การออมเงินและการลงทุนจากเงินเดือน ฉบับมนุษย์เงินเดือน

เงินเดือน เมื่อคุณได้ยินคำนี้คุณรู้สึกอย่างไรคะ เราเชื่อว่าคุณก็เป็นคนหนึ่งที่พอพูดถึงเงินเดือนจะต้องตอบกับเป็นเสียงเดียวว่า ไม่พอใช้ เพราะการที่เรารับเงินมาเป็นรายเดือน ถึงได้มามากหรือน้อยก็ตาม คุณจะต้องพบเจอกับปัญหาของการขาดสภาพคล่อง หรือพูดง่าย ๆ คือเงินขาดมือนั่นเอง เมื่อคุณได้เงินมาในจำนวนหนึ่งทุกเดือน แต่กลับไม่มีการวางแผนเกี่ยวกับการใช้จ่ายภายใน 1 เดือนให้ดีก่อนที่จะใช้จ่าย นั่นเป็นสัญญาณเตือนให้คุณรู้แล้วค่ะว่า พอเกือบถึงสิ้นเดือนคุณจะเกิดการขาดสภาพคล่อง หรือเงินขาดมืออย่างแน่นอน ดังนั้นการวางแผนการเงิน จึงเป็นเรื่องที่คุณควรให้ความสนใจอย่างมาก เพื่อให้ชีวิตของคุณดีขึ้นนั่นเอง joker123 การออมเงิน ก็เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับมนุษย์เงินเดือนอย่างเรา ๆ เพราะการออมเงินเป็นการประกันความเป็นอยู่ในแต่ละเดือนให้มีเงินเหลือ การที่คุณเริ่มมีการวางแผน ในการใช้จ่ายเงินเป็นอย่างดี ย่อมส่งผลให้คุณมีเงินออมเพื่อประกันว่าคุณจะไม่เกิดสภาวะของการขาดสภาพคล่องภายในเดือน ๆ นั้น อย่างแน่นอน และก็เช่นเดียวกันค่ะ หากคุณนำเงินออมนั้นมาลงทุนเพื่อเพิ่มผลกำไรให้เป็น 2 เท่าเพิ่มขึ้นจากเดิม ก็เป็นเรื่องดีค่ะ เพราะนั้นก็เท่ากับว่าคุณมีเงินเก็บภายในบัญชีเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง และจะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคุณดีขึ้นตามไปด้วยค่ะ อย่างแรกเราขอแนะนำการวางแผนในการออมเงินก่อนนะคะว่าควรทำอย่างไรกันบ้าง สล็อต วางแผนการออมเงินอย่างไรความร่ำรวย และชีวิตที่เป็นอิสรทางด้านการเงิน มักเริ่มต้นด้วยการ “ออม” ค่ะ ใครที่เริ่มการออมก่อนย่อมมีโอกาสที่จะรวยเร็วกว่า และสามารถก้าวเข้าสู่ความมั่งคงในการใช้ชีวิตได้เร็วขึ้นอีกด้วยค่ะ ซึ่งในขณะเดียวกัน ก็มีใครอีกหลายคนที่ต้องการจะออมเงิน แต่กลับทำไม่ได้สักที มีแต่อุปสรรคที่ไม่สามารถออมเงินได้ อย่างเช่น คนที่มีเงินเดือนน้อย ภาระทางบ้านมาก ต้องสร้างเนื้อสร้างตัว … Continue reading "การออมเงินและการลงทุนจากเงินเดือน ฉบับมนุษย์เงินเดือน"

การกู้เงิน เพื่อการลงทุน

เงินทุน คือปัจจัยสำคัญสำหรับการลงทุนในธุรกิจทุกประเภท เริ่มตั้งแต่การก่อตั้งกิจการและระหว่างดำเนินกิจการ เงินทุนทำให้องค์กรธุรกิจขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว เพราะสามารถทำให้กำลังการผลิตเพิ่มมากขั้น ทำให้การซื้อขายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากเงินทุนจะมีความสำคัญต่อองค์กรธุรกิจ การกู้เงินเพื่อการลงทุน ก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักธุรกิจเช่นเดียวกัน joker123 การกู้เงิน เพื่อการลงทุนการกู้เงินหรือการขอสินเชื่อเพื่อการลงทุนจากสถาบันการเงินต่างๆ คือแนวทางบริหารการเงินที่ องค์กรธุรกิจส่วนใหญ่ใช้เป็นหลักปฏิบัติเมื่อมีความประสงค์ที่จะขยายธุรกิจหรือเพิ่มกำลังการผลิต ซึ่งการกู้เงินหรือการขอสินเชื่อสามารถทำได้ 3 แนวทาง ได้แก่ สล็อต 1.การกู้เงินเพื่อการลงทุนจากสถาบันการเงิน ประเภทธนาคารสถาบันการเงินประเภทธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกลางหรือธนาคารแห่งประเทศไทย (Bank of Thailand) และ ธนาคารพาณิชย์ (Commercial bank) ธนาคารพาณิชย์นับเป็นสถาบันการเงินภาคเอกชนที่มีความสำคัญที่สุด เพราะมีปริมาณเงินฝากและจำนวนเงินให้กู้สูงสุดเมื่อเทียบกับสถาบันการเงินอื่นๆจึงเป็น สถาบันการเงินประเภทธนาคารที่นักธุรกิจหรือเจ้าของกิจการยื่นขอสินเชื่อเพื่อการลงทุนมากที่สุด สล็อตออนไลน์ 2.การกู้เงินเพื่อการลงทุนจากสถาบันการเงิน ประเภทเฉพาะทางสถาบันการเงินประเภทเฉพาะทางหรือเฉพาะอย่างได้แก่ ธนาคารออมสิน (The Government Savings Bank) เป็นธนาคารที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 นอกจากธนาคารออมสินระดมเงินออมจากประชาชนมาลงทุน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศ เช่น ซื้อตั๋วเงินคลังและพันธบัตรรัฐบาลให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจและเอกชนกู้ยืม jumboslot 3.การกู้เงินเพื่อการลงทุนจากสถาบันการเงิน ที่ไม่ใช่ธนาคารสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารได้แก่ บริษัทเงินทุน (finance company) กองทุนรวม … Continue reading "การกู้เงิน เพื่อการลงทุน"

กองทุนการลงทุนของรัสเซีย: ประเภทและคะแนน

ในช่วงยี่สิบปีที่ผ่านมากองทุนรวมที่ลงทุนรัสเซียมีการเปลี่ยนแปลงและการขยายตัว แต่ละคนมีรูปแบบการทำงานและระดับของความเสี่ยง รายได้ที่ใหญ่ที่สุดจะถูกนำเสนอโดยกองทุนเหล่านั้นซึ่งระดับความเสี่ยงค่อนข้างสูง joker123 กองทุนรวมลงทุนคืออะไร?หน่วยลงทุนเป็นสมาคมนักลงทุนจำนวนมากที่มีเงินผู้จัดการมืออาชีพ “ลงทุน” ในหลักทรัพย์ที่จะได้รับรายได้จากการลงทุน ทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนรวมเป็นของผู้ถือหุ้นและ บริษัท จัดการจะดำเนินการเพื่อประโยชน์ของนักลงทุนเท่านั้น กฎหมายห้ามการลงทุนในหน่วยลงทุนเงินในรัสเซียโฆษณารายได้ที่คาดหวังพวกเขาสามารถให้นักลงทุนที่มีศักยภาพที่มีเพียงผลตอบแทนของพวกเขาก่อนหน้านี้ จากข้อมูลเหล่านี้พลเมืองตัดสินใจว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นหรือไม่ สล็อต เล็กน้อยเกี่ยวกับหน่วยส่วนแบ่งการลงทุนเป็นหลักทรัพย์ที่ลงทะเบียนรับรองสิทธิ์ของเจ้าของโครงการในส่วนของทรัพย์สินของกองทุน สามารถโอนไปยังบุคคลอื่น (เป็นของขวัญสืบทอด ฯลฯ ) หรือขายได้ ส่วนแบ่งของผู้ถือหุ้นในกองทุนรวมโดยตรงขึ้นอยู่กับเงินทุน ส่วนแบ่งผลงานของแต่ละกองทุนแตกต่างกัน อาจมีมูลค่าหลายพันรูเบิลขีด จำกัด บนไม่ได้ระบุไว้ สล็อตออนไลน์ ข้อดีและข้อเสียของกองทุนรวมต่อไปนี้เป็นข้อดีของการลงทุนในรัสเซีย: กองทุนมีการบริหารจัดการโดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้จัดการที่ดำเนินการจัดการมีใบรับรองจากคณะกรรมการกลางของตลาดหลักทรัพยลดความเสี่ยง ผู้จัดการที่มีความสามารถใช้ความพยายามทุกวิถีทางเพื่อกระจายการลงทุนและลดการพึ่งพิงพอร์ตการลงทุนในการลดมูลค่าของหลักทรัพย์และความเสี่ยงอื่น ๆการป้องกันการลงทุนที่เชื่อถือได้ รวมถึงการออกใบอนุญาตให้ บริษัท การรับรองผู้เชี่ยวชาญการควบคุมกิจกรรมต่างๆของกองทุนเงื่อนไขการลงทุนสะดวกมาก ผู้ถือหุ้นสามารถเข้ากองทุนรวมและถอนเงินออกจากกองทุนได้ตลอดเวลาระบบภาษีอากรพิเศษ รายได้ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ให้ข้อมูลแก่นักลงทุนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน jumboslot มันเป็นสิ่งจำเป็นที่จะกล่าวถึงข้อเสียของการลงทุนประเภทนี้: กองทุนรวมจะสร้างรายได้ในระยะปานกลางหรือยาวไม่เร็วกว่าในปีบริการของ บริษัท การลงทุนไม่ได้ฟรีจะเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่นสำหรับการทำงานของตนโดยไม่คำนึงว่านักลงทุนได้รับผลกำไรหรือ “หายไป” ที่สูญเสียนักลงทุนแต่ละรายสามารถรับรายได้จากเงินลงทุนและ “ไปที่ศูนย์” โดยไม่ได้รับรายได้อะไร กองทุนอื่น ๆนอกเหนือจากที่นำเสนอในตารางแล้วยังมีกองทุนรวมประเภทอื่น ๆ : การเกษียณอายุ พวกเขาลงทุนในหุ้นกู้และหุ้น ระยะเวลาการลงทุนขึ้นอยู่กับอายุของผู้ลงทุน ชนิดนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการได้รับรายได้ซึ่งตัวเลขไม่เกิน 10% ต่อปีหลังจากเกษียณอายุกองทุนจะลงทุนเฉพาะในอุตสาหกรรมเหล่านั้นที่เป็นไปได้ได้รับผลกำไรสูงโดยมีความเสี่ยงน้อยที่สุดดังนั้นกองทุนเหล่านี้จึงเรียกว่ารับประกัน บ่อยครั้งที่การรักษาความปลอดภัยของการลงทุนมีไว้สำหรับธนาคารต่างประเทศขนาดใหญ่ … Continue reading "กองทุนการลงทุนของรัสเซีย: ประเภทและคะแนน"

สินค้าคงคลังของการลงทุนทางการเงิน

สินค้าคงคลังของการลงทุนทางการเงินจะถือว่าการดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดโดยองค์กรอื่นหรือกองกำลังภายในของ บริษัท เกี่ยวกับมูลค่าของต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงในการซื้อและรักษาหลักทรัพย์ตลอดจนความน่าเชื่อถือของข้อมูลและความถูกต้องของการยื่นเอกสารทางการเงิน ตามที่ระบุไว้แล้วคุณสามารถดำเนินการพื้นที่โฆษณาทั้งภายในและภายนอกได้นั่นคือผู้เชี่ยวชาญหรือแผนกหนึ่งของ บริษัท เองหรือ บริษัท พิเศษที่เชี่ยวชาญในการจัดหาบริการประเภทนี้ อย่างไรก็ตามกฎและหลักเกณฑ์ในการดำเนินการดังกล่าวจะเหมือนกันสำหรับทุกคน joker123 ประการแรกฉันต้องการทราบว่าการลงทุนทางการเงินรวมถึง:-หลักทรัพย์ออกโดยรัฐ-พันธบัตรเช็คบิลและหลักทรัพย์อื่นขององค์กรและวิสาหกิจ-การมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นในทุนจดทะเบียนของบริษัท-ส่วนแบ่งของหุ้นของ บริษัท ร่วมหุ้นทุกประเภท-บัญชีเงินฝากในธนาคารพาณิชย์-ลูกหนี้การค้าสิทธิเรียกร้องซึ่งโอนตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง สล็อต ดังนั้นที่จุดเริ่มต้นของการตรวจสอบเป็นพิเศษค่านายหน้าตามคำสั่งของหัวหน้าขององค์กร สินค้าคงคลังของการลงทุนทางการเงินเป็นไปไม่ได้หากไม่มีการรับสินค้าเป็นครั้งแรกในบริบทของเอกสารทางการเงินบางประเภทและจำเป็นต้องทำเป็นสำเนาสองชุด จากนั้นผู้เชี่ยวชาญจะเข้าร่วมในเทปสีแดงของกระดาษการตรวจสอบความน่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมายของการปรากฏตัวของหลักทรัพย์และเอกสารทางการเงินอื่น ๆ ในสินทรัพย์ สล็อตออนไลน์ เป็นไปได้ที่จะแยกแยะหลักเกณฑ์หลักที่ทำให้สามารถจัดประเภทตราสารทางการเงินเป็นสินทรัพย์:1.ความถูกต้องและความชัดเจนในการลงทะเบียนเอกสารยืนยันสิทธิของ บริษัท ในการเป็นเจ้าของ2.การประเมินว่าการลงทุนเหล่านี้มีผลต่อประสิทธิภาพในอนาคตของ บริษัท อย่างไรตัวอย่างเช่นการประเมินความเสี่ยงในการล้มละลาย3.ข้อมูลที่เปิดเผยตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญและประเภทของรายได้ที่สามารถหาได้ในอนาคตจากการลงทุนประเภทนี้ jumboslot ในความเป็นจริงสินค้าคงคลังของการลงทุนทางการเงินเป็นกระบวนการที่ยาวนานเนื่องจากจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังในการทำงาน อย่างไรก็ตามการรักษาความปลอดภัยทุกประเภทอาจมีการตรวจสอบและจัดกลุ่มตามหมวดหมู่ ผู้เชี่ยวชาญเปรียบเทียบความพร้อมใช้งานจริงของเอกสารทางการเงินและจำนวนที่แสดงในเอกสาร ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับมูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์ดังกล่าวและความหมายของราคาปัจจุบัน หลักทรัพย์ที่ไม่ได้อยู่ในทรัพย์สินของ บริษัท แต่ได้รับการจัดการภายใต้สัญญาการให้สิทธิ์ในการใช้งานนั้นต้องได้รับการตรวจสอบ ในกรณีนี้การลงทุนทางการเงินบันทึกตามราคาที่ตกลงร่วมกัน จากนั้นผู้เชี่ยวชาญจะตรวจสอบความถูกต้องและความชัดเจนในการป้อนข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดในสมุดบัญชีการเงิน เป็นส่วนสุดท้ายของพื้นที่โฆษณาเป็นไปได้ที่จะเน้นการรวมผลการตรวจสอบในคลังสินค้า จากข้อมูลนี้จะมีการตรวจสอบความพร้อมใช้งานจริงของสินทรัพย์และการสะท้อนภาพของพวกเขาในเอกสาร ในทางปฏิบัติคุณสามารถสังเกตเห็นจำนวนข้อผิดพลาดที่อนุญาตในช่วงเวลาต่างๆของการหมุนเวียนของเครื่องมือทางการเงิน นั่นคือเหตุผลที่สินค้าคงคลังของการลงทุนทางการเงินถือเป็นขั้นตอนที่จำเป็นและความถูกต้องและความถูกต้องของการบัญชีสำหรับสินทรัพย์ในองค์กรขึ้นอยู่กับความสม่ำเสมอในการดำเนินการ slot ตามกฎแล้วพนักงานของ บริษัท อนุญาตให้เกิดข้อผิดพลาดหรือบิดเบือนต่อไปนี้:-การกรอกข้อมูลเอกสารที่ไม่ถูกต้องเมื่อทำการลงทุนด้านทรัพยากรทางการเงิน-การลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินในกรณีที่ไม่มีเหตุอันควร-การคำนวณราคาเริ่มต้นของการรักษาความปลอดภัยที่ไม่ถูกต้อง-ความไม่สมบูรณ์ของส่วนรายได้ที่เกิดจากการลงทุนทางการเงิน-การละเมิดบรรทัดฐานทางกฎหมายสมัยใหม่

การควบคุมกิจกรรมการลงทุนของรัฐ

รัฐสามารถแจกจ่ายทรัพยากรเข้าเศรษฐกิจที่ไม่เพียง แต่ผ่านการแทรกแซงโดยตรงในการเป็นสื่อกลางทางการเงินและเงินอุดหนุนให้แก่ผู้ประกอบการ แต่ยังทางอ้อมผ่านกฎระเบียบของรัฐด้านการลงทุนการอนุมัติการละเมิดวินัยทางการเงินของผู้ประกอบการที่จะใช้งบประมาณและผู้รับเหมา เกิดใหม่ที่มีข้อ จำกัด ของงบประมาณนุ่มฟรีในระดับหนึ่งที่จำเป็นสำหรับ บริษัท ที่จะดึงดูดเงินทุนจากระบบการเงิน แต่มีการกระจายของทรัพยากรภายในภาคเศรษฐกิจจริงในอุตสาหกรรมที่มีผลกำไรและองค์กรที่จะไม่ได้ประโยชน์ที่เกิดขึ้น “เศรษฐกิจเสมือน” – ระบบซึ่งในการสนับสนุนของรัฐของกิจกรรมการลงทุนหายไปเกือบความรู้สึกทางเศรษฐกิจ joker123 การไม่ชำระเงินสามารถถือเป็นหนึ่งในแหล่งที่มาที่สำคัญที่สุดของการจัดหาเงินทุนสำหรับองค์กรในกรณีใด ๆ ส่วนแบ่งของการไม่ชำระเงินใน GDP สามารถหลายต่อหลายครั้งมากกว่าหุ้นของเงินกู้ยืมจากธนาคาร รัฐวิสาหกิจที่ได้รับเงินสนับสนุนในลักษณะนี้โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบการควบคุมกิจกรรมของรัฐใด ๆ จะได้รับการยกเว้นจากความจำเป็นในการถ่ายโอนอำนาจควบคุมให้กับทุกคน เป็นผลให้มีการควบคุมภายในเกิดขึ้น สล็อต กับพื้นหลังนี้รัฐการควบคุมกิจกรรมการลงทุนกระบวนการค้นหาและการจัดสรรค่าเช่าการปล้นทรัพย์การส่งออกเงินทุนและการควบรวมธุรกิจและการใช้พลังงานที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ นอกจากนี้การขาดนโยบายด้านโครงสร้างที่ใช้งานของรัฐพยายามที่จะชดเชยการแทรกแซงของรัฐในการจัดสรรทรัพยากรใหม่ ๆ ทำให้เกิดความไม่สมดุลของโครงสร้างทางเศรษฐกิจและการปรับทิศทางวัตถุดิบ สล็อตออนไลน์ โครงสร้างทางการเงินที่เฉพาะเจาะจงและข้อ จำกัด ด้านงบประมาณที่อ่อนนุ่มทำให้เกิดการควบคุมภายใน เหตุผลสำหรับความยั่งยืนของข้อ จำกัด ของงบประมาณที่อ่อนนุ่มรวมทั้งการแทรกแซงของรัฐในการกระจายทรัพยากรการลงทุนคือการปฏิสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างรัฐกับภาคธุรกิจ ในเวลาเดียวกันก็จะไม่ถูกต้องทั้งหมดเพื่อลดขั้นตอนนี้เพียงเพื่อล็อบบี้ผลประโยชน์ของตนโดยการจัดการของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่กำลังพยายามที่จะเปลี่ยนการควบคุมสถานะของกิจกรรมการลงทุนและเวกเตอร์ jumboslot ความสำคัญเท่าเทียมกันที่นี่คือกิจกรรมทางการเมืองของคนสามัญของผู้ประกอบการซึ่งจึงปกป้องทุนมนุษย์ของพวกเขา ในระดับหนึ่งสถานการณ์นี้อยู่ในความหมายของ “กับดักสถาบัน” อนุญาต VM Polterovich ที่ดักสถาบันเข้าใจกฎไม่ได้ผลหรือโหมดของการทำงานของตัวแทนทางเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพแม้จะมีการปรากฏตัวของพฤติกรรมทางเลือกที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ความมั่นคงของบรรทัดฐานที่ไม่มีประสิทธิภาพนำไปสู่ค่าใช้จ่ายสูงของการเปลี่ยนแปลงอัตราการเปลี่ยนแปลงหรือค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งอาจปฏิเสธการเพิ่มประสิทธิภาพประสบความสำเร็จเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลง slot แท้จริงในบริบทของโครงสร้างขนาดใหญ่ความไม่สมดุลในระบบเศรษฐกิจในกรณีที่ไม่มีระบบธนาคารที่มีการพัฒนาและตลาดหุ้นที่มีประสิทธิภาพกฎระเบียบของรัฐในการลงทุนและบทบาทในการกระจายทรัพยากรทางการเงินที่พิสูจน์แล้วว่าสอดคล้องกับผลประโยชน์ของ บริษัท ส่วนใหญ่ที่โพสต์โซเวียต ส่วนใหญ่เกิดจากผลกระทบต่อกระบวนการทางการเมืองระบบการจัดหาเงินทุนและการบริหารจัดการของ บริษัท อุตสาหกรรมมีเสถียรภาพในวันนี้เนื่องจากเป็นที่พอใจของภาคเอกชนและสถาบันการเงินและหน่วยงานต่างๆ ความพยายามในการปฏิรูปกลไกการจัดการบริษัท ที่แยกออกจากการปรับโครงสร้างและการปฏิรูปสถาบันได้นำไปสู่การก่อตัวของระบบการจัดหาเงินทุนและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ แต่มีเสถียรภาพ … Continue reading "การควบคุมกิจกรรมการลงทุนของรัฐ"

DeFi นวัตกรรมเปลี่ยนโลกการลงทุน

ในวันนี้ทุกคนทราบดีว่าโลกมีการพัฒนา และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีได้นำพาเราเข้าสู่ยุคดิจิทัล จึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าวันนี้เทคโนโลยีมีบทบาทในชีวิตประจำวันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เราจึงต้องทำความเข้าใจกับเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้น เพราะโอกาสจะมารออยู่หน้าบ้านสำหรับคนที่พร้อม และเร็วกว่าคนอื่นเสมอ joker123 นายพลากร ยอดชมญาณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซาโตชิ จำกัด ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มทางการเงินรูปแบบใหม่ ภายใต้ชื่อแบรนด์ว่า “KULAP” (คูแลป) จะมาชวนคุย หนึ่งในเทรนด์เทคโนโลยีที่ร้อนแรงที่สุดในปีนี้ ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือ “DeFi” (ดีไฟน์) สล็อต “DeFi” หรือ Decentralized Finance คือ ระบบการเงินรูปแบบใหม่ที่ใช้สินทรัพย์ดิจิทัลบนเครือข่ายแบบกระจายศูนย์ ซึ่งแก้ปัญหาเรื่องความรวดเร็ว และต้นทุนในการดำเนินงานจากระบบการเงินเดิม ถ้าเทียบอายุกับคนแล้ว อุตสาหกรรมของระบบการเงินรูปแบบใหม่นี้ก็ยังเป็นเพียงแค่เด็กเล็กอายุ 2 ขวบเท่านั้น แต่มูลค่าตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลในรูปแบบของ DeFi โดยรวมไม่เล็กเลย เพราะปัจจุบันมีมูลค่าตลาดกว่า $7,000 ล้านดอลล่าร์ หรือกว่า 218,400 ล้านบาท และยังคงมีแนวโน้วเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง สล็อตออนไลน์ มูลค่าตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลของระบบ DeFi ที่ใหญ่ขนาดนี้ เกิดจากกิจกรรมที่ไม่ต่างจากระบบการเงินเดิมเลย อาทิเช่น การกู้ยืม, การค้ำประกัน, การแลกเปลี่ยน … Continue reading "DeFi นวัตกรรมเปลี่ยนโลกการลงทุน"

รู้จัก Online retail เทรนด์การลงทุนที่เป็นมากกว่าแค่หุ้นเทคโนโลยี

อีกไม่นานก็จะเข้าใกล้เดือน 11 ซึ่งนักลงทุนทั่วโลกคงจับตาการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ แต่ในเดือนดังกล่าวก็มีพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายในฝั่งเอเชียก็เฝ้ารอเช่นกันกับเทศกาล “คนโสด” ในวันที่ 11/11 ที่เป็นเทศกาลในการชอปปิ้งออนไลน์ยักษ์ใหญ่จากหลากหลายแพลตฟอร์ม joker123 โดยแม้จะมีจุดเริ่มต้นเทศกาลมาจากไอเดียของ Alibaba ที่ปีที่แล้วฟาดยอดขายไป 10,000 ล้านหยวน หรือประมาณ 4.3 หมื่นล้านบาท ภายในเวลา 1 นาทีกว่า แซงหน้าเทศกาล Black Friday และ Prime day ของ Amazon ไปเรียบร้อยแล้ว โดยแม้ตอนนี้จะเริ่มเห็นเทศกาลลดราคาที่ถี่ขึ้น เช่น วันที่ 9/9 หรือ 10/10 ตามแพลตฟอร์มต่างๆ แต่ต้องยอมรับว่าขาช้อปต่างๆ ก็ยังจับตารอวันที่ 11/11 ในปีนี้ที่แม้จะมีโควิด-19 แต่ก็ไม่น่าจะหยุดความร้อนแรงของเทรนด์การขายของออนไลน์ไปได้ สล็อต ระหว่างที่ธุรกิจร้านค้าและกิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงักเพราะไวรัสโควิด-19 กลับเป็นการส่งเสริมให้ผู้คนรุ่นเก่า ที่ไม่เคยลองใช้เทคโนโลยีต้องหันมาเรียนรู้ ทั้งในการทำงานผ่านทางไกล หรือการซื้อของและสั่งอาหารออนไลน์ก็ตาม สิ่งที่สำคัญคือเมื่อมนุษย์เราได้ใช้เทคโนโลยีที่ทำให้เราสะดวกสบายมากขึ้น หรือตอบสนองความขี้เกียจเราแล้วนั้น ก็จะทำให้พฤติกรรมในการทำงานหรือใช้ชีวิตนั้นถูกเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง โดยผลสำรวจผู้ที่อายุระหว่าง 16-54 ปี กว่าครึ่งนึงตอบว่ามีโอกาสที่จะซื้อของออนไลน์บ่อยขึ้น สล็อตออนไลน์ … Continue reading "รู้จัก Online retail เทรนด์การลงทุนที่เป็นมากกว่าแค่หุ้นเทคโนโลยี"