คุณสมบัติองค์กรการเงินของสถาบันการเงินของรัสเซีย

การเงินของสถาบันเครดิตบนมือข้างหนึ่งถูกนำมาใช้เพื่อผลกำไรและที่อื่น ๆ – มีความสำคัญทางเศรษฐกิจมหภาค กิจกรรมของสถาบันดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการไหลเวียนของเงินทุนในระบบเศรษฐกิจเพื่อให้มั่นใจเสถียรภาพขององค์กรธุรกิจ ความเป็นคู่นี้สร้างคุณลักษณะทางการเงินบางประการสำหรับสถาบันสินเชื่อ

joker123

การคลังของสถาบันสินเชื่อของรัสเซียขึ้นอยู่กับกฎหมายของรัฐบาลกลาง “เกี่ยวกับธนาคารและกิจกรรมการธนาคาร” สถาบันสินเชื่อเป็นนิติบุคคลที่ทำกำไรได้ดำเนินการภายใต้ใบอนุญาตของธนาคารกลาง รูปแบบของการเป็นเจ้าขององค์กรสามารถทำได้

กฎหมายให้สำหรับการสร้างสองประเภทองค์กร: ธนาคารและสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร ธนาคารมีสิทธิในการดึงดูดเงินฝากจากหน่วยงานของรัฐและนิติบุคคลวางธนาคารเกี่ยวกับเงื่อนไขการชำระเงินและการชำระหนี้เก็บบัญชีทำธุรกรรมในการขายและซื้อของธนาคารกลาง ฯลฯ องค์กรที่ไม่ใช่ธนาคารมีสิทธิดำเนินการเพียงส่วนหนึ่งของการดำเนินการเหล่านี้เท่านั้น

สล็อต

กฎหมายกําหนดจํานวนเงินขั้นต่ําตามกฎหมายเงินทุนของธนาคารในวันที่ยื่นคำขอจดทะเบียน มันเป็น 300 ล้านรูเบิล ธนาคารแห่งรัสเซียยังกำหนดจำนวนเงินฝากที่มิใช่เงินสดสูงสุดและรายการสินทรัพย์ที่สามารถนำไปจ่ายเป็นทุนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินทุนของธนาคารไม่สามารถก่อตัวขึ้นได้โดยใช้เงินกู้ยืมจากสถาบันอื่น องค์ประกอบของผู้ถือหุ้นควรคงตัวในช่วง 3 ปีแรกของการดำเนินงาน นอกจากนี้ธนาคารกลางได้พัฒนามาตรฐานหลายประการที่มีผลผูกพันกับผู้เข้าร่วมตลาดทั้งหมด พวกเขากำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำของเงินทุนของตัวเองระดับของความสามารถในการชำระหนี้และสภาพคล่อง

การคลังของสถาบันการเงินมีส่วนเกี่ยวข้องในการแจกจ่ายทรัพยากรในระดับมหภาคและระดับจุลภาค ธนาคารดึงดูดเงินจากบุคคลและองค์กรธุรกิจและใช้เงินเพื่อทำธุรกรรมในตลาดการเงิน

ธนาคารเก็บเงินทุนของนิติบุคคลและรัฐ ในช่วงวิกฤตแม้ระบบการเงินอาจประสบปัญหา ดังนั้นธนาคารจึงตั้งสำรองเงินกู้ยืมภายใต้หลักประกันในการดำเนินงานกับธนาคารกลางจึงโอนไปยังหน่วยงานกำกับดูแล

การจัดระบบ
ระบบธนาคารสองชั้นดำเนินการในรัสเซีย การเงินของสถาบันสินเชื่อมีการกระจายอำนาจ นี่เป็นเพราะความสัมพันธ์ของตลาด เสรีภาพในการประกอบการให้จัดสรรทรัพยากรผ่านสถาบันสินเชื่อ และขั้นตอนนี้ควรอยู่ภายใต้การควบคุมเนื่องจากธนาคารใช้เงินทุนไม่เพียง แต่ของตนเองเท่านั้น แต่ยังดึงดูดเงินจากเจ้าหน้าที่ ธนาคารกลางของทุกประเทศในโลกสามารถถือเป็นตัวกลางระหว่างรัฐและเศรษฐกิจ พวกเขารวมคุณลักษณะขององค์กรเครดิตและหน่วยงานรัฐบาล

สล็อตออนไลน์

หลักการของธนาคารแห่งประเทศรัสเซีย
สถานะทางกฎหมายของธนาคารกลางกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและของกฎหมายรัฐบาลกลางเดียวกัน ในระดับรัฐธรรมนูญงานหลักของหน่วยงานกำกับดูแลคือเพื่อให้มั่นใจเสถียรภาพของสกุลเงินประจำชาติ กฎหมายของรัฐบาลกลางกำหนดว่ากิจกรรมของหน่วยงานกำกับดูแลไม่ใช่เชิงพาณิชย์เนื่องจากการทำกำไรไม่ได้เป็นเป้าหมายสูงสุด

กำไรของธนาคาร
ขนาดของทรัพยากรขององค์กรมีผลต่อปริมาณการดำเนินงาน เมื่อเปลี่ยนไปสู่เศรษฐกิจตลาดแล้วคุณภาพของเงินทุนก็เปลี่ยนไป องค์กรทางการเงินของสถาบันสินเชื่อเป็นเช่นนั้นผลกำไรไม่เพียง แต่เป็นเป้าหมายสูงสุด แต่ยังเป็นตัวบ่งชี้ทางสังคมที่สำคัญ การมีและขนาดของสินค้านั้นเกี่ยวข้องกับความสนใจของกลุ่มผู้บริโภคที่แตกต่างกัน:

jumboslot

สำหรับผู้ถือหุ้นกำไรเป็นตัวบ่งชี้หลักของความสามารถในการทำกำไร
สำหรับพนักงานขององค์กร – โอกาสที่จะได้รับค่าตอบแทนสำหรับงานที่มีคุณภาพ
สำหรับผู้กู้การเติบโตของกำไรหมายถึงการขยายฐานทรัพยากรและความเป็นไปได้ในการได้รับเงินกู้ในแง่ดีขึ้น
กำไรของธนาคารคำนวณเป็นส่วนต่างระหว่างรายได้จากการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของพวกเขาเนื้อหาของเจ้าหน้าที่บริหาร รายได้โดยรวม ได้แก่ ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมเงินสดและการชำระเงินรายได้จากการทำธุรกรรมกับหลักทรัพย์สกุลเงินโลหะมีค่าการดำเนินงานการรับประกันการบริหารความไว้วางใจการให้เช่าการให้คำปรึกษา ฯลฯ

slot

Tagged: Tags