10 วิธีเก็บเงินให้อยู่ในช่วงชีวิตขาลง

1)จัดทำงบประมาณในการเริ่มต้นเก็บเงินให้ได้นั้น ไม่ว่าเพื่อนๆจะมีสถานะทางการเงิน ณ ตอนนั้นเป็นอย่างไร ก็ต้องเริ่มจากการหัดรู้จักวางแผนจัดทำงบประมาณให้เป็นก่อน สิ่งนี้จะทำให้เพื่อนๆสามารถจัดลำดับความสำคัญของค่าใช้จ่ายที่มีและพยายามทำให้รายรับรายจ่ายสมดุลให้ได้ โดยให้เริ่มจากการที่เพื่อนๆขุดเอาบิลบัตรเครดิต บิลค่าน้ำค่าไฟ สมุดบัญชีเงินฝาก และใบเสร็จต่างๆ เอามากองรวมกัน แล้วแยกทำบัญชีดูแต่ละอย่างว่าเรามีรายรับเท่าไหร่และมีรายจ่ายออกไปในแต่ละเดือนจริงๆแล้วเท่าไหร่ ทั้งค่าเช่าบ้าน ค่าเดินทาง ค่าประกัน หรือแม้แต่ค่าน้ำค่าไฟ เสร็จแล้ว ให้เพื่อนๆ นำเอารายจ่ายมาหักออกจากรายได้ที่เราได้เพื่อที่จะได้ดูว่าตัวเรานั้น จะสามารถเก็บเงินได้จริงๆแล้วเท่าไหร่ แต่ถ้าดูๆแล้ว ยังไม่สามารถเก็บเงินได้เลย ก็ให้เพื่อนๆ ลองจัดลำดับความสำคัญของค่าใช้จ่าย ว่ามีค่าใช้จ่ายไหนที่ไม่ได้จำเป็นจริงๆ สามารถตัดออกได้หรือไม่ ก็จะทำให้เพื่อนๆสามารถออมเงินได้มากขึ้น และพี่หมีแนะนำว่า สำหรับใครที่มีเหตุการณ์ในชีวิตเกิดขึ้นไม่ค่อยแน่นอนในแต่ละปี เช่นเราอาจจะเพิ่งตกงาน เพิ่งมีลูก หรือทำงานที่ไม่ได้รายได้ประจำ ก็ให้เพื่อนๆกลับมาดูงบประมาณรายรับรายจ่ายเหล่านี้ถี่ขึ้น ให้มากกว่า 1 ครั้งใน 1 ปีนะครับ joker123 2) บันทึกรายจ่ายโดยส่วนใหญ่แล้ว เรามักจะรู้สึกว่าถ้าหากอยากเก็บเงินก็ต้องอย่าใช้จ่ายไปกับสิ่งของชิ้นใหญ่ๆราคาแพงๆ โดยหารู้ไม่ว่า ค่าใช้จ่ายแฝงที่เรามักไม่รู้ตัวและจ่ายออกไปทุกวัน อันเป็นส่วนประกอบใหญ่ๆของค่าใช้จ่ายทั้งหมด ก็คือค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันนี่ล่ะครับ เพราะฉะนั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญในช่วงเวลาลำบากของชีวิต ที่เพื่อนๆจะต้องมีการติดตามและทำบันทึกรายจ่ายวันต่อวัน เพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่ใช้เงินเกินตัวโดยที่เราไม่รู้ตัวนั้นเอง สล็อต 3) จ่ายหนี้บัตรเครดิตให้หมดแม้ว่าหนี้บัตรเครดิตของเพื่อนๆจะดูไม่หมดไม่สิ้นกันเสียที แต่การที่เพื่อนๆพยายามหาทางจ่ายหนี้บัตรเครดิตให้หมดนั้น ก็จะทำให้เพื่อนๆประหยัดค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องจ่ายไปกับดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆได้มาก … Continue reading "10 วิธีเก็บเงินให้อยู่ในช่วงชีวิตขาลง"