สำรวจอัตราดอกเบี้ยเงินฝากดิจิทัล แบงก์ไหนให้เท่าไหร่ จะได้เลือกฝากได้อย่างคุ้มค่า

หลังจากที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% ต่อปี จาก 1.50% ต่อปี เป็น 1.25% ต่อปี ทำเอาหลายๆ แบงก์พากันทยอยประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยทั้งฝั่งเงินกู้ และเงินฝาก แต่เท่าที่สำรวจดูแล้วกระทบกับดอกเบี้ยเงินฝากดิจิทัลแบงก์กิ้งค่อนข้างน้อย มีบางรายที่ปรับลดลงบ้างแต่ก็ยังถือว่าอัตราดอกเบี้ยยังสูงอยู่ joker123 ด้วยบัญชีดิจิทัล สามารถทำธุรกรรมได้ด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชั่น ที่ไหน เมื่อไร ก็ได้ ไม่มีสมุดบัญชี ทำให้ต้นทุนการบริหารจัดการน้อยกว่า ธนาคารจึงสามารถนำต้นทุนนั้นมาจ่ายดอกเบี้ยให้กับลูกค้าได้ในอัตราสูงกว่าออมทรัพย์ทั่วไป หรือแม้ว่าจะปรับลดลงมาบ้าง อัตราดอกเบี้ยก็ยังสูงอยู่ดี จากการสำรวจข้อมูลอัตราดอกเบี้ยทางหน้าเว็บไซต์ของดิจิทัลแบงก์กิ้ง 4-5 รายของไทยตอนนี้ หลังประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงแล้ว แอดมินขอสรุปไว้ให้เผื่อจะมีบัญชีไหนน่าสนใจให้โยกเงินไปฝากในช่วงดอกเบี้ยขาลงดังนี้• บัญชี ME SAVE ของ ME by TMB ชูจุดขายตรงอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ปกติ 4.5 เท่า โดยเจ้าของบัญชีจะได้รับดอกเบี้ยพร้อมดอกเบี้ยโบนัสพิเศษรวมแล้วอยู่ที่ 1.70% ต่อปี ซึ่งดอกเบี้ยโบนัสพิเศษนี้ก็ไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรที่ยุ่งยาก เพียงลูกค้ามียอดฝากมากกว่าถอนทุกเดือน คือแค่ฝากเพิ่มนิดหน่อยก็ได้รับโบนัสแล้ว ถือว่าสนับสนุนนักออมเงินได้ดีมาก ที่สำคัญเห็นดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นทุกวัน และ บัญชีนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมจุกจิก เช่น ค่ารักษาบัญชี … Continue reading "สำรวจอัตราดอกเบี้ยเงินฝากดิจิทัล แบงก์ไหนให้เท่าไหร่ จะได้เลือกฝากได้อย่างคุ้มค่า"

สร้างวินัยการออมผ่านกองทุน SSF

ย้อนกลับไปเมื่อปี 2547 รัฐบาลมีนโยบายในการจัดตั้ง LTF และให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้ลงทุน โดยมีเงื่อนไขที่จะต้องถือครองหน่วยลงทุนให้ครบ 5 ปีปฏิทิน -ในปี 2559 รัฐบาลได้ขยายระยะเวลาสิทธิประโยชน์ทางภาษีจนถึงปี 2562 และปรับปรุงเงื่อนไขการถือครองเป็น 7 ปีปฏิทิน joker123 ดังนั้น ผู้ถือหน่วยที่ได้ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีไปแล้ว ยังจำเป็นต้องทำตามเงื่อนไขการถือครองให้ครบ 5 ปีปฏิทิน หรือ 7 ปีปฏิทินแล้วแต่กรณี (เช่น หน่วยลงทุนที่ซื้อในปี 2559 จะสามารถขายได้ในปี 2565) โดยหากขายหน่วยลงทุนก่อนครบกำหนดจะทำให้เสียสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับไปแล้ว และต้องปฏิบัติ ดังนี้ นำเงินภาษีทั้งหมดที่ได้รับการยกเว้นไปคืนให้กับสรรพากร และเสียค่าปรับ 1.5% ต่อเดือน (นับตั้งแต่เดือนที่ได้คืนภาษีจนถึงเดือนที่นำภาษีไปคืน) และ สล็อต หากมีกำไรจากการขายคืนหน่วยลงทุน ต้องนำเงินกำไรที่ได้ไปรวมคำนวณเป็นเงินได้ในปีที่ขายคืน เพื่อเสียภาษีเงินได้ (ถ้าขาดทุนก็ไม่ต้องเสียภาษี) LTF ในปัจจุบันมีมูลค่าประมาณ 3.9 แสนล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 2.3% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม (market capitalization) โดยมีปริมาณเงินเข้ากอง LTF เฉลี่ยต่อปี … Continue reading "สร้างวินัยการออมผ่านกองทุน SSF"