงจากศรีกาลาจะได้ครองบัลลังก์อย่างองอาจภาคภูมิ ก็เลยร่วมมือคิดแผนกับเหล่าเจ้าขุนมูลนายที่เข้าข้างมเหสีรวมทั้งเหล่าแพทย์หลวง โดยคิดแผนให้มเหสีแกล้งไม่สบาย แล้วให้แพทย์หลวงบอกกับศรีกาลาว่ามเหสีป่วยด้วยโรคที่ไม่มียาอะไรก็ตามจะมารักษาได้ นอกเสียจากจะได้กินน้ำนมจากแม่เสือเท่านั้าก็เลยจะหายจากโรค ซึ่งมณีกัณฑ์ก็อาสาที่จะไปนำนมแม่เสือมารักษาแม่เลี้ยงให้ได้ ด้านมเหสีก็คิดกระหยิ่มใจว่าเจ้าเด็กน้อยมณีกัณฑ์ต้องถูกเสือฆ่าตายอย่างไม่ต้องสงสัย
ด้านมณีกัณฑ์เมื่อเข้าไปเพื่อทำภารกิจของตัวเองให้เสร็จโดยไปกับเหล่าทหารจำนานหนึ่งซึ่งศรีกาลาส่งมาเพื่อรอดูแล ซึ่งโน่นก็ทำให้เหล่าสัตว์ทั้งหลายแหล่และบรรดาเสือก็หนีกระเจิดกระเจิงเพราะว่ากลัวคนไม่ใช่น้อย มณีกัณฑ์ตกลงใจแยกออกมาจากเหล่าทหารรวมทั้งได้เจอกับพระอินทร์กับเหล่าเทวดากลางทาง พวกเขาได้ร้องขอให้มณีกัณฑ์ไปปราบนางยักษ์มหิงสีให้หมดสิ้นเสียเชิง มณีกัณฑ์ตอบตกลง รวมทั้งขึ้นเขาสรวงสวรรค์ไปจัดแจงกับมหิงสีได้อย่างไม่ยากเย็น พระอินทร์ก็เลยทดแทนความให้การช่วยเหลือของมณีกัณฑ์โดยแปลงเป็นแม่เสือให้มณีกัณฑ์ขี่กลับเมือง พร้อมสั่งให้เหล่าเทวดาแปลงตัวเป็นเสือตามกันไปเป็นขบวนจนกระทั่งเมืองศรีกาลา
เหล่าประชาชนคนเมืองรวมทั้งศรีกาลาก็สะดุ้งที่ได้มองเห็นมณีกัณฑ์กลับมาพร้อมทั้งฝูงเสือล้นหลาม ถัดมา ฤาษีปัญหาที่เคยชี้แนะให้ศรีกาลาเลี้ยงมณีกัณฑ์ก็ปรากฎตัวอีกทีพร้อมด้วยเล่าราวของบุตรของพระศิวะกับพระนารายณ์ทั้งปวงให้ทุกๆคนได้ฟัง รวมทั้งได้เผยนามที่จริงจริงว่า “อัยยัปปัน” ด้วย ด้านมเหสีก็ออกมาของโทษอัยยัปปันที่คิดแผนคิดจะกำจัดเขา ด้านศรีกาลาก็จัดเตรียมจะแต่งตั้งให้อัยยัปปันเป็นรัชทายาท แม้กระนั้นอัยยัปปันไม่ยอมรับคำร้องขอของศรีกาลา พร้อมด้วยพูดว่าตนไม่ต้องการที่จะอยากสิ่งใดอีก จะขอไปบำเพ็ญพรตในป่าดียิ่งกว่า แล้วอัยยัปปันก็ขี่พระอินทร์ในร่างของเสือหายเข้าไปในป่าและไม่มีผู้ใดกันแน่ได้เจอกับเขาอีกเลย…

slot
นี่ก็คือเรื่องราวของอัยยัปปัน ลูกชายของพระศิวะกับพระนารายณ์ ซึ่งยอดเยี่ยมในเทวดายอดนิยมบูชากันในเฉพาะประเทศอินเดียใต้นะครับ สรุปแล้ว พระศิวะกับพระนารายณ์ก็เคยอะไรกันจริงๆล่ะครับผม แม้กระนั้นไม่ใช่แบบชาย-ชายครับผม!

ตำนานการกำเนิด “กรรติเกยะ”

บุตรชายองค์แรกที่พระศิวะรวมทั้งพระนางขว้างรวตี เกิดมาเพื่อปราบอสุรีร้ายแล้วก็แปลงเป็นทวยเทพที่การศึก

jumbo jili
ตามตำนานบอกว่า ตารกาสูรได้รับพรให้คนที่จะฆ่าตัวเองได้มีเพียงแต่ลูกชายของพระศิวะแค่นั้น เขารู้ว่าพระศิวะบำเพ็ญพรตอย่างเคร่งครัดก็เลยไม่มีวันที่จะสมรสรวมทั้งมีลูกได้ แม้กระนั้นไม่เหมือนอย่างที่คิด เมื่อพระศิวะได้แต่งงานกับพระนางขว้างรวตี แต่ว่าพระนางขว้างรวตีไม่อาจจะตั้งท้องได้ไพเราะคำสาปแช่งจากพระนางรตี มเหสีของพระกามเทพ

สล็อต
ทั้งสองก็เลยบำเพ็ญภาวนาด้วยกัน เกิดขึ้นเป็นดวงไฟก้อนใหญ่ที่มีพลังอย่างมากมายออกมา แม้กระทั้งพระอัคนิ เทวดาที่ไฟก็ไม่สามารถที่จะยับยั้งได้ พระอัคคีก็เลยนำดวงไฟนี้ไปให้พระแม่คงคาดูแล ข้างพระแม่คงคาก็แบกรับพลังนี้ไม่ไหวเหมือนกัน ก็เลยนำดวงไฟไปฝากเอาไว้ภายในทะเลสาบกึ่งกลางป่าใหญ่

สล็อตออนไลน์
ท้ายที่สุด ดวงไฟนี้ก็ปรากฏร่างกุมารน้อยขึ้นมา นามว่า “พระษัณมุข” ซึ่งก็คือทวยเทพเทวดาผู้มีหกพัตร์ ถัดมา พระษัณมุขได้รับการเลี้ยงจากหญิงสาวหกคนกรุ๊ปกฤติกา หรือกรุ๊ปดาวลูกไก่ ก็เลยเป็นสาเหตุของชื่อ “แขนความกำหนัดเกยะ” มีความหมายว่า ลูกของกฤติกา ภายหลังจากมือความรักเกยะฆ่าตารกาสูรได้เปลี่ยนเป็นหัวหน้าของเหล่าเทวดาบนสรวงสวรรค์ ส่วนในหนังสือปุราณะ มือรดีเกยะถูกเรียกชื่อว่า “สกันท์” เป็นลูกชายของพระศิวะแล้วก็พระนางขว้างรวตี แล้วก็ได้รับการบูชาว่าเป็นเทพเทวดาที่การรบ

jumboslot
หูติเตียนเกยะเป็นเด็กหนุ่มผิวเข้ม แต่งตัวด้วยชุดนักสู้ มีหอกเป็นอาวุธประจำกาย แม้กระนั้นครั้งคราวจะถืออาวุธอื่นๆ ด้วย เป็นต้นว่า กระบี่ คทา จักร ธนู ฯลฯ มีหกพักตร์ แปลความหมายว่าสื่อถึงกิเลสหกอย่างที่มนุษย์จำเป็นต้องเอาชนะให้ได้ เช่น ราคะ, ความขุ่นเคือง, ความโลภละโมบ, ความรัก, อนัตตา และก็ความริษยา ยานพาหนะเป็นนกยูง

slot
เปรียบเหมือนการทำลายความราคะในจิตใจ ด้วยประการฉะนี้ หูตำหนิเกยะ ก็เลยทวยเทพที่ความแข็งแกร่ง แล้วก็การฝ่าฟันปัญหาไปถึงจุดหมายในชีวิตของเหล่ามนุษย์โลก