ตอบรับกระแสความนิยมบริการชำระเงินผ่านมือถือ

จำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สุดที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั่วโลกในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา และในอีก 3 ปีข้างหน้า (ปี 2565) ยอดนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางไปต่างประเทศคาดว่าจะสูงถึง 178.4 ล้านคน ขณะที่ยอดใช้จ่ายต่อปีจะอยู่ที่ประมาณ 5.5 ล้านล้านบาท joker123 ประเทศไทยได้รับผลดีจากการเติบโตของตลาดส่งออกนักท่องเที่ยวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดอย่างจีนเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ในช่วงเดือนสิงหาคม 2562 นักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมายังประเทศไทยเพิ่มขึ้น 19% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยยอดนักท่องเที่ยวจีนอยู่ที่ 1.03 ล้านคน ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ยอดนักท่องเที่ยวจีนแตะระดับ 1 ล้านคน ภายหลังจากที่ธุรกิจท่องเที่ยวของไทยชะลอตัวลงมานานถึง 6 เดือน ยอดใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว เช่น โรงแรม ความบันเทิง ช้อปปิ้ง และการรับประทานอาหารในไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วที่ 20% โดยยอดใช้จ่ายทั้งหมดอยู่ที่ 54,887.89 ล้านบาท แน่นอนว่านักท่องเที่ยวจีนจะยังคงมีอิทธิพลต่ออนาคตของธุรกิจท่องเที่ยว และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ทั่วโลก ขณะที่หน่วยงานและกระทรวงการท่องเที่ยวพยายามค้นหาหนทางใหม่ๆ ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวจากจีนเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ องค์กรธุรกิจก็มีบทบาทสำคัญในการขยายการให้บริการเพื่อรองรับความต้องการ และพฤติกรรมการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวจีน สล็อต อาลีเพย์ ได้ระบุ 4 แนวทางสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรธุรกิจสามารถสร้างรายได้จากการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวจีน พลิกโฉมประสบการณ์ค้าปลีกรูปแบบเดิม ท่ามกลางสภาวะการแข่งขันแบบออนไลน์และออฟไลน์ที่รุนแรงมากขึ้น “ธุรกิจรูปแบบเดิม” ไม่ใช่แนวทางที่ใช้ได้ดีอีกต่อไปสำหรับผู้ค้าปลีก … Continue reading "ตอบรับกระแสความนิยมบริการชำระเงินผ่านมือถือ"

SMC บตท. ร่วมกับ มธบ. จัด Money Talk ให้ความรู้ทางการเงิน

▸ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท. หรือ SMC) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมกับวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัด Money Talk ให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) เรื่อง “รู้ทัน…การเงินกับโลกยุคใหม่” ให้กับนักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา joker123 ▸ นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย หรือ บตท. รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า “ในโลกยุคปัจจุบันที่กำลังก้าวเข้าสู่ 4IR (The Fourth Industrial Revolution) เราจึงมีแผน CSR เพื่อให้ความรู้เรื่องนี้โดยเน้น กลุ่มนิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา รวมถึงคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพราะเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพที่สามารถนำความรู้นี้ไปเผยแพร่ต่อยอดได้เพื่อประโยชน์ของตนเองและต่อสังคมโดยรวม ซึ่งต้องยอมรับว่าขณะนี้มีนวัตกรรมทางการเงินที่น่าสนใจและมีประโยชน์มาก รวมถึงความเข้าใจในความจำเป็นของการออม ” สล็อต ▸ บตท. ร่วมมือกับวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (College of Innovative … Continue reading "SMC บตท. ร่วมกับ มธบ. จัด Money Talk ให้ความรู้ทางการเงิน"