นิกายในศาสนาฮินดู (Hindu Sects)

ศาสนาฮินดู ที่สืบเนื่องจากศาสนาพราหมณ์นับเป็นศาสนาที่เก่าแก่มากที่สุด ได้แบ่งออกเป็นหลายนิกายที่สำคัญ เช่น1. นิกายไวศณพ (Vishnav) เป็นนิกายที่นับถือพระวิษณุเจ้าเป็นเทพองค์สูงสุด เชื่อว่าวิษณุสิบปาง หรือนารายณ์ ๑๐ ปางอวตารลงมาจุติ มีพระลักษมีเป็นมเหสี มีพญาครุฑเป็นพาหนะ นิกายนี้มีอิทธิพลมากในอินเดียภาคเหนือและภาคกลาง ของประเทศ นิกายนี้เกิดเมื่อ พ.ศ. ๑๓๐๐ สถาปนาโดยท่านนาถมุนี (Nathmuni)

jumbo jili

  1. นิกายไศวะ (Shiva) เป็นนิกายที่เก่าที่สุด เชื่อถือพระศิวะเป็นเทพเทวดาสูงสุด พระศิวะเป็นเทวดาทำลายรวมทั้งประดิษฐ์ด้วย เครื่องหมาย อย่างหนึ่งแทนพระศิวะเป็นศิวลึงค์แล้วก็โยนีก็ได้รับการบูชา ยกตัวอย่างเช่น องค์พระศิวะ นิกายนี้จัดว่าพระศิวะแค่นั้นเป็นเทวดาสูงสุดแม้กระทั้งพรหม, พระวิษณุก็ด้อยกว่าทวยเทพท่านนี้ นิกายนี้มั่นใจว่า วิญญาณเป็นวิธีทางที่การหลุดพ้นมากยิ่งกว่าความศรัทธาในลัทธิซื่อสัตย์ภักดี นิกายนี้จะเชื่อถือพระศิวะรวมทั้งพระนางอุมาหรือพระแม่กาลีไปพร้อมสล็อต
  2. นิกายศักติเตียน (Shakti) เป็นนิกายที่เชื่อถือพระเทวี หรือพระมเหสีของพระอิศวร อาทิเช่น สรัสวดี พระลักษมี พระอุมา เจ้าแม่ทุรติดอยู่ รวมทั้งเจ้าแม่กาลีซึ่งเป็นมเหสีของพระอิศวรทั้งหลายแหล่ เป็นผู้ทรงกำลังหรืออำนาจของเทวดาผัวไว้ ก็เลยเรียกว่า ศักติเตียน (Power) นิกายนี้เป็นที่ชื่นชอบในเมืองเบงกอล และก็เมืองอัสสัม ฯลฯสล็อตออนไลน์
  3. นิกายภาควิชาพัทยะ (Ganabadya) นิกายนี้เชื่อถือพระพิฆเณศเป็นทวยเทพเทวดาสูงสุด จัดว่าพระคเณศเป็นศูนย์กลางที่ทวยเทพทั้งผองในศาสนา มั่นใจว่าเมื่อได้บูชาพระพิฆเนศวรอย่างเคร่งครัด ก็พอๆกับได้บูชาเทวดาอื่นๆครบทุกท่าน jumboslot
  4. นิกายสรภัทธะ (Sarabhadh) เป็นนิกายขนาดเล็ก ในอดีตสมัยบูชาดวงตะวัน (สูรยะ) มีผู้เชื่อถือมากมายในสมัยก่อน ปัจจุบันนี้มีปริมาณน้อย นิกายนี้มีพิธีการอย่างหนึ่งเป็น กายตรี หรือ กายาตรี (Gayatri) จัดว่ามีอำนาจศักดิ์สิทธิ์ เป็นการกลับมาของดวงอาทิตย์เป็นฤษีวิศวามิตรslot
  5. นิกายสมารธะ (Samardha) เป็นนิกายที่ใหญ่พอควร เชื่อถือทุกทวยเทพเทวดาทุกท่านในศาสนา ฮินดู ความศรัทธาแบบงี้ได้รับความนิยมอย่างมากมาย ด้วยเหตุว่าสามารถบูชาเจ้าได้ตามปรารถนา
    ยังมีนิกายฯลฯ รวมทั้งแบ่งย่อยออกไปอีก เหมือนกันกับพุทธ แล้วก็ ศาสนาคริสต์ ที่มีนิกายน้อย-ใหญ่ แตกกิ่งออกมาอีกนับไม่ถ้วน

Tagged: Tags