ความรู้เกี่ยวกับ “ศาสนาพราหมณ์”

พราหมณ์ (Brahmanism)

jumbo jili
เป็นศาสนาที่โบราณที่มีพัฒนาการมากับการมาของชาวอารยันราว ๔,๐๐๐ ปีมาแล้ว ในในขั้นแรกพวกอริยกะเชื่อถือปีศาจร้าย อำนาจต่างๆทางธรรมชาติที่ไม่สามารถที่จะชี้แจงได้ ถัดมาการเชื่อถือธรรมชาติต่างๆก็เลยปรับปรุงมาสู่วิธีการทำรูปนับถือ แล้วก็นางงามต่างๆล้นหลาม ดังเช่นพระอินทร์ พระวิรุฬ พระอัคนิ ฯลฯ

สล็อต
ลัทธิความเชื่อพวกนี้เองที่ได้ความเจริญมาเป็นพราหมณ์ เป็นศาสนาที่ไม่มีศาสดาเป็นผู้จัดตั้งเสมือนหลายๆศาสนา ตอนนี้เรียกว่าศาสนาฮินดู (Hinduism) มีผู้เชื่อถือทั่วทั้งโลกแทบ 800 ล้านคนทั้งยัง ประเทศอินเดีย เนปาล และก็เล็กน้อยของอินโดนีเซีย

สล็อตออนไลน์
เมื่อชาวอารยันเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศอินเดียแล้ว ก็ได้สะสมคำกล่าวสอนคำวิงวอนของตนเองขึ้นเป็นครั้งแรกเป็นภาษาสันสกฤต เรียกว่า พระเวท (Veda) ซึ่งมีความหมายว่าวิชาความรู้ ตำรา ที่แต่งขึ้นหนแรกเรียกว่า ฤคเวค (Rigveda) ถัดมาก็เลยได้เรียบเรียงตำราเสริมเติมเป็นลำดับเป็น ยชุรเวท (Yajurveda) สามเวท (Samveda) อาถรรพเวท (Atharveda) อีกทั้งสี่หนังสือนี้มีลักษณะแตกต่างดังต่อไปนี้

jumboslot

  1. ฤคเวท (Rigveda) เป็นหนังสือที่เกี่ยวโยงกับบทสวดมนตร์ต่างๆเพื่อยกย่องพระผู้เป็นเจ้า ฤทธิ์เทวะรวมทั้งธรรมชาติ เอ๋ยถึงการผลิตโลก เป็นหนังสือที่โบราณที่สุด มีบทสวดมนตร์ถึง 1,028บท
  2. ยชุรเวท (Yajureda) เป็นคู่มือที่เกี่ยวกับบทกลอนเส้นไหว้ต่างๆใช้ในพิธีกรรมบวงสรวงที่เรียกว่า ยัญพิธีในทางศาสนา
  3. สามเวท (Samveda) เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับกลศาสตร์รวมถึงสังคีต บทสวดมนต์ สำหรับประกอบพิธีบาปต่างๆของพสกนิกรธรรมดา
  4. อาถรรพเวท (Atharvaveda) เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับเวทมนต์ มนต์ต่างๆslot
    ถัดมาตำราอีกทั้งสี่ได้เปลี่ยนมาเป็นตำราสำคัญของศาสนาฮินดู เป็นศาสนาศูนย์รวมพระผู้เป็นเจ้าในทุกสิ่งทุกอย่างอย่างก็เลยปรากฏว่า มีพระผู้เป็นเจ้าเยอะมาก อย่างเช่น พระอัคนิ (ไฟ) พระโสม (จันทร์) พระอินทร์ ดวงอาทิตย์ พรหม พระอิศวร (พระศิวะ) พระนารายณ์ (พระวิษณุ) พระกฤษณะ พระราม พระแม่อุมา พระแม่กาลี พระแม่ทุรติดอยู่ พระแม่สุรัสวดี พระแม่พระลักษมี พระขันทกุมาร แล้วก็พระพิฆเณศ ฯลฯ

Tagged: Tags