12 ข้อต้องทำถ้าอยากมีชีวิตแบบ ไม่ต้องทำงาน ก็มีเงินใช้ !

การวางแผนการเงินที่ดีตั้งแต่ต้น เมื่อเริ่มทำงาน จะทำให้เรามีเงินสะสมไว้ใช้ในวันข้างหน้า โดยมีเงินเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ จนถึงเมื่อเรามีอายุมากขึ้น เงินของเราจะสามารถทำงานแทนเราได้ โดยเราไม่ต้องทำงานหาเงินอีกต่อไป เราสามารถใช้เงินลงทุนในด้านใดก็ได้ที่สามารถทำกำไรให้กับเรา ถึงขนาดที่เรา ไม่ต้องทำงาน ก็มีเงินใช้ วิธีที่จะบริหารเงินด้วยการวางแผนต้องมีเคล็ดลับในการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ สามารถทำให้มีความสำเร็จได้อย่างเป็นจริง เป็นไปตามแผน ซึ่งเคล็ดลับวางแผนการเงินให้มีเงินใช้ตลอดชีวิตมีดังต่อไปนี้

joker123

 1. การเตรียมพร้อม คือการเตรียมตัวสำหรับการออมเงินที่มีพลัง เพราะการออมคือการที่เราเก็บเงินจากรายได้ลบด้วยรายจ่าย ด้วยความตั้งใจที่จะไปสู่อิสรภาพทางการเงิน ที่มีความมั่นคงในเรื่องทรัพย์สิน เงินทองในอนาคต ต้องมีความตั้งใจที่จะทำในสิ่งที่เป็นอนาคต เพื่อความสำเร็จในชีวิตทางด้านการเงินอย่างแท้จริง
 2. กำหนดเป้าหมายทางการเงิน ว่าเราต้องการมีเงินใช้ในยามเกษียนจากการทำงานเป็นจำนวนเงินเท่าใด ที่เป็นเงินก้อนใหญ่ และเงินที่จะได้ใช่เป็นประจำอีกเดือนละเท่าไร ด้วยการเช็คจากฐานะทางการเงินของท่านเอง และที่เกี่ยวข้องทั้งหมดว่าเป้าหมายทางการเงิน เราประมาณไว้เท่าใดกันแน่

สล็อต

 1. มีวินัยเป็นสิ่งที่นำท่านไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ให้ทิ้งเป้าหมายที่วางแผนทางการเงินไว้กลางคัน โดยต้องรักษาวินัยไห้เหนียวแน่น ท่านก็จะถึงเป้าหมายอย่างแน่นอน
 2. จัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้รัดกุมและลงจำนวนเงินให้ถูกต้องทุกวัน อย่าลืมเป็นอันขาด เพราะท่านจะได้ทราบรายรับรายจ่ายที่แท้จริง จะได้ทราบจำนวนเงินที่จะนำมาออมได้ถูกต้อง และคำนวณระยะเวลาได้แม่นยำมากขึ้น จะทำให้เป้าหมายของเงินเก็บเงินออมของเราได้ผลตามที่ได้วางแผนทางการเงินเอาไว้

สล็อตออนไลน์

 1. ควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างประหยัดที่สุด และต้องจำเป็นจริงๆ เรื่องนี้สำคัญยิ่ง ถ้าทำได้เราจะไปถึงเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้ก่อนกำหนด เพราะความฟุ่มเฟื่อยเป็นอุปสรรค์ที่คนส่วนใหญ่ จะทำไม่ได้ และทำให้การเก็บออมเงินนั้นล้มเหลวก่อนกำหนด
 2. อย่าสร้างหนี้สินโดยไม่จำเป็น เพราะหนี้ทุกชนิดมักจะมีดอกเบี้ยที่จะทำให้การเก็บออมเงินของเราลดน้อยถอยลง เป็นสิ่งที่บันทอนประสิทธิภาพของแผนที่เราตั้งใจอย่างมาก จึงไม่สมควรสร้างหนี้โดยไม่จำเป็นเลย

jumboslot

 1. วางแผนภาษี เป็นที่คนส่วนใหญ่อาจมองข้ามไปได้ แต่ถ้าวางแผนอย่างดี การออมเงินของเราจะมีเพิ่มขึ้นอย่างที่คนส่วนใหญ่ไม่นึกถึงประโยชน์ของการลดหย่อนภาษีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าลดหย่อนจาก เงินบริจาคที่เราไปทำบุญที่วัด สมาคม มูลนิธิ ให้เก็บหลักฐานใบสำคัญในการบริจาคไว้ ค่าเลี้ยงดูบุตร เลี้ยงดูบิดามารดา
 2. วางแผนที่จะมีครอบครัว ว่าจะมีครอบครัวตอนอายุเท่าไร เป็นการวางแผนที่จะมองไปในอนาคตข้างหน้าว่าเราจะมีคู่ครองคู่ชีวิตที่ดี ณ เวลาใดที่เหมาะสมกับเรา เพราะการมีคู่ครองที่ดีเหมาะสมจะทำให้เป็นเพื่อนคู่คิดในเรื่องต่างๆ ได้ดี เวลาเราคิดแก้ไขปัญหาไม่ออก ภรรยาเราอาจจะแนะนำข้อคิดเห็นที่ดีมีประโยชน์ให้เราได้ เป็นสองความสองความคิดเห็นที่จะนำไปในทางที่จะแก้ปัญหาได้มากกว่าความคิดเดียว
 3. วางแผนเรื่องการซื่อที่อยู่อาศัย เป็นเรื่องที่สำคัญที่เราต้องวางแผนไว้หลังจากมีคู่ครองแล้ว เพราะทุกคนต้องมีบ้านที่อยู่อาศัยไว้เป็นหลักประกันความั่งคงที่ทุนคนใฝ่หา ดังนั้นเราต้องคิดออมเงินไว้ดาวบ้านอันดับแรกว่าใช้เงินจำนวนเท่าได และต้องคิดต่อไปว่าเราจะต้องใช่เงินผ่อนจำนวนเท่าใดถึงจะพอกับค่าใช้จ่ายในครอบครัว

slot

 1. วางแผนการมีบุตร เมื่อเรามีครอบครัวแล้วเราก็จะต้องมีบุตร ควรมีบุตรตอนไหน กี่คนดี เพราะต้องคำนวนเรื่องเงินค่าการศึกษาบุตรก่อนที่จะมีบุตร มีสองหรือคนเดียวดี ถ้ามีมากเกินไปก็มีค่าใช้จ่ายมาก
 2. วางแผนการเกษียนอายุในการทำงาน เราจะใช้วิธีเออรี่หรือจะเกษียนตอนอายุ 60 ปีก็ได้ตามแต่เราจะเลือก ถ้าเก็บจำนวนหนึ่งได้มากพอที่จะนำเงินบางส่วนมาลงทุนในด้านต่างๆ ให้มีผลตอบแทนในจำนวนเงินที่เราพอใจ โดยไม่ต้องทำงาน ให้เงินทำงานแทนเราอย่างมั่นคงได้ ตามที่เราพอใจในด้านนั้นก็ถือว่าเรามีอิสระภาพทางเงินแล้ว
 3. วางแผนการลงทุน เรานำเงินที่ออมไว้ตั้งแต่เริ่มทำงาน มีเงินเดือน แล้วเก็บเงินออมสะสมไว้จำนวนหนึ่ง นำเงินทุนนี้ไปลงทุนในด้านต่างๆ เช่นการลงทุนในที่ดิน ตึกแถว คอนโด อสังหาริมทรัพย์ต่างๆ เป็นการลงทุนในระยะยาว ความเสี่ยงก็น้อยมาก จะได้ผลตอบแทนมาก ยิ่งระยะยาวก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้น การลงทุนในพันธบัตรก็มีความเสี่ยงน้อยเหมือนกัน แต่ได้ผลตอบแทนเรื่อยๆ รวมกันแล้วก็เป็นจำนวนเงินมากกว่าการฝากเงินกับธนาคาร ถ้าเป็นกองทุนรวมด้วยแล้วก็ได้ผลตอบแทนมากขึ้นมาอีกนิด ถ้าความเสี่ยงมากขึ้นมาอีกก็ลงทุนในหุ้นของตลาดหลักแห่งประเทศไทย แต่เราต้องศึกษาให้มีความในหุ้นบริษัทที่เราลงทุนด้วย

Tagged: Tags