วิธีการคำนวณภาษีรถยนต์?

ดังที่ระบุไว้ในบทความบางข้อของภาษีของรหัสของสหพันธรัฐรัสเซียบุคคลและนิติบุคคลที่มียานพาหนะอยู่ในความครอบครองของตนจะต้องเสียภาษีการขนส่งตามขั้นตอนที่กำหนดไว้สำหรับการสะสมและสอดคล้องกับข้อกำหนดในการชำระเงิน

joker123

ผู้ขับขี่หลายคนถามคำถามต่อไปนี้: “ฉันจะคำนวณภาษีรถยนต์ได้ด้วยตัวเองเพื่อที่จะทราบล่วงหน้าว่าคุณจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่” ให้พิจารณาสาระสำคัญของปัญหานี้:

1 มีความจำเป็นต้องกำหนดผู้ที่จะจ่ายภาษีรถยนต์

บุคคลที่จ่ายภาษีในกรณีที่ถ้ายานพาหนะถูกลงทะเบียนในตำรวจจราจร นิติบุคคลจ่ายภาษีรถยนต์เฉพาะกรณีที่เป็นเจ้าของหรือใช้เอกสารดังกล่าวบนพื้นฐานของหนังสือมอบอำนาจ

เจ้าของรถที่ครอบครองในการรับขนของผู้โดยสารหรือในการขนส่งสินค้าได้รับการยกเว้นภาษี โดยวิธีการที่มีการเพิ่มรหัสภาษีของสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้รับการรับรองตามที่บุคคลที่เข้าร่วมในการเตรียมการสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2014 ในโซซีไม่ต้องจ่ายภาษีรถยนต์

สล็อต

  1. ในการคำนวณภาษีรถยนต์ได้อย่างถูกต้องสำหรับการเริ่มต้นระบบจะพิจารณาฐานภาษีและจะพิจารณาอัตราภาษีในเรื่องเฉพาะของสหพันธรัฐรัสเซีย

คุณสามารถกำหนดฐานภาษีเป็นรายบุคคล,สำหรับยานพาหนะโดยเฉพาะซึ่งขึ้นอยู่กับกำลังเครื่องยนต์ที่คำนวณด้วยแรงม้าและเป็นลักษณะของรถ ฐานภาษีสามารถแสดงเป็นจำนวนกิโลกรัมหรือสามารถลงทะเบียนได้

จำนวนแรงม้าสำหรับรถของคุณสามารถพบได้ในใบรับรองที่ออกเมื่อลงทะเบียนซึ่งแต่ละคันมีหรืออยู่ใน PTS

ข้อสำคัญ: ต้องระบุฐานภาษีสำหรับแต่ละรถเป็นรายบุคคล

3 อัตราภาษีรถยนต์คำนวณโดยหนึ่งหรืออีกเรื่องหนึ่งของสหพันธรัฐรัสเซียโดยอิสระอาจแตกต่างจากอัตราที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายภาษีไม่เกินสิบเท่า (ขึ้นหรือลง)

สล็อตออนไลน์

ด้วยพลังแห่งขอบบางภูมิภาคหรือสาธารณรัฐตามที่ระบุไว้ในวรรค 3 ของศิลปะ 361 แห่งประมวลรัษฎากรอาจจะทำให้ถูกต้องตามกฎหมายอัตราภาษีของตัวเองบนรถซึ่งสะท้อนถึงจำนวนปีที่ผ่านไปนับตั้งแต่มีการปล่อยยานพาหนะ

เมื่อคำนวณปีปฏิทินจุดเริ่มต้นคือวันที่ 1 มกราคมหลังจากปล่อยยานพาหนะใด ๆ รวมถึงปีที่มีการเรียกเก็บภาษีการขนส่ง

ความรู้เกี่ยวกับกฎข้างต้นจะช่วยในการคำนวณภาษีรถยนต์ได้อย่างถูกต้อง

4 ตอนนี้เรามาพูดถึงวิธีการคำนวณภาษีรถยนต์ด้วยตัวเลขบ้างไหม? หลังจากพิจารณาฐานภาษีให้คูณด้วยอัตราภาษีในภูมิภาค การคํานวณภาษีรถยนต์เป็นไปตามระยะเวลาภาษีซึ่งเท่ากับปีปฏิทินเสมอไป

jumboslot

เป็นตัวอย่าง: ในช่วงทั้งหมดของปี 2011 บุคคลเป็นเจ้าของรถยนต์ที่มีกำลังเครื่องยนต์ 85 แรงม้าในภูมิภาคนี้อัตราภาษีสำหรับรถยนต์คือ 9 รูเบิล สำหรับหน่วยหนึ่งอัน ได้แก่ แรงม้า ผลลัพธ์คือ 765 รูเบิล (85×9)

5 คำนวณภาษีรถยนต์ซึ่งในระหว่างปีปฏิทินได้ลบหรือจดทะเบียนในตำรวจจราจรค่อนข้างง่าย ในการทำเช่นนี้คุณต้องใช้อัตราส่วนเวลาซึ่งจะเท่ากับจำนวนเดือนที่ทำการบำรุงรักษานั่นคือระยะเวลาที่รถยนต์จดทะเบียนกับเจ้าของที่ระบุหารด้วยจำนวนเดือนตามปฏิทิน

slot

มาตรา 362 วรรค 3 ระบุว่าภาษีสำหรับรถยนต์ที่ออกหรือจดทะเบียนในตำรวจจราจรในช่วงระยะเวลาการเรียกเก็บเงินคำนวณเป็นรายเดือน (เดือนที่ลงทะเบียน + เดือนที่ลงทะเบียน) หากการถอนเกิดขึ้นภายในหนึ่งเดือนจะมีการพิจารณาเดือนหนึ่ง

Tagged: Tags