คาถาบูชาพระหนุมาน

บูชาพระหนุมาน ขอพรให้มีความแข็งแรง ชนะศัตรู มีแม้กระนั้นความแข็งแกร่งไม่พ่ายต่อสิ่งใด
ขอพรหนุมานให้ประทานความซื่อตรงจากผู้ใต้บังคับบัญชา แล้วก็ประทานความรักเอ็นดูจากผู้บัญชาการ
อวยพรนายจ้าง-หัวหน้า-ลูกน้อง-บริวาร มีแต่ว่าความพร้อมใจสามัคคี ไม่ชิงชังกัน

jumbo jili
การบูชาพระหนุมาน ควรจะบูชาพร้อมกันกับพระราม มีบทสวดมนตร์ให้เลือก เป็น

 • โอม ศรี หนุมาน นะมะห์สล็อต
 • โอม ศรี หนุมัทเต นะมะห์
 • โอม ศรี รามะ ชยะ ชยะ รามะ
  โอม ศรี หนุมานะ ชยะ ชยะ หนุมานะสล็อตออนไลน์
 • โอม อัญจาเนยายะ วิดมาเห
  มหาบัลลาเย ดีมาฮี
  ตันโน หนุมาน ประโจทะยาต jumboslot
 • โอม อันจานี สุทายะชา วิดมาเห
  พายุ ปุยี่ห้อยะชา ดีมาฮี
  ตันโน มรุทถี ประโจทะยาตslot
 • โอม มะโนจาวัม มารุตาตุละยาเวกัม
  จิเทนทริยัม พุทธิมาตัม วาริสะตัม
  วาตัตตะมาชัม วานะรายุ ธ มุขยัม
  ศรีราม ทุตัม สาระนัม ประปัทเย

Tagged: Tags