ทำไมต้องวางแผนการเงิน

เพราะ..ประเทศไทยของเรา กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอัตราส่วนของเด็กและคนวัยทำงานจะน้อยกว่าคนวัยเกษียณ
7 เหตุผลทำไมต้องวางแผนการเงิน

joker123

 1. คนอายุยืนขึ้น
  อายุขัยของเรามีแนวโน้มอายุยืนมากขึ้นอายุยืนขึ้น นั่นหมายถึง เราต้องวางแผนการเงินในจำนวนที่มากขึ้น เพื่อเพียงพอต่อการใช้ชีวิตหลังเกษียณ
 2. โครงสร้างสังคมเปลี่ยนไป
  อดีตเป็นครอบครัวใหญ่ ที่พ่อแม่มีลูกมาก เป็นสิบคน เพื่อจะได้มีลูกหลานมาเลี้ยงดูยามแก่เฒ่าปัจจุบันครอบครัวเป็นครอบครัวเล็กลง พ่อแม่มีลูก 1 – 3 คน การคาดหวังให้ลูกมาดูแลอาจเป็นไปได้ยาก การวางแผนการเงิน การออมเพื่อวัยเกษียณจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่ออนาคตไม่ต้องเป็นภาระลูกหลานหรือผู้อื่น

สล็อต

 1. ค่าครองชีพในอนาคตสูงขึ้น
  ด้วยอัตราเงินเฟ้อ ทำให้มูลค่าเงินของเราลดลง จึงทำให้เราต้องใช้เงินมากขึ้นในการใช้จ่าย การวางแผนการเงินจึงควรคำนึงถึงอัตราเงินเฟ้อ เพราะมูลค่าเงินปัจจุบัน กับมูลค่าเงินในอนาคตไม่เท่ากัน

สล็อตออนไลน์

 1. สวัสดิการภาครัฐไม่เพียงพอ
  สวัสดิการภาครัฐต่อค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพหลังเกษียณ ทั้งเบี้ยยังชีพ และเงินบำนาญจากกองทุนประกันสังคมไม่เพียงพอ เราจึงต้องวางแผนการเงินเพิ่ม เพื่อจะสามารถมีเงินใช้จ่ายในอนาคตได้เพียงพอ

jumboslot

 1. ผลิตภัณฑ์การเงินมีความซับซ้อนมากขึ้น
  อดีตการฝากเงินธนาคารให้ผลตอบแทนสูง ฝากง่าย ถอนง่าย แต่ ณ ปัจจุบัน อัตราผลตอบแทนเงินฝากธนาคารลดลงจนไม่สามารถที่จะชนะเงินเฟ้อได้ เราจึงจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ในผลิตภัณฑ์การเงินอื่นมากขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาส ในการสร้างผลตอบแทนให้ชนะเฟ้อได้ เช่น หุ้นกู้ กองทุนรวม หุ้นสามัญ เป็นต้น

slot

 1. เกษียณอายุเร็วขึ้น
  หากเราเริ่มต้นการวางแผนการเงินได้เร็ว ก็มีโอกาสที่จะเกษียณอายุได้เร็วขึ้น อายุน้อย ก็เกษียณได้
 2. รองรับความเสี่ยงได้มากขึ้น
  การปกป้องความมั่งคั่ง ในเรื่องการประกันความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ เช่น การทำประกันภัย ทรัพย์สิน เช่น บ้าน รถ การทำประกันชีวิต เพื่อความมั่นคงของครอบครัว รวมไปถึง ประกันอุบัติเหต โรคร้ายแรง ที่มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นได้ หากเราวางแผนโอนความเสี่ยงเหล่านี้ให้กับบริษัทประกัน ก็จะสามารถลดความเสียหาย ความสูญเสียทางการเงินของเราได้

การวางแผนการเงินเป็นเรื่องที่สำคัญเพื่ออนาคต ตัวเราเอง..และคนที่เรารัก ซึ่งหากเรามีการวางแผนที่ดี ครอบคลุมในทุกด้านของชีวิต ก็จะสามารถทำให้เราประสบความสำเร็จทางด้านการเงินได้ไม่ยาก เพราะอนาคตของเรา ขึ้นอยู่ที่เราในวันนี้

Tagged: Tags