5 วิธีวางแผนการใช้เงินในยุคข้าวยากหมากแพง

เนื่องจากปัจจุบันนี้ สินค้าอุปโภคและบริโภคต่างพากันขึ้นราคา ทำให้ค่าครองชีพในยุคนี้สูงขึ้น ซึ่งในสภาวะแบบนี้เชื่อกันว่ามนุษย์เงินเดือน พ่อค้าแม่ค้ารวมถึงนักธุรกิจหลายคนต่างก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวางแผนเละบริหารการเงินอย่างรอบคอบ ไม่ว่าเป็นการใช้เงินในการอุปโภคบริโภคและการลงทุนที่มีความเสี่ยง เพราะถ้าหากมีการวางแผนและบริหารเงินเกิดความผิดพลาดจะทำให้ขาดทุนได้ ฉะนั้นเราควรที่จะปรับตัวและรับมือกับสภาวะทางการเงินในยุคปัจจุบันนี้ เพื่อพยายามที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาต่างที่เกี่ยวกับการเงิน

joker123

1.การลงทุนและการจัดการสำหรับทุน
อย่างแรกเลยก่อนที่เราจะมีการลงทุน เราควรที่จะมีการวางแผนและคิดคำนวณเสียก่อนว่า หากเราแบ่งเงินไว้สำหรับใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินและเก็บไว้สร้างหลักประกันไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เงินที่เหลือจากส่วนหนึ่งนั้นจะเป็นเงินที่เรานำมาลงทุนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหุ้น กองทุนรวม เงินฝากหรือตราสารหนี้ก็ตาม ซึ่งผู้ที่ทำการลงทุนจะต้องมีการศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดและวางแผนอย่างรอบคอบ เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาภายหลังตามมา เพราะฉะนั้นเพื่อการลงทุนที่ประสบความสำเร็จได้ง่าย จะต้องรู้จักจัดการกับทุนต่างๆให้ดี เพื่อแผนการเงินที่ดีขึ้นด้วย

สล็อต

2.การวางแผนทางการเงิน
ข้อนี้สำคัญมาก การวางแผนและบริหารทางการเงิน ถือเป็นข้อพึงปฏิบัติที่หลายคนจะต้องปฏิบัติกัน ซึ่งการปฏิบัติเหล่านี้จะเชื่อมโยงถึง รายได้ รายจ่าย การออม การลงทุน ภาษี หนี้สิน เพื่อจะเตรียมตัวรับมือกับความสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด โดยขั้นตอนการวางแผนและบริหารมีดังนี้

สล็อตออนไลน์

-สำรวจตัวเอง เพื่อจะทราบอุปนิสัย ข้อจำกัดในการใช้เงิน เพราะจะได้นำมาปรับใช้ในการางแผนการใช้เงินในชีวิตประจำวัน
-กำหนดเป้าหมาย หรือกำหนดระยะเวลาตามความเหมาะสมให้กับตัวเอง เพื่อให้การวางแผนนั้นสามารถไปตามที่เรานั้นกำหนดไว้
-จัดสัดส่วนการใช้เงิน ควรจัดสัดส่วนสำหรับค่าจ่ายที่มีความจำเป็นก่อน เพื่อจะได้นำเงินในส่วนที่เหลือมาออมหรือนำไปลงทุน
-นำรูปมาแบบแผนมาปฏิบัติ เพื่อสามารถให้เรานั้นได้ทีการปรับเปลี่ยนแผนไตลอดเวลา เช่น มีการตัดค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ไม่จำเป็นออกไป

jumboslot

3.การวางแผนการใช้เงินส่วนตัว
ในส่วนการใช้เงินส่วนตัว ควรที่จะวางแผนจัดการรายรับรายจ่ายของตัวเอง เพื่อจะช่วยให้เรานั้นใช้สอยเงินอย่างมีขอบเขต ไม่ออกนอกลู่นอกทาง โดยอาจจะเริ่มจาก

-การรวบรวมรายได้ของเราทั้งหมดไม่ว่า เงินเดือน ค่าโอที ค่าเช่า ค่าจ้างพิเศษ เป็นต้น
-ทำบันทึกรายรับรายจ่าย โดยมีการจดบันทึกทุกครั้งเมื่อมีรายรับและรายจ่าย ของแต่ละเดือนทุกครั้งเพื่อสามารถนำมาคำนวณได้ว่า ในแต่ละเดือนเรามีรายรับและรายจ่ายเท่าไหร่
-สรุปงบประมาณ จากรายรับรายจ่ายโดยแบ่งระยะเวลาตั้งแต่ รายสัปดาห์ รายเดือนและรายปี สรุปรวมยอดทั้งรายรับและรายจ่าย แล้วนำมาทำการเปรียบเทียบเพื่อหาว่ารายจ่ายของเรานั้นมากกว่ารายรับหรือเปล่า หากรายจ่ายน้อยกว่ารายรับแสดงว่า เราสามารถควบคุมรายจ่ายสำเร็จ นั่นเอง

4.แยกบัญชีเงินฝากเพื่อการออม
สำหรับการออมเงิน ควรแยกบัญชีเงินฝากออกเป็น 3 บัญชีได้แก่ บัญชีเงินออม บัญชีเงินลงทุนและบัญชีเพื่อการลงทุน เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเก็บเงินและง่ายเมื่อเราจะถอนเงินเหล่านั้นมาใช้จ่าย อีกทั้งการแยกบัญชียังช่วยบริหารการเงินของคุณให้เป็นระบบระเบียบมากขึ้น และป้องกันการใช้จ่ายแบบสุรุ่ยสุร่ายเกินไปของตัวคุณด้วย โดยเฉพาะบัญชีเพื่อการออม อย่าละเลยเป็นอันขาดเชียวนะ

slot

5.บริหารหนี้กับดักทางการเงิน
ทุกวันนี้คนส่วนใหญ่มักมีหนี้สิน บางคนก็มีหนี้สินมาก บางคนก็มีน้อย แต่อย่างไรก็ตามแล้วสำหรับคนที่ไม่มีหนี้สิน นับได้ว่าเป็นลาภอันประเสริฐเลยทีเดียว บางที่หลายคนนั้นอาจจะเป็นหนี้สินโดยทั้งที่ไม่รู้ตัวเองก็มี ซึ่งหนี้สินนั้นมีทั้งหนี้ดีและหนี้ที่เกิดจากความฟุ่มเฟือย ขึ้นอยู่กับวัตถุและความต้องการของแต่ละบุคคล สำหรับหนี้ที่ดีคือ การกู้หนี้ยืมสินไปใช้ซื้อสิ่งของหรือลงทนในส่วนที่จำเป็นจริงๆ เช่น การศึกษาของลูก การลงทุนในการประกอบอาชีพ ส่วนหนี้ฟุ่มเฟือย คือหนี้ที่เกิดจากนำเงินไปใช้จ่ายในเรื่องที่ไม่จำเป็น ฟุ่มเฟือย สุรุ่ยสุร่าย เช่น ยอมกู้เงินไปซื้อบิ๊กไบค์ขับเพื่ออวดสาวๆ ทั้งนี้วีที่ดีที่สุดในการลดหนี้สินจากที่ตนเองได้สร้างไว้คือ พยายามใส่ใจกับการใช้เงินในเรื่องที่จำเป็น ลดการใช้จ่ายเงินในเรื่องที่ไม่จำเป็น เพื่อให้เราสามารถชำระหนี้ได้รวดเร็ว ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดและทำให้การชำระหนี้สินที่มีดอกเบี้ยนั้นลดลงด้วย

Tagged: Tags