บทสวดมนต์บูชาพระพรหม

บทสวดมนต์บูชาพรหม
ก่อนสวดมนตร์บูชาพรหม จำต้องสวดมนตร์บูชาพระคเณศก่อนทุกหน ซึ่งเป็นกฎการไหว้เทวดาของพราหมณ์ทุกนิกาย

jumbo jili
บทสวดมนตร์พรหม
(เลือกสวดมนตร์บทใดก็ได้)

 • โอม พระพรหมมายะ นะมะห์ (สี่จบ)สล็อต
 • โอม ปะระเมศะ นะมัสสะการัม โองการะ นิสสะวะรัม
  พระพรหมเรสะยัม ภูเขาปัสสะวา วิษณู ไวยะทานะโมโทตำหนิลูกะปัม
  ทะระมา ยิกยานัม ยะไวจังหวัดยะลา ค่ะมุลัม
  สะทานันตะระ วิมุสะว่ากล่าวนัม
  นะมัสเต นะมัสเต จะอะการัง ตะโถวาจะ
  เอตามาตาระยัต ตะมันตะรามา
  กัตถะทุ่งนารัมลา จะสะระวะปะว่ากล่าวตัม
  สัมโภพะกะละ ทิวะทิยัม มะตัมยะ (หนึ่งจบ)สล็อตออนไลน์
  โอม จะตุๆระมุขายะ วิทมะเห
  หัมษา รุทายะ ธีมะหิ
  ตันโน พระพรหมมา ประโจทะยาต (หนึ่งจบ) jumboslot
 • โองการพินธุท้องนาถัง อุปปันนัง
  พระพรหมมาสะหะปะติเตียนนามะ
  เป็นต้นว่ากัปเป สุอาขาโต ปัญจะปะทุมมังทิสะวา
  นะโมพุทธายะ วันทะนังฯ
 • โอม พระพรหมมะเณ ยะนะมะ
  โองการหยดน้ำ ที่นาถังอุปปันที่นาถัง
  สุอาขาโต ปัญจะปะทุมมัง
  พระพรหมมาสะหัมปะว่ากล่าวนามัง ทิสสะวา นะโมพุทธายะ วันทานัง
 • โอม พระพรหม ปฏิพาหายะ
  ทุติเตียนยัมปิ ท้าวมหาพรหม ปฏิพาหายะ
  ตะติเตียนยัมปิ ท้าวมหาพรหม ปฏิพาหายะ
 • พระพรหมมาจิตตัง ปิยังมะมะ
  นะชาลีว่ากล่าว นะมะพะทะ
  นะมะอะอุ เมกะอะอุslot
 • ปิโย เทวะ มะนุสสานัง ปิโย พระพรหมมา นะมุตตะมัง
  ปิโย นาคะ สุปันณานัง ปินินทะริยัง นะมาไม่หัง
  การกราบไหว้สักการะบูชาเทวรูปพรหม
  แม้ยังไม่แน่ใจว่าเป็น พรหมของฮินดู (ผู้ผลิตโลก)
  หรือเป็น พรหมของศาสนาพุทธ (ผู้ทรงพรหมวิหาร)
  เสนอแนะให้สวดมนตร์บูชาทั้งยัง 2 คติเลย ซึ่งไม่เป็นการไม่ถูกบาป
  เนื่องด้วยการสักการเทวรูปพระพรหมในคติหนึ่งแล้วรำลึกไปถึงอีกคติหนึ่ง
  จะทำให้เกิดมิ่งขวัญทั้งยัง 2 ศาสนา (พุทธ-พราหมณ์)

Tagged: Tags