แก้ปัญหาการใช้เงินเกินตัวด้วยการวางแผนการเงิน

ปัญหาการใช้เงินเกินตัว เป็นปัญหาที่หลายท่านอาจรู้สึกว่าตนเองกำลังเผชิญ ซึ่งถึงแม้จะพยายามสักเพียงใดก็ไม่สามารถแก้ไขได้เสียที เพราะเมื่อมีรายได้ ก็มักจะเผอเรอใช้จ่ายไปอย่างสูญเปล่าอยู่เสมอ สำหรับวันนี้ เพื่อเป็นการแบ่งปันเทคนิคดีๆให้กับท่านที่กำลังพยายามจะแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงขอนำเสนอเทคนิค 3 ขั้นตอนในการแก้ปัญหาการใช้เงินเกินตัวด้วยการวางแผนการเงิน ส่วนแต่ละขั้นตอนจะมีรายละเอียดและความน่าสนใจอย่างไรนั้น ขอเชิญไปติดตามกันเลยครับ

joker123

เทคนิคขั้นที่ 1 สำรวจรายรับ
ในการบริหารจัดการเงินนั้น ปัจจัยที่ควรให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกก็คือเรื่องของรายรับ เพราะรายรับเป็นที่มาของเงินที่จะใช้จ่าย ทั้งนี้ ในการสำรวจรายรับ ผู้สำรวจควรจะจำแนกช่องทางและจดบันทึกไว้โดยละเอียด เพื่อที่จะสามารถทราบได้ว่าในแต่ละเดือนท่านมีรายรับกี่ช่องทาง แต่ละช่องทางมีความมั่นคงหรือไม่ และเมื่อนำมาคำนวณโดยรวมแล้วจัดเป็นรายรับที่มากน้อยเพียงใด ถ้าหากทราบหรือสามารถกำหนดรายรับได้อย่างชัดเจน ก็จะช่วยให้สามารถบริหารจัดการรายจ่ายและเงินเก็บได้อย่างสอดคล้องลงตัว รายรับที่เหมาะสมนั้นควรเป็นรายรับที่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายพื้นฐาน และคิดเผื่อเป็นส่วนเหลือเก็บอย่างน้อย 10%

สล็อต

เทคนิคขั้นที่ 2 จำกัดรายจ่าย
รายจ่าย นับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญซึ่งจะต้องบริหารจัดการอย่างสอดคล้องและเหมาะสมกับรายรับ ในแต่ละวันหรือแต่ละเดือนนั้นเราทุกคนล้วนมีรายจ่ายหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นรายจ่ายค่าอาหาร ข้าวของเครื่องใช้ หรือแม้แต่ค่าที่พัก ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าชำระหนี้สิน ตลอดจนค่าใช้จ่ายจิปาถะอื่นๆ ดังนั้น เพื่อที่จะทราบรายจ่ายที่ชัดเจน จึงควรที่จะจดบันทึกไว้อย่างเป็นระบบระเบียบ การจดบันทึกไว้เช่นนี้นอกจากจะช่วยให้ทราบถึงรายจ่ายโดยรวมแล้ว ยังทำให้สามารถจำแนกได้ว่ารายจ่ายในส่วนใดที่เป็นการใช้จ่ายซึ่งไม่จำเป็น อันจะช่วยให้สามารถปรับปรุงแก้ไขโดยการลดหรือตัดรายจ่ายในส่วนดังกล่าวออกไปได้

สล็อตออนไลน์

เทคนิคขั้นที่ 3 บริหารจัดการเงินเก็บ
แน่นอนว่าเมื่อทราบถึงยอดรายรับและรายจ่ายที่ชัดเจนในแต่ละเดือนแล้ว สิ่งที่จะสามารถคำนวณได้ตามมาก็คือเงินคงเหลือ หรือเงินเก็บ ทั้งนี้ หากพบว่าในแต่ละเดือนมีเงินเก็บค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 10% ของรายรับ) ก็ควรที่จะรีบปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้เงินเสียแต่โดยเร็ว เพราะเงินเก็บถือเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในยามที่ต้องใช้เงินเป็นการฉุกเฉิน เช่น เกิดการเจ็บป่วยที่ต้องใช้ค่ารักษาพยาบาล หรือต้องใช้จ่ายเพื่อซื้อสิ่งของอันมีความจำเป็นเร่งด่วน เมื่อต้องพบเจอกับรายจ่ายฉุกเฉินดังกล่าว การมีเงินเก็บสำรองไว้จะช่วยให้ท่านไม่จำเป็นต้องกู้หนี้ยืมสิน อันเป็นสิ่งที่ย่อมจะตามมาด้วยดอกเบี้ย ซึ่งนับเป็นรายจ่ายที่สูญเปล่า หรืออาจฉุดให้จำต้องตกไปอยู่ในวังวนแห่งหนี้สินอย่างไม่รู้จบ

jumboslot

หลังจากที่ได้ทราบถึงเทคนิคในการแก้ปัญหาการใช้เงินเกินตัวกันไปแล้ว หวังว่าจะช่วยให้ทุกท่านได้ลองนำไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการการใช้จ่ายของตัวท่านเอง สุดท้ายนี้ต้องขออวยพรให้ทุกท่านสามารถแก้ปัญหาการใช้เงินเกินตัวได้อย่างที่ตั้งใจ และพบกับความสำเร็จ มั่งมีเงินทองกันถ้วนหน้าครับ

slot

Tagged: Tags