ภาษีทางถนน

กฎระเบียบของภาษีการขนส่ง
ภาษีทางถนนมีวัตถุประสงค์เพื่อการบำรุงรักษาทั้งเครือข่ายถนน การชำระภาษีการขนส่งจะอยู่ภายใต้บทที่ 28 ของประมวลกฎหมายภาษีของรัสเซีย หน่วยภาษียื่นคำบอกกล่าวเกี่ยวกับการชำระภาษีให้กับเจ้าของยานพาหนะปีละครั้งทางไปรษณีย์ ในขณะที่รถจดทะเบียนกับการตรวจสอบเจ้าของจะจ่ายภาษีทางถนนหรือภาษีการขนส่งเป็นประจำทุกปี เจ้าหน้าที่ภาษีได้รับข้อมูลเกี่ยวกับยานพาหนะและเจ้าของรถจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สำหรับปัจเจกบุคคลกำหนดเวลาชำระภาษีให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 1 ธันวาคมของทุกปีซึ่งเป็นไปตามระยะเวลาที่หมดอายุแล้ว องค์กรตั้งระยะเวลาการชำระเงินจนถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์หลังจากรอบระยะเวลาการเสียภาษี

joker123

ภาษีทางถนน (หมายถึงการขนส่ง) – ภูมิภาคภาษีจำนวนเงินเงื่อนไขการชำระเงินซึ่งรูปแบบการรายงานจะจัดตั้งขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐที่เรียกร้องให้ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย ภูมิภาคของสหพันธรัฐรัสเซียเป็นตัวแทนของภูมิภาคสาธารณรัฐภูมิภาคภูมิภาคอิสระเมืองที่มีความสำคัญระดับรัฐบาลกลางภูมิภาคที่เป็นอิสระซึ่งเป็นเรื่องของสหพันธ์ ภาษีการขนส่งมาที่สถานที่ของการลงทะเบียนของผู้เสียภาษีอากร

สล็อต

ภาษีมอสโกในการขนส่ง
ภาษีทางถนนในมอสโกถูกระงับไว้บนพื้นฐานของประมวลกฎหมายภาษีอากรของสหพันธรัฐรัสเซียบทที่ 28 และกฎหมายฉบับที่ 33 ของกรุงมอสโกลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ผู้เสียภาษีเป็นองค์กรในกรุงมอสโกและบุคคลที่จดทะเบียนยานพาหนะ กฎหมายบังคับใช้กับบุคคลที่ได้รับการโอนยานพาหนะเพื่อใช้ในการมอบอำนาจ วัตถุที่เก็บภาษีเป็นยานพาหนะจดทะเบียน

สล็อตออนไลน์

ฐานภาษี

ฐานภาษีคำนวณโดย:

กำลังเครื่องยนต์สำหรับการขนส่งทางถนนด้วยแรงม้า

เครื่องยนต์เจ็ตขับเคลื่อนการขนส่งทางอากาศ;

jumboslot

ระวางน้ำหนักรวมสำหรับการขนส่งทางน้ำที่มิใช่ตัวเองในทะเบียนตัน

หน่วยของยานพาหนะ

ระยะเวลาภาษีกำหนดระยะเวลาหนึ่งปี

มีการปรึกษาหารือทางกฎหมายฟรีสำหรับชาวกรุงมอสโกและมอสโก

ตามศิลปะ361 Tax Code อัตราภาษีทางถนนขึ้นอยู่กับกำลังเครื่องยนต์ อัตราภาษีถูกกำหนดโดยขอบเขตตามกฎหมายของอาสาสมัครของสหพันธรัฐรัสเซีย คุณสามารถคำนวณภาษีขนส่งได้เองตามขนาดของอัตราภาษีและกำลังเครื่องยนต์ตามสูตร:

จำนวนเงินโดยประมาณ = จำนวนอัตราภาษี x กำลังการผลิตใน LS

เมื่อคำนวณคุณสามารถใช้เครื่องคิดเลขออนไลน์แบบพิเศษได้

มีข้อมูลว่าในปี 2012 อัตราภาษีเกี่ยวกับภาษีการขนส่งจะไม่เพิ่มขึ้น

slot

ประเภทของผู้เสียภาษีบางประเภทมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นเครื่องมือหนึ่งของนโยบายภาษีขณะที่เป้าหมายทางเศรษฐกิจและสังคมมีการติดตาม

หากลงทะเบียนหรือลบออกจากบัญชีการขนส่งหมายถึงเกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาภาษีภาษีจะคำนวณโดยคำนึงถึงค่าสัมประสิทธิ์การแสดงอัตราส่วนของจำนวนเดือนทั้งหมดเมื่อยานพาหนะได้รับการจดทะเบียนกับระยะเวลาภาษีที่แสดงในเดือนปฏิทิน

ความสนใจเรื่องภาษีทางถนนส่วนใหญ่ของประชากรรัสเซีย ในระหว่างการลงทะเบียนเอกสารภาษีจำนวนมากคำถามอาจเกิดขึ้นระหว่างเจ้าของรถ ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับภาษีสามารถรับได้จากระบบ Consultant Plus ในเว็บไซต์พิเศษ

Tagged: Tags