5 สิ่งดี ๆ เพื่อการวางแผนการเงินเพื่อชีวิตแบบดี๊ดี

การลงทุนเป็นเรื่องที่ดีก็จริงอยู่แต่การลงทุนนั้นก็เต็มไปด้วยความเสี่ยงมากมายที่คุณอาจได้รับ เรื่องของความผันผวนจากการลงทุนสามารถเกิดขึ้นได้เสมอ ไม่มีใครสามารถรู้ล่วงหน้าได้ ดังนั้นในการลงทุนใดก็แล้วแต่ จงอย่าลงทุนแบบเททีเดียวหมดหน้าตัก เพราะ การทำแบบนั้นหากเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องพบเจอกับคำว่า “ผิดพลาด”นั่นอาจหมายถึงการล้มละลายได้เลย งานนี้คุณอาจต้องหมดตัวเอาง่ายๆ เพียงเพราะการตัดสินใจที่ผิดพลาดของ ตัวคุณเอง

joker123

สำหรับเรื่องการวางแผนการเงินของแต่ละบุคคลนั้นจะประกอบไปด้วย 5 ส่วนประกอบ อันได้แก่

1.การวางแผนเพื่อการลงทุน ส่วนนี้จะเป็นการสร้างมูลค่าเงินในการลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายโดยต้องอยู่ภายใต้ความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนนั้นสามารถยอมรับได้ เพราะการลงทุนก็มีข้อดีและข้อเสีย คือคุณอาจจะได้เงินพอกพูนขึ้นมาในเวลาสั้นๆ หรืออาจจะขาดทุนจนล้มละลายในเวลาสั้นๆ ได้เหมือนกัน ดังนั้นหากคิดจะลงทุน ก็ต้องวางแผนให้ดี และเตรียมรับมือกับความเสี่ยงไว้ด้วยเสมอ

สล็อต

2.การวางแผนเพื่อการทำประกันชีวิต ส่วนนี้เป็นการวางแผนเพื่อการป้องกันเกี่ยวกับความเสี่ยงต่าง ๆ
ที่อาจเกิดขึ้นและอาจส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินและชีวิตของตัวผู้ทำประกัน

3.การวางแผนสำหรับวัยเกษียณ ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ดำเนินการเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในยามที่เราต้องก้าวเข้าสู่วัยเกษียณ เป็นการช่วยให้ชีวิตของเราในยามเกษียณเป็นไปได้ด้วยดีและไม่ลำบาก

สล็อตออนไลน์

4.การวางแผนเรื่องภาษี ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ดำเนินการเพื่อการบริหารจัดการภาษีให้เป็นไปอย่างถูกต้อง (ในด้านของกฎหมาย) และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวคุณเองอย่างเหมาะสมและถูกต้อง นอกจากนี้ก็มีการลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยนะ ขึ้นอยู่กับว่าจะลดหย่อนด้วยวิธีไหนนั่นเอง

5.การวางแผนด้านมรดกต่าง ๆ ส่วนนี้จะเป็นการเตรียมการเพื่อการส่งต่อทรัพย์สินของตัวผู้ทำประกันไปยังบุคคลที่ผู้ประกันนั้นมอบหมายให้เป็นทายาทสืบทอดมรดกต่อไป (เพื่อให้เป็นไปตามที่ตัวผู้ทำประกันต้องการมากที่สุดเท่าที่จะทำได้)

jumboslot

ในปัจจุบันการลงทุนแบบการฝากเงินประจำควบคู่ไปกับการทำประกันชีวิตนั้นกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เรียกว่า กระแสกำลังมาเลยทีเดียว เพราะ การทำสองอย่างพร้อมกันนั้นเป็นการนำไปสู่การได้รับผลประโยชน์มากมายถึง 5 แบบตามมา เรียกว่ามีแต่คุ้มกับคุ้ม

รูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่เลือกเอาเฉพาะข้อดี ข้อเด่นของการฝากเงินแบบการฝากประจำ (รูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่มีผลตอบแทนที่อยู่ในช่วงระยะสั้น) และการทำประกันชีวิต (รูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่มีจะเน้นไปในด้านของการคุ้มครองชีวิตของผู้ทำประกัน) มาใช้ร่วมกัน โดยมีสิทธิประโยชน์ที่ผู้ทำจะได้รับ ได้แก่

slot

1.รูปแบบการได้รับดอกเบี้ยสูงถึง 5%/ปี
-รูปแบบนี้เป็นการวางแผนเพื่อการลงทุนแบบระยะสั้น
-ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เป็นดอกเบี้ยของเงินฝากประจำที่ทำการฝากเป็นระยะเวลา 6 เดือน (โดยมีข้อแม้ว่าผู้ฝากจะต้องฝากเงินจำนวนขั้นต่ำเป็นเงิน 50,000 บาท)
-ต้องมีการสมัครส่วนที่เป็นการประกันชีวิตโดยต้องมีค่าเบี้ยประกันอย่างน้อย 100,000 บาทขึ้นไป
-เมื่อทำการฝากเงินครบตามกำหนดทางธนาคารจะทำการโอนเงินส่วนที่เป็นดอกเบี้ยเข้าไปยังบัญชีตามที่ทางผู้ฝากประสงค์แจ้งไว้อัตโนมัติโดยมีข้อแม้ว่าบัญชีนั้นจะต้องเป็นบัญชีที่-มีชื่อเดียวกันกับบัญชีฝากประจำ

2.รูปแบบการได้เงินคืนในจำนวน 5%
-เป็นการวางแผนเพื่อการลงทุนแบบระยะสั้น
-จะได้รับเงินคืนเฉพาะในปีแรกที่ทำเท่านั้น (โดยคิดจากค่าเบี้ยประกันที่คุณทำการชำระในปีแรกนั่นเอง)

3.รูปแบบการคุ้มครองชีวิต
-ส่วนนี้จะเป็นเรื่องของการวางแผนเพื่อการทำประกันชีวิต เป็นการวางแผนเพื่อวัยเกษียณรวมทั้งเป็นการวางแผนเพื่อการจัดการเกี่ยวกับมรดก

4.รูปแบบการได้รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีมากถึง 300000 บาท
-ส่วนนี้จะเป็นเรื่องของการวางแผนเกี่ยวกับภาษีโดยเฉพาะ ซึ่งจะให้ผลลัพธ์ที่ดีพอสมควร

5.รูปแบบการได้เงินคืนในช่วงที่อยู่ในปีกรมธรรม์
-เป็นการวางแผนเพื่อการลงทุนแบบระยะปานกลาง, ระยะยาว
-รูปแบบนี้จะเป็นรูปแบบที่ขึ้นอยู่กับรูปแบบของกรมธรรม์นั้น ๆ
-ส่วนนี้จะไม่มีการหักภาษี ณ ที่จ่ายแต่อย่างใด

Tagged: Tags