การวางแผนการเงิน เพื่อให้ชีวิตมั่นคง

การวางแผนการเงินจะช่วยให้คุณสามารถรับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการเงินของคุณ เริ่มด้วยการตั้งเป้าหมายทางการเงินในอนาคต และวิธีการเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่คุณตั้งไว้ คุณจำเป็นต้องมีการวางแผนที่ดี วางแผนการเงินในอนาคตเพื่อให้ชีวิตมั่นคง นั่นหมายถึง การมีเงินไว้ใช้ในการจ่ายค่าเล่าเรียนของบุตร การซื้อบ้าน ซื้อรถ และการเก็บเงินไว้ใช้ในช่วงวัยเกษียณ ซึ่งหากคุณสามารถวางแผนทางด้านการเงินให้ดี ชีวิตของคุณในอนาคตจะมีความมั่นคงขึ้นอย่างแน่นอน

joker123

การวางแผนทางการเงินที่ดี
จะช่วยให้คุณสามารถเอาชนะเงินเฟ้อได้ หากคุณต้องการ ให้เงินของคุณมีอำนาจซื้อที่มากขึ้น เงินของคุณก็จะต้องออกดอกออกผลให้เร็วกว่าอัตราเงินเฟ้อ จึงจะสามารถผ่านผลช่วงเวลานั้นได้

ประหยัดรายจ่ายภาษี เงินทุกบาทที่คุณสามารถประหยัดได้จากการจ่ายภาษี จะทำให้คุณมีเงินในกระเป๋ามากขึ้น การลดภาษีก็สามารถทำได้ง่าย ๆ โดยการหักค่าลดหย่อนให้ครบถ้วนตามสิทธิ

สล็อต

เตรียมตัวรับความไม่แน่นอน หรือสิ่งที่เหนือความคาดหมาย คุณต้องมีเงินสำรองไว้ใช้ให้เพียงพอ ในยามฉุกเฉิน อย่างเช่น การทำประกันชีวิต เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยที่คุณอาจต้องเสียเงินจำนวนมากในอนาคต

การวางแผนการเงินจะช่วยให้คุณมีเงินเหลือพอ ที่จะใช้จ่ายกับสิ่งจำเป็นในอนาคตได้ อย่างเช่น ค่าเล่าเรียนของบุตร หรือแม้แต่ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยงพักผ่อนของคุณ
มีเงินใช้ในยามเกษียณ การวางแผนการเงินจะช่วยให้คุณมีเงินสำรองไว้ใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างเพียงพอ โดยไม่ต้องเดือดร้อน ลูก หลาน และยังสามารถแบ่งปันให้ลูกหลาน หากเดือนร้อนได้อีกด้วย

สล็อตออนไลน์

วางแผนการลงทุน
จงลงทุนในทรัพย์สิน โดยกระจายการลงทุนในหลายประเทศ และหลายกลุ่มอุตสาหกรรม คุณจะต้องเริ่มต้นโดยการวางแผนการลงทุน ในกองทุนที่มีนโยบายลงทุนหุ้นบลูชิปทั่วโลกก่อน สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้ก็เช่นเดียวกัน คุณควรจะลงทุนในกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และหุ้นกู้ ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในกลุ่มที่มีความน่าเชื่อถือดี และมีความมั่นคง (Investment Grade)

จงเก็บสินทรัพย์ส่วนหนึ่งไว้ในรูปของสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง เนื่องจากอาจเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่คุณอาจจะต้องการใช้เงินด่วน
แม้ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนในเชิงรุก (Aggressive) และมั่นใจในความสามารถของตนเองขนาดไหนก็ตาม คุณไม่ควรจะลงทุนเชิงรุกมากเกินไป คุณต้องลงทุนเชิงรุกเป็นจำนวนไม่เกิน 10% ของเงินทุนทั้งหมด

jumboslot

ระวังเกี่ยวกับการขอกู้เงินลงทุน เพราะมีความเสี่ยงอย่างมากที่อาจทำให้ธุรกิจของคุณขาดทุนได้ เนื่องจากการขอกู้เงินจากสถาบันทางการเงินต่าง ๆ คุณจะต้องจ่ายเงินต้น พร้อมกับดอกเบี้ย จึงให้ต้องเสียเงินในการลงทุนเพิ่มขึ้น ทำให้มีความเสี่ยงให้ธุรกิจของคุณขาดทุนได้

การบริหารการลงทุนโดยการควบคุมระดับความเสี่ยงของพอร์ทการลงทุนของคุณ ระดับความเสี่ยงเป็นสิ่งที่คุณสามารถควบคุมได้ ซึ่งไม่เหมือนกับอัตราผลตอบแทน ฉะนั้น จงจัดการความเสี่ยงให้ดี แล้วผลตอบแทนที่คุณต้องการก็จะมาหาคุณเอง

slot

ข้อผิดพลาด ในการลงทุน
ไม่มีการเตรียมเงินสำรองไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน ก่อนที่จะเริ่มลงทุน คุณไม่ควรขายเงินลงทุนระยะยาว เนื่องจากคุณอาจจะมีค่าใช้จ่ายกับสิ่งที่ไม่คาดคิด
ซื้อไล่ราคาหุ้น เวลาที่ทุก ๆ คนกำลังรีบเข้าลงทุนในตลาดหุ้น ไม่ได้หมายถึง ว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมกับการลงทุนเสมอไป เนื่องจาก ผู้ที่สามารถตัดสินใจในการลงทุนได้อย่างถูกต้องนั้น ไม่สามารถทำได้เป็นผลสำเร็จเหมือนกันทุกคน

คำนึงแต่ผลตอบแทน การทำธุรกิจต่าง ๆ ไม่ควรหวังเพียงผลตอบแทนที่คุณจะได้เท่านั้น คุณต้องให้ความสนใจกับปัจจัยอื่น ๆ ด้วย อย่างปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้บริโภค และอุปโภค ว่ามีความต้องการอย่างไร หรือมีความต้องการผลิตภัณฑ์ของเรามากน้อยเพียงใด

ไม่ยึดติดกับการลงทุนอย่างไม่มีเหตุและผล การติดสินใจลงทุนที่ผิดพลาดเป็นเรื่องปกติ ของการทำธุรกิจ และสิ่งหนึ่งที่จะมีความแตกต่างกัน ก็คือ ความพร้อมในการรับมือกับสิ่งต่าง ๆ ที่คุณไม่สามารถคาดเดาได้

เลือกเวลาลงทุนให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับธุรกิจทางการตลาด จากการศึกษาพบว่า หากคุณพยายามเลือกเวลาการลงทุนที่เหมาะสม บ่อยครั้งที่คุณอาจขาดทุนได้ เนื่องจากคุณไม่อาจเอาชนะตลาดได้เสมอไป

ไม่ทำแผนการลงทุนที่วางไว้ เมื่อคุณประสบภาวะเศรษฐกิจถดถอย การลงทุนอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้คุณสามารถได้ผลตอบแทนในระยะยาวตามที่วางไว้ได้ แต่หากคุณไม่ทำตามแผนที่วางไว้ คุณอาจจะไม่สามารถผ่านภาวะที่ย่ำแย่นี้ก็ได้

ลงทุนเชิงอนุรักษ์นิยมมากเกินไป การลงทุนแบบไร้ความเสี่ยงอาจทำให้ผลตอบแทนน้อย ซึ่งอาจจะทำให้คุณไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการลงทุนได้เลย จงลงทุนในระดับความเสี่ยงที่คุณพอจะรับได้ดีกว่า ย่ำเท้าอยู่กับที่ไม่มีการพัฒนาธุรกิจให้ทำผลกำไรมากขึ้นเลย

Tagged: Tags