พระวิษณุ (พระนารายณ์)

พระวิษณุ หรือ พระนารายณ์ เป็นพระอิศวรผู้มีอิทธิพลที่สุดองค์หนึ่งที่พราหมณ์-ฮินดู ยอดเยี่ยมใน 3 พระอิศวรสูงสุด อันตัวอย่างเช่น พรหม-พระวิษณุ-พระศิวะ

jumbo jili
พรหม หรือ พระพรหมธาดา เป็นพระอิศวร ผู้ผลิตทุกทุกสิ่ง
พระวิษณุ หรือ พระนารายณ์ เป็นพระอิศวร ผู้ดูแลรักษาทุกทุกสิ่ง
พระศิวะ หรือ พระอิศวร เป็นพระอิศวร คนทำลายทุกทุกสิ่ง

สล็อต
พระอิศวรอีกทั้ง 3 ท่านนี้ เมื่อรวมกันจะเรียกว่า พระตรีพรหม องค์พระเจ้าที่พลังอำนาจทั้งยังสามประการ ผู้เป็นพระเจ้าที่ทุกๆชีวิตทั้งผอง
พระวิษณุ ทรงมีเทวัญนุภาพกำจัดเหล่ามารและก็สิ่งเลวร้ายทั้งสิ้น ท่านทรงคุ้มครองปกป้องทุกทุกๆชีวิต ทรงบันดลอำนาจวาสนาแก่มนุษย์ทุกคนของที่ระลึกถึงท่านอยู่เป็นประจำ อสุรีแล้วก็เหล่ามารทุกตนล้วนแต่หวาดกลัวอำนาจที่ท่าน

สล็อตออนไลน์
พระวิษณุยังอวตารไปเป็น พระกฤษณะ (พระอิศวรผู้ให้กำเนิดหนังสือภควัทคีตา ในมหากาพย์เรื่องมหาภารตะ)
อวตารไปเป็น พระราม (พระอิศวรที่ความชอบธรรม ในมหากาพย์รามายณะ หรือ รามเกียรติ์)

jumboslot
แล้วก็ อวตารไปเป็น พระสัมมาสัมพุทธเจ้า (นำมาซึ่งการก่อให้เกิดพุทธในตอนหลัง ตามปุราณะของพราหมณ์)
พระวิษณุยังอวตารไปเป็นทวยเทพองค์อื่นๆอีกถึง 10 ปาง (หรือ ที่นารายณ์ 10 ปาง) แล้วก็อวตารมากยิ่งกว่า 10 ปางในบางปุราณะ เพื่อภารกิจคุ้มครองปกป้องโลกมนุษย์จากอสุรีทราม
พระวิษณุเทวดา มีพระมเหสีเป็น พระแม่พระลักษมี พระแม่เจ้าผู้ประทานความอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งความผาสุกแก่ผู้เลื่อมใส ผู้ซึ่งรออยู่ข้างเคียงพระวิษณุ และก็รออวตารไปเป็นมเหสีพระวิษณุในทุกๆภารกิจ
พระวิษณุ เป็นผู้ประทานแสงไฟส่องกระจัดกระจายไปยังทุกสากลโลก ทรงล่วงรู้ความเป็นไปทุกสิ่ง ทรงล่วงรู้ความรู้สึกนึกคิดข้างในจิตใจของทุกๆชีวิต ทรงวินิจฉัยปัญหาด้วยสำนึกอันสูงสุดที่พระเจ้า ทรงกำจัดบาปและก็อุปสรรคแก่ผู้ปฏิบัติโยคะและก็นั่งสมาธิรำลึกถึงท่าน

slot
พระวิษณุ หรือ พระนารายณ์ มักปรากฎให้แจ่มแจ้งในรูปกายอันสวยสดงดงามที่สุด ฉลองพระองค์ด้วยเครื่องแต่งตัวแจ่มใส สว่างเช่นเดียวกันกับทอง ร่างประดับโดยการใช้เครื่องถนิมพิมพาภรณ์อันอลังการ มีความสุภาพเรียบร้อย ยิ้มแย้มอยู่เป็นประจำ ท่านโปรดการเอื้อเฟื้อ โปรดการมอบความสบายแก่มนุษย์โลก ท่านเป็นเครื่องหมายที่ความภูมิฐานแล้วก็การชนะทุกๆสิ่งทุกๆอย่าง

Tagged: Tags