SAM ทุกฝ่ายหวังตัวเลขหนี้ครัวเรือนดีขึ้น หลัง’ธปท.’ขยายเกณฑ์“คลินิกแก้หนี้’

ภายใต้ตัวเลขหนี้ครัวเรือน ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น บวกกับภาวะเศรษฐกิจที่มีความท้าทายมากขึ้น จึงเป็นเรื่องที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท (บสส.) จำกัด หรือ SAM ในฐานะผู้บริหาร ‘คลินิกแก้หนี้ ให้ความสำคัญ และใส่ใจเรื่องนี้อย่างมาก เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาหนี้ของประชาชนอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2560 ที่เกิดโครงการ ‘คลินิกแก้หนี้’ ขึ้น

joker123

ทั้งนี้ นายนิยต มาศะวิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM บอกว่า โครงการ ‘คลินิกแก้หนี้’ มีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่มีปัญหาหนี้เสียบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน และมีเป้าหมายช่วยให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้ สามารถหาข้อยุติร่วมกันได้ ในการจัดการ หรือเคลียร์หนี้กันได้อย่างลงตัว

“แนวทางนี้ ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศแน่นอน ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นว่า ธปท. เดินหน้าปรับปรุงและแก้ไขกฎเกณฑ์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานของ ‘คลินิกแก้หนี้’มากขึ้น”

สล็อต

ทั้งนี้ โครงการคลินิกแก้หนี้เฟสแรกในปี 2560 ได้รับความร่วมมือจากสมาคมธนาคารไทย และสมาคมธนาคารนานาชาติในการแก้ไขปัญหา โดยมีธนาคารเจ้าหนี้ 16 แห่งที่เข้าร่วมโครงการ และมอบหมายให้ SAM เป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ทุกราย ควบคู่กับการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการวางแผน และวินัยทางการเงินที่ดี เพื่อนำไปสู่การลดหนี้ภาคครัวเรือนทั้งทางตรงและทางอ้อม

ต่อมา ในปี 2562 ผุดเฟสสอง โดยการขยายขอบเขตให้รวมลูกหนี้บัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ non-bank 19 แห่งที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงลูกหนี้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่ 15 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งเฟสนี้ ‘คลินิกแก้หนี้’ ยังเป็นกลไกแก้ปัญหาหนี้ภาคครัวเรือน ได้กว้างขวางและครบวงจร

สล็อตออนไลน์

โดยเฟสสองนี้ จะช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่มีหนี้กับเจ้าหนี้หลายราย ซึ่งเป็นหนี้เสียบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน ผ่านโครงการ’หนี้บัตรใบเดียวหรือหลายใบ ให้คลินิกแก้หนี้ดูแล’ โดยจับมือกับ 35 สถาบัน ในการสร้างเครือข่ายช่วยคนเป็นหนี้เสียสารพัดบัตรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาหนี้สินให้ประชาชนเบ็ดเสร็จจุดเดียว พร้อมกับส่งเสริมการเรียนรู้การวางแผน และสร้างวินัยทางการเงินที่ดีให้แก่ลูกหนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะยาว

และล่าสุด ธปท. ส่งสัญญาณบวก โดยในปี 2563 นี้ เตรียมคลอดเฟส 3 ซึ่งมีแผนขยายเกณฑ์ให้ลูกหนี้เอ็นพีแอลรายใหม่ที่เป็นหนี้เสียหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เข้าร่วมโครงการได้ ไม่เพียงนั้น ธปท. ยังเตรียมแผนลดภาระดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายให้ลูกหนี้ดี แต่เริ่มมีสัญญาณผิดนัดชำระอีกด้วย และขายเกณฑ์ให้คลุมไปถึงลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการดำเนินคดีในชั้นศาล หลังตัวเลขลูกค้ากลุ่มนี้ มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

jumboslot

แม้โครงการเฟส 3 ที่กำลังจะออกมานี้ ถือเป็นข่าวดีสำหรับลูกหนี้ดีแต่เกือบจะเป็นหนี้เสีย เมื่อเข้าสู่ ‘คลินิกแก้นี้’ ก็มีโอกาสได้ลดดอกเบี้ยถูกกว่าเดิม ก็จะทำให้ภาระหนี้ลดลง และมีความสามารถในการชำระหนี้ได้มากขึ้น ส่วนลูกหนี้เอ็นพีแอลที่เป็นหนี้เสียหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 ที่สามารถเข้าโครงการ’คลินิกแก้หนี้’ ได้ก็จะมีโอกาสหายใจคล่องขึ้น

นายนิยต บอกอีกว่า โครงการคลินิกแก้หนี้ เป็นโครงการช่วยเหลือประชาชนรายย่อยในการแก้ไขปัญหาหนี้ส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน ซึ่งที่ผ่านมา SAM ก็ยังอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ที่ไม่สามารถไปใช้บริการที่สำนักงานในวันธรรมดาได้ จึงได้เปิดบริการ’คลินิกแก้หนี้สัญจร’ ซึ่งเป็นการบริการพิเศษในวันเสาร์-อาทิตย์ ตามจุดบริการที่จะแจ้งให้ลูกหนี้รับทราบล่วงหน้าในเว็บไซด์ชองบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้การบริการเข้าถึงประชาชนโดยตรง ทั้งการให้บริการขอรับอีคูปอง และตรวจเครดิตบูโรฟรี

slot

ขณะเดียวกัน SAM ยังให้ความสำคัญในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาหนี้เสีย หรือสินเชื่อด้อยคุณภาพ (Non-Performing Loan : NPL) และซื้อ NPL และทรัพย์สินรอการขาย (NPA) หลากหลายประเภทที่มีศักยภาพในทุกทำเลทั่วประเทศ ซึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี ซึ่งส่วนนี้ถือเป็นหัวใจหลักของการให้บริการของ SAM

ทั้งนี้ ถือว่าที่ผ่านมา SAM ทำการบริหารและแก้ไขหนี้ได้อย่างถูกทาง ทั้งในส่วนของ โครงการ’เพื่อแท้แก้หนี้’และโครงการ’คลินิกแก้หนี้’เพราะการบริหารจัดการหนี้ในทุกรูปแบบมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และถืว่า WIN-WIN ทุกฝ่าย ทั้งประเทศชาติ ธปท. SAM และลูกหนี้ เพราะจะทำให้หนี้ครัวเรือนมีทิศทางที่ดีขึ้นแน่นอน

Tagged: Tags