พระพิฆเนศ

คู่มือปราณะได้บันทึกไว้พักหลังพุทธศักราชที่ 1 เอ๋ยถึงการกำเนิดพระพิฆเนศวรในฐานะเทวดา รวมทั้งบุตรชายของพระแม่อุมาเทวีกับพระศิวะเทวดา โดยแต่ละตำนานได้กล่าวไว้ต่างกัน ดังต่อไปนี้

jumbo jili
ตำนานอันดับหนึ่ง ปราบอสุรีรวมทั้งรากษส
เมื่ออสุรีรวมทั้งรากษส ทำเส้นไหว้พระศิวะเพื่อขอพรต่อท่านจนได้รับพร สมดั่งใจคิด ต่อเมื่อเหิมใจกลับรุกรานเหล่าเทวดาให้ได้รับความเดือดร้อนไปทั่ว จนถึงความถึงพระอินทร์ก็เลยต้องพาเหล่าเทวดาทั่งหลายไปขอเข้าเฝ้าพระศิวะเจ้า เพื่อขอให้ทรงทีแนวทางหรือคนที่จะปราบเหล่าอสุรีรวมทั้งรากษสหัวใจระรานพวกนั้น เมื่อได้ฟังคำร้องเรียนจากเหล่าเทวดาแล้ว พระศิวะก็เลยทรงแบ่งกายเป็นชายรูปงามซึ่งจะไปเกิดในท้องของพระอุมาเทวี เมื่อถึงเวลาเกิดแล้ว ท่านก็เลยทรงให้พระนามว่าพระวิฆเนศวรเพื่อปฏิบัติภารกิจปราบอสุรีและก็รากษสทั้งหลายแหล่ เมื่อเสร็จสมบูรณ์การปราบยักษ์แล้ว ท่านก็เลยทรงมอบหมายให้พระวิฆเนศวรทรงเป็นผู้ขวาง และก็คุ้มครองปกป้องเหล่าผู้มีจิตใจระรานต่างๆที่จะมาขอพรจากพระศิวะเพื่อนำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง รวมทึ้งเป็นผู้คัดสรรเหล่าเทวดารวมทั้งมนุษย์ผู้กระทำบาปดีแล้วก็ช่วยเหลือให้ศึกษาและทำการค้นพบกับการบรรลุผล จากการขอพรต่อพระศิวะถัดไป

สล็อต
ตำนานลำดับที่สอง พระขว้างรวตี (พระแม่อุมาเทวี) ปั้นเหงื่อไหลไคลย้อยให้เป็นพระลูก
เมื่อคราวที่พระขว้างรวตีสรงน้ำอยู่ในสวน ท่านทรงนำเหงื่อไคลของท่านมาปั้นเป็นหุ่นเทวลูกรูปงาม และก็ทรงใช้เวทย์มนต์เพื่อหุ่นนั้นมีชีวิตขึ้นมา หลังจากนั้นก็เลยทรงตรัสให้เทวลูกออกไปเฝ้ายังข้างหน้าประตูปากทางเข้าสวน โดยได้รับสั่งว่าห้ามไม่ให้คนไหนเข้ามาโดยเด็ดขาด สถานะการณ์เป็นแบบนี้ตลอดมาครั้งใดก็ตามพระแม่อุมาทรงสรงน้ำในสวนที่นี้ จนตราบเท่าเมื่อถึงวันระบุเสด็จกลับของพระศิวะ แล้วก็เมื่อทั้งคู่ท่านเจอกันในครั้งแรกต่างก็จะเข้าไปในสวน อีกข้างก็คุ้มครองปกป้องไม่ให้คนไหนกันปิ้งกายเข้าในสวนได้ด้วยเทวลูกทรงได้รับคำบัญชาของพระอุมา ห้ามไม่ให้คนใดล่วงละเมิดเข้าไปยังสถานที่สรงน้ำที่นี้ เมื่อเป็นเช่นนั้นพระศิวะก็เลยทรงสั่งให้บริวารเข้าต่อสู้และก็ได้ฆ่าเทวลูก (แต่ว่าในบางตำราก็ว่าพระศิวะทรงใช้หลาวสามง่ามตัดเศียรเทวลูกนั้น บ้างก็ว่าพระวิษณุทรงใช้จักรตัดเศียร)
เมื่อพระขว้างรวตีทรงเจอเหตุที่เกิดขึ้น ท่านทรงโกรธรวมทั้งโกรธพระสวามียิ่ง จนกระทั่งกับทำศึกสงครามใหญ่ระหว่างทั้งคู่ท่าน ร้อนถึงพระฤาษีท้องนารอด (ทุ่งนารท) จำต้องรับแทนหน้าพูดจาศึกในครั้งนี้ โดยพระปราวตีได้กล่าวให้พระศิวะผู้สวามีต้องหาวิถีทางให้เทวลูกฟื้นคืนชีพก็เลยจะยอมเลิกรบให้
พระศิวะก็เลยทรงมีคำบัญชาให้เทพเจ้าผู้เป็นบริวารเดินทางไปทิศเหนือ และก็ให้ตัดศรีษะของสิ่งมีชีวิตแรกที่เจอเพื่อนำมาแม้กระทั่งกับเทวลูกผู้เป็นบุตรชาย ไม่นานนักทวยเทพก็เดินทางกลับมาพร้อมทั้งนำเศียรช้าง (มีงาเดียว) เพื่อมาถึงแม้ว่าจะพระลูกชาย ซึ่งถัดมาก็เลยทรงตั้งชื่อใหม่เป็นคชานนะ (มีหน้าเป็นช้าง) รวมทั้งเอกทันต (ผู้มีงาเดียว) เมื่อได้ช่วยชีวิตรู้สึกตัวแล้วพระปราวตีก็เลยทรงเล่าราวต่างๆให้ทั้งคู่ท่านได้ฟังว่าทั้งคู่ท่านทรงเป็นพระพ่อรวมทั้งพระลูกชาย ซึ่งข้างบุตรชายได้ฟังด้วยเหตุผลดังกล่าวถึงกลับหมอบกราบขอประทานโทษโทษเพราะว่าวิชาความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของตัวเอง พระศิวะทรงเพียงพอใจยิ่งนัก ถึงกับประทานพรให้พระบุตรชายให้เป็นผู้มีอิทธิพลเหนือเหล่าภูตผีปีศาจทั้งสิ้น แล้วก็ทรงตั้งให้เป็น คณปว่ากล่าว ผู้เป็นใหญ่สุดท้าย

สล็อตออนไลน์
ตำนานลำดับที่สาม ขวางคนอัลธพาลที่อยากไถ่บาปในเทวาลัยโสมทุ่งนาถ รวมทั้งเทวาลัยโสมีศวร
ตำนานกล่าวถึงว่าพระขว้างรวตีได้ทรงนำน้ำที่ใช้ในลัษณะของการสรงน้ำมาผสมเหงื่อไคล ปั้นเป็นเทวลูกรูปเป็นมนุษย์แต่ว่ามีเศียรเป็นช้าง แล้วก็เลยนำน้ำจากพระแม่น้ำคงคามาพรมเพื่อมีชีวิตขึ้นมา โดยมีพระต้องการให้ไปกีดขวางคนอัลธพาลที่จะไปบูชาศิวลึงค์ เนื่องจากว่าหวังที่จะไถ่บาปตัวเองในเทวาลัยโสมท้องนาถ และก็เทวาลัยโสมีศวร เพื่อไม่ให้ตนตกนรก
จากเรื่องเล่านี้ ทำให้เกิดอาการชาวฮินดูทั้งหลายแหล่นิยมนำรูปปั้นพระคเณศมาจุ่มในน้ำในวัดคเนศจาเหม็นตุรถี หรือครั้งคราวก็จะนำเทวรูปเล็กๆนำไปทิ้งตามแม่น้ำคงคาด้วยความเชื่อถือที่ว่า น้ำจากแม่น้ำคงคาจะมีผลให้พระวิฆเนศวรมีชีวิตขึ้นมานั่นเอง
ตำนานลำดับที่สี่ พระกฤษณะอวตาร
เล่าไว้ว่าเมื่อครั้งพระขว้างรวตียังไม่มีลูกชาย พระศิวะเทวดาผู้สวามีก็เลยให้คำปรึกษาว่าให้ทำพิธีการปันยากพรต (การบูชาพระวิษณุเทวดาในวันขึ้น 13 เย็น เดือนมาฆะ) โดยใช้เวลาสำหรับการประกอบพิธีตลอด 1 ปี ซึ่งถ้าหากทำโดยตลอดจนกระทั่งครบก็จะบรรลุผลสำเร็จสำหรับการขอบุตร ซึ่งพระกฤษณะจะอวตารมาตาย ต่อเมื่อทั้งหมดทุกอย่างเป็นไปตามคำร้องของพระศิวะเทวดาแล้ว เหล่าเทพทวยเทพเทวดาทั้งหลายแหล่ก็ได้มาร่วมอวยพรกับการเกิดของพระลูกชายท่านนี้ รวมทั้งเทวดาศนิ (พระเสาร์) ก็เข้ามาร่วมพิธีการอำนวยพรด้วย ซึ่งพระศนิท่านนี้มีเรื่องมีราวกล่าวไว้ว่า เมื่อท่านทรงพิศดูสิ่งใดชอบกำเนิดไฟเผาผลาญสิ่งนั้นๆจนกระทั่งหมดเกลี้ยงไป
ในคราวร่วมพิธีการให้พร พระศนิก็ทรงได้ยกย่องพระบุตรชาย จนถึงเผลอตนพิศดูพระบุตรชายจนกระทั่งเศียรของพระกุมารหลุดกระเด็นไปยังวัวโลก (ที่ประทับพระกฤษณะ) พระศิวะก็เลยมีสั่งการให้พระวิษณุออกตามหาเศียรพระบุตรชาย แต่ว่าก็ไม่ทรงเจอถัดมาเมื่อผ่านแม่น้ำบุษปดี พระวิษณุทรงแลเห็นช้างนอนหันหัวไปทางทิศเหนือ ก็เลยตัดเศียรช้างนั้นนำกลับมาแม้กระทั่งพระลูกชาย

jumboslot
ตำนานที่ห้า พระศิวะ-พระขว้างรวตีแปลงเป็นช้าง
ครั้งหนึ่งพระศิวะแล้วก็พระขว้างรวตีได้เสด็จไปยังเทือกเขาหิมาลัย ได้แลเห็นช้างกำลังร่วมประเวณีกัน ก็เลยเกิดขึ้นความต้องการ แล้วต่อจากนั้นก็เลยทรงเปลี่ยนร่างเป็นช้างรวมทั้งสู่สมกันจนกระทั่งกำเนิดพระบุตรชาย

slot
นามพระวิฆเนศ
ตำนานที่หก พระวิษณุเทวดา ส่งแสงถ้อยคำกสิทธิ์ในพิธีการโสกันต์
จากที่พระศิวะและก็พระขว้างรวตีทรงจัดพิธีการโสกันต์ให้กับพระลูกชายในพิธีการเวลาเป็น วันอังคารก็เลยได้แจ้งชวนเทวดาทั้งหมดทั้งสิ้นมาเป็นประจักษ์พยาน แต่ว่าคงจะยังขาดเพียงแต่องค์วิษณุเทวดาที่ทรงอยู่ระหว่างบรรทม กระทั่งเมื่อใกล้เวลาอันเป็นมงคล พระศิวะเทวดาก็เลยทรงให้พระอินทร์นำสังข์ไปเป่าเพื่อปลุกให้พระวิษณุเทวดาตื่นจากบรรทม เมื่อพระวิษณุเทวดาทรงตืนจากบรรทมด้วยเสียงดังของสังข์ ก็เลยทำให้พระวิษณุเทวดาพลั่งปากออกไปว่า “ไอ้ลูกไม่มีหัวจะนอนให้สบายก็มิได้” เพียงแค่ถ้อยคำนี้ถึงกลับทำให้เศียรของพระบุตรชายหายไปในทันทีทันใด เหล่าเทพทั้งหลายแหล่เมื่อมองเห็นดังต่อไปนี้แล้วจึงขอคำแนะนำกันว่า วันอังคารนับว่าเป็นเวลาไม่ดีขอห้ามประกอบพิธีการมงคลใดๆก็ตามทั้งหมด กลับถึงเรื่อง พระเศียรของบุตรชายพระศิวะเทวดาก็เลยมีสั่งการให้พระเวสสุกรรมไปตัดศรีษะมนุษย์ที่เพิ่งจะจบชีวิตในทิศตะวันตก แล้วนำกลับมาอย่างรวดเร็ว แม้กระนั้นในวันนั้นหาได้มีมนุษย์คนใดกันสิ้นอายุขัยลง พระวิษณุบาปแลเห็นเพียงแต่ช้างตัวผู้งาเดียวเพียงแค่นั้นที่จบชีวิตลง ก็เลยตัดศรีษะช้างตัวผู้ตัวนั้นกลับมามอบพระศิวะเทวดา
ในเวลาที่พุทธกำลังเติบโตในประเทศอินเดีย มีเรื่องมีราวเล่ารายงานในในช่วงเวลานี้ว่า เมื่อทวยเทพนำหัวช้างมาต่อแต่ว่าก็ยังไม่สามารถที่จะทำให้พระบุตรชายฟื้นคืนชีวิตได้ พระศิวะเทวดาก็เลยจำเป็นต้องให้พระวิษณุเทวดาไปทูลชวนเสด็จพระศรีมานนท์พระอรหันต์ ให้โปรดเสด็จมาสวดมนตร์พระเวทมนตร์คาถาเคยชินบัญชรจนถึงเสร็จทำให้พระบุตรชายฟื้นคืนชีพ
หรือบ้างก็พูดว่าในพิธีการโสกัณต์ พระราหูได้เตือนพระศิวะแล้วว่าจะเกิดเหตุคาดไม่ถึงขึ้น จำเป็นที่จะต้องทูลชวนเสด็จพระพุทธเจ้าให้ร่วมพิธีการนี้ด้วย แต่ว่าพระศิวะเทวดาก็หารับฟังไม่ บ้างก็ว่าพระวันอังคารมิได้รับเชิญให้ร่วมพิธีการก็เลยโกรธเคือง แล้วก็ได้ลอบตัดเศียรพระบุตรชายไปเขวี้ยงทิ้งสมุทร

พระพรหม (Brahm) เทพแห่งการสร้าง

พรหม (อักษรโรมัน Brahm)

jumbo jili
เป็นทวยเทพในพราหมณ์ฮินดู นับว่าเป็นผู้ผลิตจักรวาล รวมทั้งเป็นเลิศในตรีพรหม อันมีพรหม พระวิษณุ รวมทั้งพระศิวะ เป็นคนละแบบกับ พรหมัน อันเป็นเป้าสูงสุดของปรัชญาฮินดู แม้กระนั้นมีรากศัพท์เดียวกัน โดยที่พรหมันนั้นเป็นนาม นปุงสกลิงก์ เป็นไม่มีเพศ

สล็อต
ในตอนที่พรหม เป็นปุลลิงก์ หรือผู้ชายเพศ ตามคู่มือพระเวท นับว่าพรหมมีมเหสี เป็นพระนางปชาบดี มีหงส์เป็นยานพาหนะ มี 4 ใบหน้า เป็นเทวดาที่การผลิตแล้วก็การให้พร ที่เรียกว่า “พระพรหมพร” นับว่าเป็นทวยเทพที่ความกรุณา
ในคติศาสนาพุทธ พรหม เป็นชาวสรวงสวรรค์ชั้นสูงขั้นหนึ่งที่สูงกว่าทวยเทพเทวดาทั่วๆไป เรียกว่า “พระพรหม” พรหมไม่มีเพศ แม้กระนั้นก็ยังอยู่ในกามาพจรโลก มีการวนเวียนว่ายตายกำเนิด อยู่ในสรวงสวรรค์ที่เรียกว่าชั้นพระพรหม
พรหมแบ่งได้เป็น 2 จำพวกหมายถึงพระพรหมที่มีรูป เรียกว่า “รูปพระพรหม” มีทั้งผอง 16 ชั้น แล้วก็พระพรหมที่ไม่มีรูป เรียกว่า “อรูปพระพรหม” มีทั้งปวง 4 ชั้น โดยอรูปพระพรหมจะสูงขึ้นมากยิ่งกว่ารูปพระพรหม
พรหมมีชื่อเรียกอื่นในภาษาไทยได้แก่ สี่หน้า, ผู้รังสฤษฎ์บดี, หงสรถยนต์ ฯลฯ โดยพรหม เป็นที่ชื่นชอบมากมายในประเทศไทย รวมทั้งมีรูปปั้นอยู่ลำดับที่สี่แยกพระราชประสงค์ด้วย

สล็อตออนไลน์
พรหมในพุทธ กับ พรหมในพราหมณ์ นั้นมีรูปกายแบบเดียวกัน ลักษณะข้างนอกแบบเดียวกัน แต่ว่าไม่ใช่องค์เดียวกัน
พรหมของพุทธเป็นผู้ที่ทำความดี ยึดมั่นอยู่ใน พรหมวิหาร 4แล้วก็ไปกำเนิดเป็นพระพรหม ซึ่งมนุษย์ทุกคนสามารถเป็นพระพรหมได้ ถ้าหากตั้งใจอยู่บนความมีเมตตา ขอความปรานี มุทิตา อุเบกขา บนสรวงสวรรค์ก็เลยมีพรหมเป็นล้านๆองค์ พรหมที่คนประเทศไทยรู้จักกันดีดังเช่น พระพรหมธาดา หรือ พรหมเอราวัณในทางแยกพระราชประสงค์ ท้าวพกาพระพรหม ท้าวกบิลพระพรหม

jumboslot
พรหมของพราหมณ์-ฮินดูหมายถึงผู้ผลิตโลก ซึ่งมีเพียงแต่องค์เดียว แม้กระนั้นเรียกได้หลายชื่อ ได้แก่ ท้าวมหาพรหม พระพรหม ท้าวจตุรมุข ประชาชนบดี

slot
การกราบไหว้สักการเทวรูปพรหม ถ้ายังไม่มั่นใจว่าเป็น พรหมของฮินดู (ผู้ผลิตโลก) หรือเป็น พรหมของศาสนาพุทธ (ผู้ทรงพรหมวิหาร) ชี้แนะให้สวดมนตร์บูชาทั้งยัง 2 คติในครั้งเดียวเลย จะได้ไม่สงสัยติดติดอยู่ในใจ ทั้งยังยังได้รำลึกถึงพรหมทั้งสิ้นทุกองค์ ซึ่งไม่เป็นการไม่ถูกบาป เพราะว่าการสักการะบูชาเทวรูปพระพรหมในคติหนึ่งแล้วรำลึกไปถึงอีกคติหนึ่ง จะก่อให้เกิดมิ่งขวัญอีกทั้ง 2 ศาสนา (พุทธ-พราหมณ์)

พระตรีมูรติ มหาเทพ ผู้สร้าง ผู้รักษา ผู้ทำลาย

พระตรีพรหม มาจากคำว่า ตรี หมายคือสาม แล้วก็คำว่า มูรติ เป็นต้นแบบ ด้วยเหตุนี้คำว่า ตรีพรหม ก็เลยซึ่งก็คือ ลักษณะของพระเจ้าทั้งยังสามท่าน มี พรหม พระวิษณุ พระศิวะ เป็นเลิศในลัทธิที่สำคัญในพราหมณ์ ถ้ามองตามหลักปรัชญาเป็น พระผู้ผลิต พระแพทย์ รวมทั้งพระคนทำลาย เปรียบเหมือนหลักธรรมที่ว่า เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป…

jumbo jili
พรหม+พระวิษณุ+พระศิวะ = พระทัตตาเตรยะ = พระตรีพรหม
การกำเนิด “พระตรีพรหม” ก็มีกล่าวกันไว้หลายตำแหน่งต่างๆกัน และก็ชอบรู้เรื่องว่าพระตรีพรหมเป็นภาคและก็สามท่านในร่างเดียวกัน เรียกว่า ทัตตาเตรยะ (Dattatreya) คำว่า ทัตตา (Datta) คือ การมอบให้พระผู้เป็นเจ้าอีกทั้งสามท่าน ส่วนคำว่า เตรยะ (treya) คือ ผู้เป็นลูกที่ฤาษีอัตริหรือเตรยะ อันเป็นอวตารของพระอิศวรทั้งยังสามท่าน บ้างก็พูดว่าเป็นองค์พระนารายณ์ สำหรับเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระตรีพรหมความเดิมมีอยู่ว่า….

สล็อต
ตราบหนึ่งมีฤาษีนามว่า “อณิมาณฑวย” (อะ-นิ-มาน-ดับ-วยะ) กำลังนั่งสมาธิบำเพ็ญตบะอยู่นั้น ได้มีขโมยกรุ๊ปหนึ่งกำลังหนีข้าราชการผ่านมาทางนั้นพอดิบพอดี แต่ว่าฤาษีอยู่ในสมาธิสมาธิก็เลยไม่ยินยอมบอกบอกอะไรก็ตามทำให้ข้าราชการมีความคิดว่าฤาษีเป็นขโมยเสียเอง ก็เลยได้จับมาลงทัณฑ์และก็ถูกเจ้าผู้ครองเมืองสั่งประหาร โดยการทิ่มหลาวสามง่ามไว้บนยอดดอยแห่งหนึ่งแม้กระนั้นฤาษีเวลานี้ยังไม่ตาย

สล็อตออนไลน์
ระหว่างนั้น นางศีลวตี เมียที่ไม่คดโกงต่อผัวชื่อ “อุครศรวัส” กำลังหามผัวให้ขี่คอตัวเอง รวมทั้งกำลังเดินทางผ่านเขาลูกนั้นพอดิบพอดีเพื่อจะหานาง อนุสูรยา ซึ่งเป็นเพื่อนรักกัน ประกอบกับวันนั้นมีฝนตกหนักทำให้เดินทางตรากตรำ ผัวหวานใจของนางก็เลยปรักปรำฤาษี (อณิมาณฑวย) กล่าวหาเป็นตัวปัจจัยทำให้ฝนตก เมื่อฤาษีได้ยินเข้า ก็ไม่สบอารมณ์ หากแม้กำลังจะใกล้ตาย แต่ว่าก็ไม่วายที่จะแช่ง ให้หัวของอุครศรวัสแตกเป็นเจ็ดเสี่ยงยามใด ที่ตะวันขึ้น นางศีลวตีได้ยินคำสาปแช่งเข้า ก็ไม่ยินยอมให้ผัวเป็นแบบนั้น ก็เลยได้ตั้งจิตอธิษฐานขอไม่ให้พระอาทิตย์ขึ้นอีกเลย ซึ่งคำภาวนาได้เกิดผลทำให้ดวงอาทิตย์ไม่ขึ้น ก็เลยตกระกำลำบากกันไปทั่วทั้งยังสามโลก ความแจ้งไปยัง พรหม พระศิวะ พระนารายณ์ แต่ว่าก็ไม่อาจจะจะช่วยอะไรก็ตามได้ เว้นแต่ว่าขอให้นางศีลวตีถอนคำภาวนานั้นเสีย ด้วยเหตุผลดังกล่าว อีกทั้งสามท่านก็เลยได้เสด็จไปพบนางอนุสูยาก่อน เพื่อนางไปขอนางศีลวตีถอนคำภาวนาอีกที ในระหว่างไปพบนางอนุสูยานั้น ผัวนางเป็น “อรตี” ไม่อยู่บ้าน โดยการทำหนว่าขอของกินจากนางอนุสูยา นางยอมประพฤติตามที่ขอ แต่ว่ามีเงื่อนไขอยู่ว่านางจำเป็นที่จะต้องจัดของกินให้โดยไม่มีเครื่องประดับ เสมือนหนีเสือปะจรเข้ เนื่องจากหญิงใดปลดเครื่องแต่งตัวซึ่งๆหน้าคนอื่นๆที่ไม่ใช่ผัว ย่อมขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ม่สุจริต แต่ว่านางไม่ต้องการที่จะอยากไม่ถูกคำปัญญา ทั้งยังคำขอให้ช่วยที่พิลึกนี้ไม่ใช่คนเดินดินแน่ๆ ซึ่งบางทีอาจเป็นกลโกงอะไรสักอย่างได้ เมื่อได้มองเห็นแบบนั้น นางก็เลยรำลึกถึงผัว แล้วก็อธิษฐานนางได้ทำไป มิได้เป็นสิ่งล่อใจหรือกามราคะอะไรก็ตามเมื่ออีกทั้งสามท่านขอร้องออกมาว่า “โอ้มาตา โปรดให้อาหารแก่พวกเราเถิด” ประโยคนี้ทำให้นางตกลงใจคิดเสียว่าทั้งยังสามท่านเป็น ลูกของนาง ด้วยความเมตตากรุณานางก็เลยปลดเครื่องแต่งตัวออก ทันทีทันใดพระเจ้าทั้งยังสามท่าน ก็เปลี่ยนไปร่างเป็นเด็กทารกน้อยทั้งยังสาม นางอนุสูยาก็เลยให้นมรวมทั้งของกินจนกระทั่งอิ่มหลับไป

jumboslot
เมื่อผัวของนางอนุสูยากลับมามองเห็นเข้ารวมทั้งทราบเรื่องราวทั้งสิ้น ก็เลยได้เข้าไปดูและปลุกขึ้นมาเพื่อสรรเสริญ แม้กระนั้นแล้วปรากฎว่า เด็กแรกคลอดน้อยเปลี่ยนไปร่างเป็นพระเจ้าทั้งยังสามตามเดิม ท่านทรงยกย่องนางที่มีความปรานี และก็วิงวอนให้นางอนุสูยาไปบอกนางศีลวตี เพื่อขอให้ถอนคำภาวนานั้นเสีย โดยที่สามีนาง (อุครศรวัส) จะไม่ตาย นางศีลวตีเมื่อรับทราบเรื่องราวก็เลยยอมโดยดี ทั้งยังสามท่านก็เลยพูดถามนางอนุสูยาว่าอยากได้ขอพรสิ่งใด นางทูลขอให้พระเจ้าอีกทั้งสามท่าน กำเนิดเป็นลูกของนางกำนัลวันข้างหน้า อีกทั้งสามท่านก็เลยได้ประทานพรตามคำร้องขอ โดยที่พระนารายณ์กำเนิดเป็นพระทัตตาเตรยะ พระศิวะกำเนิดเป็นทุรวาสัส และก็พรหมกำเนิดเป็นดวงจันทร์

slot
“คติคนประเทศไทยที่มีต่อพระตรีพรหมคืออะไร”
แต่ว่าที่เป็นที่น่าสังเกตว่าชาวไทยจำนวนมากชอบเช้าใจกันว่า พระทัตตาเตรยะ หรือ พระตรีพรหม ไม่ว่าจะเป็นร่างเดียว หรือแยกร่างเป็นพระเจ้าอีกทั้งสามท่านก็ตาม ความเชื่อที่มีต่อท่าน ได้ตกทอดผ่านกันมาหลายสมัยหลายยุค จนได้รับยกย่อง แปลงเป็นเครื่องหมายใหม่ของการประทานความรัก และก็ความสมใจให้มนุษยชาติถึงกระทั่งขณะนี้

พระแม่สรัสวดี เทพีแห่งความรู้

…พลังอำนาจที่มหาเทวีอีกทั้ง 3…

jumbo jili
พระแม่สรัสวดีเป็นมเหสีของ พรหม (ผู้ผลิตโลก)
พระแม่พระลักษมีเป็นมเหสีของ พระวิษณุ (ผู้ดูแลโลก)
พระแม่อุมาหมายถึงมเหสีของ พระศิวะ (คนทำลายโลก)

สล็อต
พระแม่สรัสวดี เป็นผู้แทนที่ สติปัญญาวิชาความรู้
พระแม่พระลักษมี เป็นผู้แทนที่ ความมั่งคั่ง
พระแม่อุมา เป็นผู้แทนที่ ความมีอิทธิพล

สล็อตออนไลน์
ซึ่งคุณลักษณะอีกทั้ง 3 ประการฉะนี้ (วิชาความรู้ มีเงินมีทอง มีอำนาจ) ก็คือ 3 คุณลักษณะสูงสุดที่มนุษย์ทุกคนดิ้นรนเสาะหา และไม่มีคนไหนกันแน่ไม่ยอมรับเลยว่า บุคคลที่มีอีกทั้งสติปัญญาวิชาความรู้ มีทั้งยังความมั่งมีบริบูรณ์ รวมทั้งมีทั้งยังอำนาจบารมี จะสามารถยืนหยัดเฉิดฉัน อยู่ในแวดวงสังคมได้อย่างเต็มสง่า

jumboslot
แขกฮินดูก็เลยมั่นใจว่า การกราบไหว้เทิดทูนบูชาพระแม่หรือมหาเทวีทั้งยัง 3 ท่านนี้ด้วยไม่คดโกง และก็มอบความรักความเชื่ออย่างแรงกล้าแก่ท่านแล้ว ท่านย่อมประทานพรให้ผู้เชื่อถือได้รับทั้งยังสติปัญญา ความมั่งมี รวมทั้งความมีอิทธิพลอย่างสมบูรณ์
ความสวยสดงดงามของพระแม่ทั้งยัง 3 ท่านนั้นก็มีความงดงามที่นานับประการ โดยผู้บูชาสามารถแลเห็นและก็รู้สึกได้ทุกคน โน่นเป็น
พระแม่สรัสวดี มีความสวยงามแบบ อ่อนโยน นิ่ง ใจเย็น มองฉลาดหลักแหลม
พระแม่พระลักษมี มีความสวยสดงดงามแบบ สวย นุ่มนวล งอนงาม มองอบอุ่น
พระแม่อุมา มีความสวยงามแบบ น่านับถือ มองเด็ดขาด
พระแม่สรัสวดี จะทรงเครื่องดนตรีเสมอ

slot
พระแม่สรัสวตี เทวีที่สรรพวิชาความรู้

พระแม่อุมาเทวี (ปารวตี) เทวีแห่งอำนาจวาสนาและบารมี

พระแม่อุมาเทวี… เจ้าแม่อุมา หรือ ขว้างรวตี เป็นนามที่พระแม่ผู้เป็นใหญ่ในจักรวาล เป็นเทวีที่อำนาจวาสนาแล้วก็บารมีอันสูงสุด ท่านทรงประทานยศถาบรรดาศักดิ์ และก็ความยิ่งใหญ่แก่ผู้หมั่นบูชาต่อท่านอย่างสม่ำเสมอ..!!!

jumbo jili
อำนาจที่พระแม่อุมานั้น ยิ่งใหญ่หาสิ่งใดเทียบเคียงได้ ท่านทรงประทานชัยเหนือศัตรู ประทานพละกำลังที่ผู้หญิง ทำลายสิ่งชั่วช้าสารเลว ตลอดจนประทานบริวารรวมทั้งอำนาจสำหรับการดูแล ท่านยังทรงประทานพรด้านความสมบูรณ์ ความอิ่มเอม ความสุขสบายสำหรับในการครองเรือน ครอบครัวที่เปี่ยมสุข ตลอดจนการคุ้มครองป้องกันผู้เชื่อถือให้ไม่เป็นอันตรายและก็ปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งหมด

สล็อต
พระแม่อุมา ทรงเป็นมารดาที่ พระคเณศ… เป็นมเหสีที่ พระศิวะ พระอิศวรคนทำลายโลก 1 ใน 3 ที่ พระตรีพรหม พระแม่อุมาก็เลยเป็น 1 ใน 3 ที่พระตรีศักตำหนิ ด้วย (ตรีศักติเตียน คือ พระแม่อีกทั้งสาม เช่น พระแม่อุมา พระแม่พระลักษมี พระแม่สรัสวตี) ท่านมีวิมานสถิตในเขาไกรลาส เหมือนกันกับพระศิวะเทวดา มีเครื่องหมายประจำท่านเป็น โยนี (ฐานรองศิวลึงก์) มีทิพยรูปเป็นหญิงที่สวยงาม เปี่ยมไปด้วยความกรุณา เป็นมารดาที่ทุกๆชีวิตทั้งมวล ฉลองพระองค์ด้วยเครื่องแต่งตัวหลายสีสัน ประดับโดยการใช้ทองอย่างสวย
ศาสตราวุธ ที่พระแม่อุมาเทวีเป็น

 • หลาวสามง่าม เป็นเครื่องหมายที่การกำจัดสิ่งเลวร้าย แล้วก็
 • กระบี่ เป็นเครื่องหมายที่ความเด็ดขาด เป็นผู้ตัดสิน รวมทั้งอยู่เหนือคนอื่นสล็อตออนไลน์
  พระแม่อุมาเทวี (เจ้าแม่อุมา) มีอวตารอยู่หลายปาง ปางที่สำคัญที่สุดอีก 2 ปางจากพระแม่อุมาหมายถึงปางพระแม่ทุรค้าง (ทุรกา) และก็ ปางพระแม่กาลี (เจ้าแม่กาลี) อ่านได้จากบทความตำนานพระแม่ทุรติดอยู่รวมทั้งพระแม่กาลี ในบทต่อๆไป
  อีกปางหนึ่งที่ต้องการชี้แนะ แม้กระนั้นไม่ค่อยมีคนประเทศไทยรู้จัก โน่นเป็น ปางพระแม่อุมาตากี เป็นการอวตารของพระแม่อุมาเทวี ศูนย์รวมเอาพระแม่อีก 2 ท่านเข้าไว้ด้วยหมายถึงพระแม่อุมา พระแม่พระลักษมี พระแม่สรัสวดี ได้อวตารรวมเป็นร่างเดียวกัน ดังพระตรีพรหม นิยมนับถือกันในกลุ่มผู้เชื่อถือนิกายศักตำหนิ หรือนิกายที่เชื่อถือเฉพาะเทวดาสตรีทั้งยัง 3 ท่านว่ายิ่งใหญ่เหนือกว่า พรหม พระวิษณุ พระศิวะ อันเป็นเทวดาชายสูงสุดที่พราหมณ์-ฮินดู
  ตำนานพระแม่อุมาเทวี
  ตามตำนานโบราณพูดกันว่า “พระแม่อุมา ” นั้นเดิมทีมีต้นเหตุที่เกิดจากการที่พระศิวะใช้พระมือข้างขวาลูบคลำเบาๆที่กึ่งกลางพระอุระ พระแม่อุมาก็เลยตายขึ้นกึ่งกลางหน้าอกของพระศิวะ บ้างก็กล่าวไว้ว่าพระแม่อุมาเทวีเป็นลูกสาวของ ท้าวหิมวัต รวมทั้ง พระนางเมนกา เทวดาผู้เป็นใหญ่ที่เทือกเขาหิมาลัย แม้กระนั้นในบางหนังสือกล่าวไว้ว่าพระอุมาเป็นบุตรีของ พระความสามารถประชากรบดี และก็เป็นญาติกับ พระแม่คงคา (พี่สาวของพระแม่อุมา) พระอุมาในภาคนั้นมีนามว่า พระสตี เป็นมเหสีของ พระมุนีโลกเป็นพระศิวะ อีกภาคหนึ่ง
  เรื่องราวในช่วงเวลานี้อาจจะเป็นตอนก่อนเกิดเป็นพระแม่อุมาเทวี ซึ่งได้ปรากฏเกิดเรื่องกล่าวขวัญกัน เริ่มจากความภักดีด่อพระสวามี (พระศิวะ) โดยพระนางได้ใช้อำนาจศักดิ์สิทธิ์บันดลให้ไฟเผาไหม้ตัวเอง
  ซึ่งกล่าวไว้ว่า พระศิวะ ทรงอวตารลงมาในภาคของ มุนีโลก แต่ว่าก็เนื่องจากว่าท่านทรงกลายร่างอวตารลงมาในชุดนุ่มคลุมแบบปอนๆซอมซ่อ รวมทั้งมีสังวาลสวมคอเป็นลูกประคำโดยนำกระดูกมาร้อยต่อกัน ไว้ผมหนวดเครารก ถูกใจนอนตามป่าช้า ร่างกายมีกลิ่นเต่าเหม็นอับ (ไม่เหมือนกับการแบ่งภาคอื่นๆ) ดังนี้ก็เพื่อสร้างเสริมบารมี ด้วยการบำเพ็ญตน บำเพ็ญตบะ ซึ่งกาลถัดมาด้วยโชคชะตาที่สร้างเหมาะสมกันมาเมื่อก่อน ทำให้พระนางสตีมองมองเห็นรูปกายที่จริงจริงว่าพระมุนีภาพองค์นี้ก็คือ ภาคหนึ่งที่องค์พระศิวะผู้เป็นผู้ใหญ่ในสามโลก พระนางสตีก็เลยตกลงปลงใจอยู่รอรับใช้ดูแลในฐานะมเหสี ข้างพระความชำนาญประชาชนบดีไม่ได้เห็นด้วยกับความนึกคิดของพระนางสตีนัก แม้กระนั้นก็ไม่ได้กีดขวางแต่อย่างใด ก็มีความคิดที่มาได้ไม่ชอบใจในตัวของพระมุนีโลกเลย กลับแสดงความเกลียดสำหรับการปฏิบัติ อีกทั้งรูปร่าง การแต่งกายของพระมุนีโลกโดยตลอด
  ข้างบรรดาราชลูกเขยต่างๆก็รอตามใจผู้เป็นพ่อตาอยู่เป็นนิจตลอดมา เว้นก็แต่ว่าพระมนีโลกผู้เป็นสวามีพระนางสตีแค่นั้น ที่ไม่เคยเข้ามาเอาอกเอาใจเลย ก็เลยเป็นเหตุผลอีกกรณี ที่ทำให้พระความชำนาญประชากรบดียิ่งไม่ชอบใจมากยิ่งกว่าเดิมขึ้นไปอีก jumboslot
  จนถึงวันหนึ่งพระความสามารถประชาชนบดีอยากได้จัดพิธีการการเซ่นสรวงบูชา โดยพิธีกรรมนี้ได้ชักชวนเหล่าเทพต่างๆบนสรวงสวรรค์ และเหล่าราชลูกเขยร่วมในพิธีการนี้ทุกองค์ แต่ว่าก็ละเว้นพระมุนีโลกเพียงแค่ท่านเดียว ที่มิได้ให้ร่วมพิธีการการเซ่นสรวงบูชาในคราวนี้ด้วย ด้านพระนางสตีเมื่อได้ฟังด้วยเหตุนั้น ก็เลยเข้าซักถามกับผู้เป็นพ่อถึงประเด็นนี้ ว่ามีเหตุอันใดก็เลยไม่ชวนพระสวามีของตนเองให้ร่วมพิธีการการเซ่นสรวงบูชา ข้างผู้เป็นบิดาแรกๆก็เอ๋ยถึงความประพฤติปฏิบัติ การแต่งกายของพระมุนีโลกว่าไม่เหมาะสมและก็พูดจาดูถูกดูแคลน ดูถูกเหยียดหยามพระมุนีโลกในทางที่เสียหาย ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่กล่าวได้ปฏิบัติต่อหน้าต่อตาราชลูกเขยองค์อื่นๆที่มาร่วมในงานนี้ แต่ว่าพระนางสตีก็ขอร้องต่อพ่อ ให้พระสวามีของตัวเองได้ร่วมในพิธีการนี้ กระทั่งพระความถนัดประชากรบดีกำเนิดความเบื่อหน่ายเป็นยิ่งนัก ก็เลยกล่าวคำพูดด้วยเสียงอันดัง ต่อหน้าต่อตาผู้เข้ามาร่วมในพิธีการด้วยความดูถูกเหยียดหยาม ไม่ชอบต่อพระมุนีโลกยิ่งนัก กระทั่งสุดท้ายพระนางสตีผู้มีความซื่อสัตย์ต่อสวามีของตัวเอง สุดที่จะทนถัดไปได้ ในถ้อยคำที่ฟังจากพระพ่อตัวเองที่กล่าวประจานพระมุนีต่อหน้าต่อตาคนอื่น
  พระนางสตีก็เลยวินิจฉัยใจแสดงอำนาจศักดิ์สิทธิ์ ส่องแสงเปลวอันรุนแรงจากข้างในกาย จนกระทั่งเผาตัวเองมอดไหม้ต่อหน้าต่อตาพระพ่อรวมทั้งผู้ร่วมพิธีการ กระทั่งสิ้นใจท้ายที่สุด (บางตำรากล่าวไว้ว่าพระนางสตีกระโจนเข้ากองไฟในพิธีการ)slot
  ข้างพระศิวะในภาคพระมุนีโลก เมื่อได้ฟังคำเล่าบอกจาก พระฤษีทุ่งนารท (ฤาษีท้องนารอด) ในเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่กับพระมเหสีของท่านทรงเศร้าเสียใจเป็นที่สุด จากความเศร้าใจที่ทรงมีอยู่นั้น ก็เลยทรงดึงเส้นผมออกมาปอยหนึ่ง ก็เกิดขึ้นเป็นอสุรีร่างกายใหญ่มหึมา มีฤทธิ์บารมีล้นหลาม มีพันเศียร พันมือ สวมลูกประคำหัวกระโหลกรวมทั้งงู นามว่า ยักษ์วีรดี บางหนังสือกล่าววาอสุรีวีรประเสริฐนี้แยกส่วนโดยออกมาจากพระปากของพระศิวะ

เทพีทุรคา (ทุรกาเทวี) เทพีแห่งพละกำลังและการสู้รบ

พระแม่ทุรติดอยู่ หรือ พระแม่ทุรกา

jumbo jili
เป็นอีกปางหนึ่งของ พระแม่อุมาเทวี ที่อวตารมาปราบอสุรีชื่อ มหิษาสูร ถือได้ว่าเป็นปางที่สำคัญรวมทั้งยิ่งใหญ่มากพอๆกับปาง พระแม่กาลี มีความอาจหาญ เข้มแข็ง มีพลังมากมาย แต่ว่าไม่ดุร้ายน่าสะพรึงกลัวพอๆกับปางพระแม่กาลี เมื่อบูชาพระแม่ทุรติดอยู่อย่างสม่ำเสมอ ท่านจะประทานพรด้านความอาจหาญ ชนะศัตรูรอบทิศ การมีบริวาร มีความเที่ยงธรรม ตลอดจนการมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง

สล็อต
แนวทางแยกไม่เหมือนกันระหว่าง พระแม่อุมา กับ พระแม่ทุรค้าง
พระแม่อุมาเทวี กับ พระแม่ทุรค้างเทวี มีลักษณะเค้าหน้าคล้ายกัน ทำให้มีผู้งงมาก รู้ผิด หรือดูสลับกันบ่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานภาพลายเส้น วัตถุบูชาของประเทศอินเดีย ชอบมีการวาดให้คล้ายกัน ก็เลยขอเสนอแนะข้อคิดเห็นพื้นฐานกล้วยๆดังต่อไปนี้

 • พระแม่อุมา รูปภาพจำนวนมากจะวาดให้ทรงยานพาหนะ เสือ (ส่วนน้อยจะเป็นสิงโต)
 • พระแม่ทุรค้าง รูปภาพโดยมากจะวาดให้ทรงยานพาหนะ สิงโต (ส่วนน้อยจะทรงยานพาหนะเสือ)สล็อตออนไลน์
  แต่ว่าถ้าเกิดในภาพนั้นมิได้ทรงยานพาหนะอะไรก็ตาม
  ให้พินิจที่ พระแขน-พระมือ (แขนและก็มือ) ที่ทรง ศาสตราวุธ (อาวุธ) ดังต่อไปนี้ jumboslot
 • พระแม่อุมา มักมี 4-8 พระแขน ถ้าหากปรากฎคู่กับพระศิวะไม่ค่อยมีศาสตราวุธใดๆก็ตามจะเป็นลักษณะประทานพรหรืออุ้มพระคเณศแล้วก็พระขันทกุมาร
 • พระแม่ทุรติดอยู่ มักมีมากยิ่งกว่า 8,10,12,16 พระมือขึ้นไป ทรงศาสตราวุธครบถ้วนสมบูรณ์slot
  และก็ชอบมียักษ์ที่ชื่อ มหิษาสูร ที่กำลังถูกพระแม่ทุรค้างใช้ หลาวสามง่าม (อาวุธสามแง่ง) หรือ กระบี่ แทงอยู่ด้วย ช่างวาดเขียนไม่นิยมวาดให้พระทุรค้างปรากฎคู่กับพระศิวะ

พระแม่กาลี (มหากาลีเทวี) เทพีแห่งการทำลายอุปสรรค ขจัดศัตรู

พระแม่กาลี เป็นร่างที่บ่งภาคมาจาก พระอุมาเทวี (พระแม่อุมา) โดยทรงมีเป้าประสงค์เพื่อปราบยักษ์ตนหนึ่ง นามว่า อสุรีป่าเถื่อน

jumbo jili
ที่มาที่ไปมีอยู่ว่า ยักษ์ขาดความกรุณาปรานีนี้แม้ว่าจะถูกฆ่าตายสักจำนวนกี่ครั้งก็ไม่มีทางตาย แล้วที่สำคัญกว่านั้นเมื่อเลือดตกลงพื้นเมื่อใดก็จะทวีขึ้นอยู่ตลอดไปไม่หมดไป ความที่รู้สึกว่ามีอำนาจศักดิ์สิทธิ์มากมายก่ายกอง ฆ่าไม่ตาย ก็เลยทำให้อสุรีไร้มนุษยธรรมกำเนิดฮึกเหิมในความเก่งกล้าของตัวเอง ก็เลยนำอำนาจศักดิ์สิทธิ์ ความสามารถมาใช้ในลัษณะของการแกล้ง ทำร้ายผู้คน ทวยเทพเทวดาทั่วๆไป ในที่สุดก็คิดจะครอยครอบครองโลกอีกทั้งสาม เมื่อเป็นดังต่อไปนี้แล้วเหล่าเทวดา นางอัปสร ผู้ทรงศีลทั้งหมด ก็เลยจำเป็นต้องนำเรื่องเข้าเฝ้าพระอิศวร เพื่อหาทางปราบอสุรีตนนี้ เหล่าเทวดาทั้งหลายแหล่ เมื่อได้ฟังคุณประโยชน์ของยักษ์ ก็ไม่มีผู้ใดกล้าสมัครใจออกไปรบเลย

สล็อต
กระทั่งสุดท้าย องค์พระศรีมหาอุมาเทวี เทวดาสตรีที่สรวงสวรรค์ ได้มีความมั่นหมายที่จะออกปราบศัตรูร้าย ซึ่งท่านได้ขอพรขอต่อองค์พระศิวะผู้เป็นเจ้า เพื่อได้รับความมีชัยในคราวนี้ แล้วจึงเสด็จเพื่อบำเพ็ญตบะประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ ให้มีฤทธิ์อำนาจปราบศัตรูร้ายได้ โดยได้ทำพิธีการในสวนพรมแดนป่าหิมพานต์ โดยพระศรีมหาอุมาเทวีได้ทรงมอบหมายให้องค์ขันทกุมาร (หรือ พระสกันทะ ซึ่งเป็นลูกชายอีกองค์หนึ่งของพระศิวะรวมทั้งพระแม่อุมาเทวี) รับหน้าที่ดูแลไม่ให้คนใดกันย่างกรายเข้าไปในพิธีการได้โดยเด็ดขาด

สล็อตออนไลน์
เพื่อเสร็จพิธีการแล้วพระแม่กาลีก็เลยรีบเสด็จออกมาจากสวน เพื่อตามล่าฆ่ายักษ์โหดร้าย ซึ่งไม่นานพระแม่กาลีก็ได้ประจันหน้ากับอสุรีทารุณไร้มนุษยธรรม รวมทั้งด้วยฤทธิ์อำนาจของทั้งยัง 2 ข้าง การต่อสู้ที่ช้านานก็เลยเกิดขึ้น
จังหวะที่พระแม่กาลีทรงใช้กระบี่ฟันคอยักษ์ขาด เลือดของอสุรีก็หยดลงพื้น อสุรีเยอะมากๆก็เลยผุดขึ้นมาจากหยดเลือดพวกนั้น ยักษ์ที่เพิ่มทวีขึ้นเรื่อยตามหยดเลือดของอสุรีโหดร้าย พระแม่กาลีมองเห็นด้วยเหตุผลดังกล่าวก็เลยมีความคิดว่าอาจไม่มีทางฆ่ายักษ์ตนนี้ให้ตายได้แน่ๆ
พระแม่กาลีก็เลยคิดเล่ห์เหลี่ยมเพื่อเอาชัยชนะในคราวนี้ให้ได้ โดยการตัดศีรษะของยักษ์พร้อมด้วยดูดรับประทานเลือดยักษ์ก่อนที่จะเลือดจะตกลงพื้น เมื่อรับประทานจนกระทั่งหมดไปแล้ว รูปกายของพระแม่กาลีก็เลยอ้วนใหญ่ ในมือนั้นถือหัวของอสุรีที่ตัดร้อยเป็นพวงไว้ ยักษ์ทารุณไร้มนุษยธรรมก็เลยหมดฤทธิ์ลงด้วยเหตุฉะนี้

jumboslot
ด้วยความดีความชอบใจที่ทรงได้รับชัยในคราวนี้ พระแม่กาลีก็เลยเต้นระบำอย่างสบายดวงใจที่สุด กระทั่งลืมท่าน ทรงชูพระบาทขึ้นหมายจะกระทืบลงพื้นโลกอย่างสุดแรงเกิด!!

slot
เลวช่วงเวลานี้ เหล่าเทวดาทั้งหลายแหล่มองเห็นฉะนั้นก็รู้สึกว่าเมื่อพระแม่กาลีกระทืบพระบาทลงพื้น แผ่นดินอาจแตกสลายสร้างความลำบากจริงแท้แน่นอน ก็เลยรีบพากันเข้าเฝ้าพระศิวะอย่างเร่งด่วน พระศิวะได้ฟังคำจากเหล่าเทวดาก็เลยได้ตะหนักว่า พระแม่กาลีที่มีรูปกายน่าขยะแขยงนั้น โดยความเป็นจริงน่าจะเกรงอกเกรงใจท่านรวมทั้งจำท่านได้บ้าง คิดได้ฉะนั้นก็เลยเสด็จไปอย่างเร็วและก็ไปนอนขวางผืนโลกไว้ พระแม่กาลีก้มตัวมองเห็นพระศิวะนอนขวางอยู่ก็เลยหยุดด้วยความเกรงอกเกรงใจพระสวามี ก็เลยไม่กล้ากระทืบพระบาทลงพื้นดิน แล้วก็หยุดพฤติกรรมนั้นลง เหล่าเทวดาทั้งหลายแหล่ก็เลยหมดกังวล พระแม่กาลีแปลงตัวกลับสู่สถานการณ์ธรรมดา สถานะการณ์ก็เลยจบลงฉะนี้…

พระกฤษณะ เทพแห่งความหลุดพ้น

พระกฤษณะ เป็น อวตารปางหนึ่งของพระนารายณ์

jumbo jili
ในตำราปุราณะ มหากาพย์รามายณะ มหาภารตะ (มหากาพย์เรื่อง “มหาภารตะ” ซึ่งเป็นหนังสือที่ยาวที่สุดในโลก) แล้วก็ตำนานเก่าต่างๆของประเทศอินเดีย รวมทั้งตำราทางศาสนาฮินดูอื่นๆได้บันทึกรวมทั้งเอ๋ยถึงไว้ว่า พระวิษณุเทวดาได้อวตารลงมาเพื่อปราบยุคเข็ญให้แก่เหล่ามนุษย์โลกทั่วๆไป ในตอนเรื่องราวโลกกำเนิดความหายนะแล้วก็กำเนิดความไม่สงบจากเหล่าอสุรี ก็เลยทรงอวตาลลงมาในปางต่างๆซึ่งปางพระกฤษณะเทวดา เป็นปางที่ 8 สำหรับการอวตาร10 ปาง ของพระวิษณุเทวดา นั่นเอง ลัทธิไวษณพนิกาย กล่าวไว้ว่าพระกฤษณะเกิดขึ้นมาเพื่อทำลายยักษ์ ชื่อกังสะ ซึ่งเป็นคุณลุงของพระกฤษณะเอง ยักษ์กังสะตนนี้ปลอมตัวมาเป็นกษัตริย์นามว่า อุครั้งเสน ที่เมืองมถุรา และก็ได้ใช้อิทธิพลแก่งแย่งมเหสีจากกษัตริย์ (องค์จริง) มาโดยไม่ถูกต้อง และก็มเหสีก็ทรงไม่รู้ว่าเป็นยักษ์ที่แปลงมาเป็นสวามีของตัวเองอสุรีกังสะ เมื่อขึ้นครองบ้านครองเมืองก็สร้างความลำบากให้ประชากรทั่วๆไป ถัดมาเมื่อพระวิษณุเทวดาทรงรู้ถึงความลำบากของราษฎร ก็เลยทรงอวตารมาในปางพระกฤษณะเพื่อปราบยักษ์กังสะตนนี้

สล็อต
พระกฤษณะนั้นเป็นลูกของ พระวสุเทพ(ลูกชายท้าวศูรราช)รวมทั้งนางเทวกี (บุตรหญิงท้าวอุคระเสน) ในนครมถุรา พอหมดยุคของท้าวศูรราชท้าวอุคระเสนก็ดูแลเมืองมถุราต่อ แม้กระนั้นพญากงส์ ลูกของท้าวอุคระเสน ได้เป็นกบฏ ถอดท้าวอุคระเสนแล้วขึ้นดูแลเสียเอง ครั้งเมื่อนางเทวกีมีครรภ์มีโหราจารย์พยากรณ์ว่า ทารกในท้องนั้น จะเป็นผู้วิเศษมากำเนิด พญากงส์ก็เลยจับนางเทวกีและก็พระวสุเทพขังเอาไว้ เมื่อถึงกำหนดคลอดก็ให้ฆาตกรรมทารกเสีย ทำแบบนี้อยู่ 6 ครั้ง จนกระทั่งครั้งที่8 เทพเทวดาได้ย้าย เด็กแรกเกิดไปเอาไว้ภายในท้อง นางโหริณีมเหสีฝั่งซ้ายของพระวสุเทพ เด็กอ่อนนี้มีนามว่า พระ กฤษณะ มีกายสีดำ มีลักษณะของมหาบุรุษมั่งคั่ง พระวสุเทพก็เลยนำกุมารนี้ไปฝากโคบาล( ผู้เลี้ยงโค ทำปศุสัตว์ )

สล็อตออนไลน์
ชื่อนันทะ รวมทั้งนางยโศธา แล้วเอาเด็กแรกเกิดของนาง ยโศธาสลับตัวแทนแม้กระนั้นพญากงส์รู้เข้าก็เลยสั่งให้ฆาตกรรมทารกเสียทั้งผองแล้วให้ราชบุรุษจับกุมพระกฤษณะมาให้ได้

jumboslot
นันทะแล้วก็นางยโศธาก็เลยพาพระกฤษณะ ไปอยู่ที่ตำบล พฤนทาพน พระกฤษณะก็เลยเติบโตท่ามกลางกลุ่มโคบาล รวมทั้งให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลเหล่าโคบาลนี้ ระหว่างนั้นได้แสดงขว้างฏิหารย์มากมายก่ายกอง ดังเช่น ชูเทือกเขาวัววรรธนะ กระทั่งสามารถมีชัยเหนือพระอินทร์ จนได้ชื่อว่า อุเปนทร = ดีมากกว่าพระอินทร์ รวมทั้ง ปราบพญานาค พระแม่กาลียะ อื่นๆอีกมากมาย ญากงส์เพียรพยายามที่จะฆ่า พระกฤษณะบ่อยครั้ง สุดท้ายพญากงส์เชิญชวนให้ไปเล่นสรรพกิฬาในเมืองมถุรา พญากงส์ได้วางตัวมวยปล้ำที่เก่งที่สุดเอาไว้เพื่อกำจัดพระกฤษณะ

slot
โดยยิ่งไปกว่านั้น แม้กระนั้นพระกฤษณะสามารถเอาชนะได้รวมทั้งได้ฆ่าพญากงส์ตาย แล้วหลังจากนั้นก็เลยพระผู้เป็นเจ้าอุคระเสนขึ้นครองบ้านครองเมือง

พระขันทกุมาร มหาเทพแห่งนักรบแห่งสวรรค์

พระขันทกุมาร พระอิศวรองค์นี้มีชื่อใกล้มาทางข้างไทย รวมทั้งมีความเกี่ยวข้องกับพระวิฆเนศวร ในประเทศอินเดียเรียกพระขันทกุมารนี้ว่า สกันทะ (ผู้กระโดด คนทำลาย) , มือรตว่ากล่าวเกยะ (บางที่เขียนว่า การัตว่ากล่าวเกยะ) ประเทศอินเดียตอนใต้เรียก สุพราหมัณเย ซึ่งเป็นที่ยกย่องมากมาย

jumbo jili
ตามหมู่บ้านทั้งหลายแหล่ในประเทศอินเดีย ก็เลยนิยมตั้งศาลสักการะพระขันธกุมารกันดูเหมือนจะทุกหมู่บ้าน
รูป2 ญาติพี่น้อง พระพิฆเนศวร และก็ พระขันทกุมารบางตำราเรียนว่าพระวิฆเนศวรเป็นน้องชาย แต่ว่าบางตำราเรียนก็ว่าพระคเณศเป็นพี่ชาย
พระขันธกุมาร (ขันทกุมาร) เป็นลูกชายของ พระศิวะเทวดา กับ พระนางปราวตี (พระแม่อุมา) มีต้นเหตุที่เกิดจากน้ำอสุจิของพระศิวะพระอิศวร ที่หล่นหล่มลงพื้นพสุธา กระทั่งยากที่จะพิสูจน์ว่าพระวิฆเนศกับพระขันธกุมารใครกันแน่เป็นพี่เป็นน้อง
เทวกำเนิดของ พระขันทกุมาร นั้น มีไม่มากมายเสมือนทวยเทพเทวดาองค์อื่นๆพูดกันว่า พระขันทกุมารนี้เป็นชายหนุ่มรูปงาม มี 6 ใบหน้า (บางที่วาดเป็นหน้าเดียว) รวมทั้งมี 12 แขน ผิวพรรณนั้นงามเช่นจันทร์คืนเพ็ญ แต่ว่าสง่างามดุจพระสุริยะเทวดา

สล็อต
การกำเนิดของพระขันทกุมารนั้นก็เพื่อปราบยักษ์ที่ชื่อ ตาระกาสูร เป็นกษัตริย์ที่ประเทศตรีปุระ อสุรีตนนี้มีตบะแรงกล้ามากมาย สามารถบำเพ็ญสมาธิบารมีกระทั่งร้อนไปถึงพระพรหมโลก ทำให้จักรวาลสะเทือนระส่ำระสายไปหมด กษัตริย์ยักษ์ตนนี้ไม่เกรงพระบารมีของพระอิศวรผู้ผลิต (พรหม) มีความรู้สึกว่าตัวเองก็เป็นเลิศเช่นกัน
การบำเพ็ญสมาธิบารมีนั้นทำให้ พรหม ทนไฟไม่ไหว จำต้องเสด็จมาประทานพรตามที่อสุรีมุ่งหมาย เหตุที่กล่าวว่ายักษ์ตาระกามีตบะแรงกล้านั้น ด้วยเหตุว่าได้ตั้งใจอย่างเข้มงวดยาวนานกว่า 100 ปีสรวงสวรรค์ ทำให้พรที่อสุรีตนนี้ขอไว้กับพรหมเป็นขอให้มีชีวิตเป็นอมตะ กล้าแกร่งไม่มีผู้ใดในไตรภพเปรียบเทียบได้ และไม่มีผู้ใดสามารถฆ่าเขาได้นอกเสียจากบุตรชายของพระศิวะเทวดา ที่ขอพรไปแบบนั้นเนื่องจากว่าล่วงรู้ว่าในช่วงเวลานั้นพระศิวะกับพระแม่อุมาเทวียังไม่มีบุตรชายร่วมกันเลย
เมื่อตาระกาสูรได้รับพรจากพรหมแล้ว ก็เริ่มออกก่อกวนในจักรวาลในทันที!! เริ่มด้วยการยึดเอาวิมานรวมทั้งปัดกวาดเอาเงินของพระอินทร์ไปจนถึงหมด บังคับให้พระฤาษีมอบ โคกามเกนุ ซึ่งเป็นวัวที่มีลักษณะพิเศษเป็น สามารถบันดลให้ผู้ครอบครองได้ทุกสิ่ง ยิ่งไปกว่านี้ยังแปลงกฎที่ต้องปฏิบัติธรรมชาติจนถึงวุ่นวายไปหมด ยกตัวอย่างเช่น บังคับให้พระอาทิตย์ดับแสงสว่างและก็ไม่มีซึ่งความร้อน บังคับให้พระจันทร์ลอยค้างอยู่บนฟ้าตลอดระยะเวลา บังคับลมให้พัดโหม หรือเปลี่ยนทิศทางได้ตามคำสั่งของยักษ์ตาระกา มีผลให้โลกตกระกำลำบากวุ่นวายมากมาย
ข้างทวยเทพเทวดาทั้งหลายแหล่อันมี พระวิษณุเทวดา ยิ่งใหญ่นั้น ได้เสด็จไปยังพระทวารที่ประทับชั้นในของพระศิวะเทวดา และก็ด้วยกันเปล่งแสงคำกล่าวยกย่องในพระบารมีที่มหาเทวะ ครั้งนั้นถึงกับทำให้พระศิวะจะต้องทรงผละพระวรกายปรากฎกายต่อข้างหน้าเทวดาทั้งหลายแหล่ ท่านทรงมองเห็นบริเวณใบหน้าที่กลัดกลุ้มเจ็บปวดรวดร้าวแสนสาหัสของเทพเจ้าก็เลยได้ถามคำถามว่าด้วยเหตุว่าเหตุอันใด

สล็อตออนไลน์
ข้างวิษณุเทวดาเล่าราวของยักษ์ตาระกาว่าได้พรจากพรหมให้มีชีวิตอมตะไม่มีผู้ใดฆ่าได้เว้นเสียแต่ลูกชายของพระศิวะแค่นั้น ข้างเทวดาทั้งหลายแหล่ก็เลยรอคอยการกำเนิดของบุตรชายที่พระศิวะอยู่นานนมอายุกว่าพันปี ก็เลยได้มาเข้าเฝ้าเพื่อขอพึ่งบารมี
ครั้งนั้น พระศิวะพระอิศวร ได้ทรงแบ่งน้ำกามที่มีความร้อน เสมือนไฟที่การล้มล้างออกมาหยดหนึ่งตกลงสู่พื้นดิน ด้วยความเร่งรีบ พระอัคนิ ได้รีบจำแลงกายเป็นนกเขา กลืนเอาน้ำกามนั้นเข้าไป ความร้อนแรงที่น้ำอสุจินั้นทำให้พระไฟกระวนกระวายจนถึงทนไม่ไหว พระศิวะชี้แนะให้เอาน้ำกามนั้นไปใส่เอาไว้ภายในท้องของสตรีแทน และก็จำเป็นต้องใส่ไว้ด้านในท้องของหญิงซึ่งได้อาบน้ำในวันแรกของรุ่งอรุณเดือนมาฆะ
ในวันนั้น บรรดาภริยาของฤาษีทั้งยัง 7 ตนได้มาอาบน้ำ ปรากฎว่า ภริยาทั้งยัง 6 คน (เหลือแค่ผู้เดียว) ที่ลงอาบน้ำนั้นถูกน้ำอสุจิที่นกเขาคายไว้ ซึมแทรกเข้าไปตามรูขุมขน นางอีกทั้งหกก็เลยร้อนใจเจ็บปวดรวดร้าวมากมาย นางทั้งยังหกได้ถูกเหล่าฤาษีเฉดหัวไล่ออกมาจากอาศรม ก็เลยได้ตกลงใจทำลายน้ำกามที่เป็นตัวอ่อนทิ้ง ด้วยพลังที่โยคะที่แนวเขาหิมาลัย เพื่อจะได้หลุดพ้นจากความทรมาทรกรรม ด้วยการเหวี่ยงตัวอ่อนลงไปที่แม่น้ำคงคา เหมือนกันกับ พระแม่คงคา ที่ได้เหวี่ยงเอาตัวอ่อนนี้ขึ้นไปที่ดงหญ้า เหมือนการชุบตัวจากแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ ได้ปรากฎเด็กแรกคลอดน้อยขึ้นตนหนึ่งที่กอหญ้านั้น

jumboslot
พรหมทรงทราบด้วยญาณว่า บุตรชายที่พระศิวะเทวดาได้เกิดแล้ว ก็เลยสั่งการให้พระฤาษีวิศวามิตรไปประกอบพิธีให้กับลูกชายน้อยที่ศิวะเทวดา เด็กแบเบาะนี้บอกได้ตั้งแต่ยังทารกว่า “ด้วยมุ่งหมายของพระศิวะเทวดาที่ส่งท่านมายังที่นี้ ขอให้ท่านฤาษีควรประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อทำความสะอาดร่างกายของเรา ให้บริสุทธิ์ตามกฎที่พระเวทที่วางไว้เถอะ”
2 ญาติ พระวิฆเนศวร แล้วก็ พระขันทกุมาร
บางแบบเรียนว่าพระพิฆเนศวรเป็นน้องชาย
แต่ว่าบางตำราเรียนก็ว่าพระวิฆเนศวรเป็นพี่ชาย
ข้างข้างพระอัคคีที่เคยซับน้ำเชื้อไว้ เมื่อยุคจำแลงกายเป็นนกเขานั้น ได้เดินทางมายังที่ที่นี้ด้วย และก็มอบคฑาศักดิ์สิทธิ์มอบให้กับท่าน เมื่อได้รับอาวุธ พระขันทกุมารก็บินขึ้นเขายอดดอยแห่งหนึ่ง เพื่อพิสูจน์พลังอำนาจที่ตน ด้วยการใช้คฑานั้นฟาด จนถึงเทือกเขาถล่มทลายลงในพริบตา เมื่อยอดดอยนั้นแยกออก ได้ปรากฎภูตผีปิศาจ 10 โกฏิตนออกมาก แต่ว่าก็ถูกท่านฆ่าจนกระทั่งสิ้น
ถัดมา นางกฤตว่ากล่าวกา (กรุ๊ปดาวอีกทั้ง 6 ดวง) ได้ลงมาอาบน้ำ มองเห็นกุมารน้อยนอนอยู่ที่พงหญ้า ก็เกิดขึ้นความรัก นำเอากุมารไปอุปถัมภ์ในดินแดนของนางทั้งยังหก แล้วก็เพื่อไม่ให้กำเนิดความน้อยใจในกลุ่มแม่นมทั้งหลายแหล่ พระกุมารก็เลยได้แยกร่างออกเป็น 6 ท่าน (บางตำนานกล่าวว่ามี 6 ใบหน้าในร่างเดียว) เนื่องจากเป็นลูกที่รักยิ่งของนางการัตตี ท่านก็เลยขึ้นชื่อว่า พระการัตตีเกยะ (Kaitikeya)
พระศิวะพระอิศวร พระอุมาเทวี พระขันทกุมาร
ขณะเดียวกันนั้น ได้เกิดเหตุแปลกกับพระนางขว้างรวตี (พระแม่อุมาเทวี) เป็นมีน้ำนมไหลออกมาจากเต้านมทั้งสองข้าง นางก็เลยได้ถามเรื่องน้ำกามที่ตกบนแผ่นดินกับพระศิวะ เพราะเหตุว่านางรู้เรื่องว่า เหตุที่นมของนางซึ่งไหลอยู่นี้ ชะรอยว่าบุตรชายจะเกิดแล้ว แม้กระนั้นอยู่ที่คนใดกันหรือแห่งใดกันเล่า พระศิวะก็เลยมีโองการให้ผู้ครอบครองกุมารรีบเอามาคืนด่วน มิฉะนั้นจะต้องโทษหนัก

slot
พระศิวะเทวดาแล้วก็พระอุมาเทวี ก็เลยเริ่มสำรวจถามความเป็นจริงในกลุ่มเทวดา เริ่มจากพรหม ติดตามความไล่หาจนถึงมาถึงกรุ๊ปดาวทั้งยังหก
พระศิวะเทวดายินดีมากมาย นางอีกทั้งหกได้ดูแลบุตรชายของท่านอย่างดีเยี่ยม ก็เลยส่งแผนกเทวดาบริวารไปทูลชวนกุมารกลับเขาไกรลาส ในวันเสด็จกลับนั้น พระนางปราวตีได้จัดส่งราชรถที่สร้างโดยพระวิศวกรรมไปรับ โดยพระบุตรชายเสด็จกลับกับนนทิเกศาวร รวมทั้งพระแม่กฤตว่ากล่าวกา เมื่อราชรถถึงเขาไกรลาส เทพเจ้าทุกชั้นฟ้าเสด็จมาให้ชัย เล่นดนตรีดนตรีเป่าสังข์ ต้อนรับกันอย่างสนั่น มีการนำหม้อน้ำหลายร้อยใบที่ใส่แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ มาชำระล้างร่างกายให้กับกุมาร แล้วก็เหล่าเทพได้มอบข้าวของให้ดังต่อไปนี้…

พระอินทร์ ผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์

พระอินทร์ ชื่ออื่นๆท้าวสหัสมนัยน์ ท้าวโกสีย์ ท้าวสักกะ เทวราช อมรินทร์ พระอินทร์ มัฆวัน เพรชรขว้างณี ฯลฯ มีลักษณะเหมือนพระนารายณ์
พระอินทร์มีรูปร่างที่งดงาม มีกายสีเขียว ครั้งคราวก็สีทองคำกระทั่งขาวนวล สุดแท้แต่ช่องทาง

jumbo jili
พระมือถือวัชระ ใช้ปราบ พฤตาสูร หรือ ผีร้ายที่ความแห้ง
รวมทั้งบางครั้งก็อาจจะมองเห็นศาสตราวุธอื่นๆอีกเช่น ศรศัมือธนู พระขรรค์ ปรัญชะ ขอแล้วก็ร่างแห
มีรถยนต์เทียมม้าสีแดง และก็ม้าทรงสีขาวชื่อ อุจไฉศรพ เป็นม้าแก้ว ที่เกิดขึ้นจากทะเลน้ำนม มีช้างทรงนามคชาเอราวัณ ซึ่งธรรมดาจะเป็นเทพยดารูปงาม ถูกใจกินน้ำโสม ยามพระอินทร์จะไปไหน ก็จะแปลงเป็น ช้าง3เศียร พระอินทร์ มีมเหสีมาก ดังปรากฎนาม นางสุธรรมา สุชาดา สุนันทา สุจิตรารวมทั้งมีนางฟ้าเป็นมเหสีอีก เก้าสิบสองนาง แล้วก็ มีนางบำเรออีก ยี่สิบสี่ล้านนาง ในยุคพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอินทร์ได้ทรงดีดพิณสามสายมอบให้พระสติ พระพุทธเจ้า สำหรับการทำทุกขคำกริยา
พราหมณ์ หรือ ศาสนาฮินดู แต่ว่าโบราณจะเชื่อถือ พระอินทร์ ให้ยิ่งใหญ่สูงสุด พระอินทร์ถือว่าเป็นเป็นเทพเทวดาองค์แรกสุดของพราหมณ์ฮินดูก็ว่าได้ จนถึงในตอนนี้ การบูชาพระอินทร์ก็ยังมีอยู่ในกลุ่มผู้เชื่อถือทั่วๆไป ก็แค่ถูกลดหน้าที่ลงทั้งยังในศาสนาฮินดู ที่สรรเสริญ พรหม พระวิษณุ (พระนารายณ์) แล้วก็ พระศิวะ (พระอิศวร) ขึ้นยิ่งใหญ่แทน
เมื่อโบราณ พระอินทร์ จัดว่าทรงอานุภาพมากที่สุดในบรรดาเทวดาทั้งมวล สามารถบันดาลให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆได้ อย่างเช่น บันดลให้ฝนตกตามฤดูกาล ให้พรรณไม้เจริญงอกงาม เก็บเกี่ยวผลิตผลเจริญ แล้วก็ยังเป็นทวยเทพที่มีอำนาจสูงสุดสำหรับเพื่อการบันดลให้กำเนิดภัยทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นฝนตกหนัก ฟ้าลั่น ฟ้าผ่า อุทกภัย ลมพายุอันร้ายแรง อื่นๆอีกมากมาย

สล็อต
พระอินทร์ มี วัชระ หรือ สายฟ้า เป็นศาสตราวุธคู่กาย วัชระนี้สามารถสร้างฝนรวมทั้งฟ้าผ่า ฟ้าลั่นได้ เป็นศาสตราวุธของทวยเทพที่ทรงพลังมหาศาล สามารถผ่าห้วงสมุทรได้ สามารถผ่าเทือกเขาได้ สามารถผ่าฟ้าได้
พระวรกายของพระอินทร์นั้นมีสีเหลืองทองคำ แจ่มชัดแจ่มใส อีกแบบเรียนก็ว่าพระอินทร์มีผิวสีแดงเข้ม สวมเครื่องแต่งตัวอย่างงดงาม มองสะอาดหมดจด มีงูเป็นสร้อย สวมเครื่องเพชรพลอยเพชรพลอยจำนวนมาก อย่างเช่น สร้อยคอ กำไลข้อมือ แหวน มงกุฎอันงดงาม นักแสดงที่วาดภาพพระอินทร์ได้งามจะถือได้ว่ามหาบุญกุศลอย่างมาก
พระอินทร์สามารถจำแลงได้สารพัน สามารถล่องหนไปปรากฎอยู่ที่ไหนก็ได้ สามารถสร้างให้ร่างกายเล็กกระจิดอย่างมด หรือสร้างให้ร่างกายใหญ่มหึมาใหญ่โตมโหฬารเช่นเทือกเขา
ยานพาหนะของพระอินทร์มี 2 อย่างเป็น”รถม้า” รวมทั้งรถม้าซึ่งก็คือ “ดวงตะวัน” นั่นเอง

สล็อตออนไลน์
และก็อีกอย่างเป็น “ช้างสามเศียร” หรือช้าง 3 เศียร (เดิมทีมีถึง 33 เศียร)
พระอินทร์เป็นพระอิศวรที่ยิ่งใหญ่เหนือชีวิตของคนเรารวมทั้งสรรพสัตว์
มีบทบาทป้องกันดูแลโลกให้พ้นจากเรื่องเลวร้ายต่างๆเป็นหัวหน้าเหล่าเทพเจ้าไปกำจัดยักษ์ร้ายในหลายคราว
เว้นแต่พราหมณ์แล้ว ในพุทธ พระอินทร์ ยังเป็นเทวดาแพทย์ศาสนาพุทธให้อยู่ยืนยงถึง 5,000 ปี เหตุเพราะพระอินทร์เป็นเทวกษัตริย์ อันซึ่งก็คือเป็นราชาที่เหล่าเทพเทวดา ก็เลยมีอำนาจสำหรับในการสั่ง ทำลายคนที่จะนำพาศาสนาพุทธไปในแนวทางที่ไม่ดี
เมื่อพระอินทร์ได้ทรงสร้างอาณาจักรบนสวรรค์ให้ยิ่งใหญ่แล้ว ราชาที่เหล่าเทวดาท่านนี้ก็สร้างให้เหล่าเทวดาที่ได้ขึ้นสรวงสวรรค์ได้อยู่อย่างสุขสบายไม่มีความมัวหมองแล้วก็ความเศร้าใจทุกข์อะไรก็แล้วแต่
พระอินทร์มีศัตรูคู่ปรับที่สำคัญที่สุดเป็น งูยักษ์วริยี่ห้อ ได้ออกศึกกันหลายที แต่ละครั้งก็รับประทานช่วงเวลาช้านาน รวมทั้งทุกๆครั้งพระอินทร์ก็จะเป็นข้างชนะเสมอ พระอินทร์ ก็เลยเป็นเครื่องหมายของ ธรรมะ แล้วก็งูยักษ์ ก็เป็นเครื่องหมายของ อธรรม โน่นซึ่งก็คือทั้งคู่อย่างจะอยู่คู่กันและไม่มีทางดับสิ้นได้เลย

jumboslot
ท้าวสักกะเทวราช เป็นอีกนามหนึ่งของพระอินทร์ ในตำราเรียนหนึ่งกล่าวไว้ว่า พระอินทร์เกิดขึ้นมาจากผู้ใจดีปริมาณ 33 คน ได้ด้วยกันสร้างศาลาและก็ด้วยกันทำทางเพื่อมอบเป็นทาน เมื่อตายไปก็ไปกำเนิดเป็นเทพดา เทพยดากลุ่มนี้ก็รวมร่างกันแปลงเป็นพระอินทร์ ช้างทรงของพระอินทร์ก็เลยมี 33 เศียร เพื่อแสดงถึงผู้ที่ทำความดี 33 คนนั่นเอง
พระอาสนะ (ที่นั่ง) ของพระอินทร์มีลักษณะเด่นหมายถึงเมื่อร้อนขึ้นมาเมื่อใด โน่นหมายคือโลกมนุษย์ได้เกิดเหตุร้าย อสุรีร้ายออกอาระวาด เมื่อนั้นพระอินทร์ก็จะออกมาจากสรวงสวรรค์ แปลงตัวเป็นสัตว์ที่มีร่างกายล่ำสัน อดทน เพื่อลงมาปราบยักษ์ให้สิ้นไป คนที่ได้ประกอบความดีงามบนโลกมนุษย์ เมื่อสิ้นอายุแล้วจะไปกำเนิดเป็นเทพดา ประทับอยู่บนสวรรค์อันเป็นวิมานของพระอินทร์

slot
พระอินทร์ก็เลยเป็นเทวดาที่จิตใจดีเลิศ รอคุ้มครองปกป้องคนที่ปฏิบัติความดีความชอบอยู่ตลอด