12 ข้อต้องทำถ้าอยากมีชีวิตแบบ ไม่ต้องทำงาน ก็มีเงินใช้ !

การวางแผนการเงินที่ดีตั้งแต่ต้น เมื่อเริ่มทำงาน จะทำให้เรามีเงินสะสมไว้ใช้ในวันข้างหน้า โดยมีเงินเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ จนถึงเมื่อเรามีอายุมากขึ้น เงินของเราจะสามารถทำงานแทนเราได้ โดยเราไม่ต้องทำงานหาเงินอีกต่อไป เราสามารถใช้เงินลงทุนในด้านใดก็ได้ที่สามารถทำกำไรให้กับเรา ถึงขนาดที่เรา ไม่ต้องทำงาน ก็มีเงินใช้ วิธีที่จะบริหารเงินด้วยการวางแผนต้องมีเคล็ดลับในการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ สามารถทำให้มีความสำเร็จได้อย่างเป็นจริง เป็นไปตามแผน ซึ่งเคล็ดลับวางแผนการเงินให้มีเงินใช้ตลอดชีวิตมีดังต่อไปนี้ joker123 การเตรียมพร้อม คือการเตรียมตัวสำหรับการออมเงินที่มีพลัง เพราะการออมคือการที่เราเก็บเงินจากรายได้ลบด้วยรายจ่าย ด้วยความตั้งใจที่จะไปสู่อิสรภาพทางการเงิน ที่มีความมั่นคงในเรื่องทรัพย์สิน เงินทองในอนาคต ต้องมีความตั้งใจที่จะทำในสิ่งที่เป็นอนาคต เพื่อความสำเร็จในชีวิตทางด้านการเงินอย่างแท้จริง กำหนดเป้าหมายทางการเงิน ว่าเราต้องการมีเงินใช้ในยามเกษียนจากการทำงานเป็นจำนวนเงินเท่าใด ที่เป็นเงินก้อนใหญ่ และเงินที่จะได้ใช่เป็นประจำอีกเดือนละเท่าไร ด้วยการเช็คจากฐานะทางการเงินของท่านเอง และที่เกี่ยวข้องทั้งหมดว่าเป้าหมายทางการเงิน เราประมาณไว้เท่าใดกันแน่ สล็อต มีวินัยเป็นสิ่งที่นำท่านไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ให้ทิ้งเป้าหมายที่วางแผนทางการเงินไว้กลางคัน โดยต้องรักษาวินัยไห้เหนียวแน่น ท่านก็จะถึงเป้าหมายอย่างแน่นอน จัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้รัดกุมและลงจำนวนเงินให้ถูกต้องทุกวัน อย่าลืมเป็นอันขาด เพราะท่านจะได้ทราบรายรับรายจ่ายที่แท้จริง จะได้ทราบจำนวนเงินที่จะนำมาออมได้ถูกต้อง และคำนวณระยะเวลาได้แม่นยำมากขึ้น จะทำให้เป้าหมายของเงินเก็บเงินออมของเราได้ผลตามที่ได้วางแผนทางการเงินเอาไว้ สล็อตออนไลน์ ควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างประหยัดที่สุด และต้องจำเป็นจริงๆ เรื่องนี้สำคัญยิ่ง ถ้าทำได้เราจะไปถึงเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้ก่อนกำหนด เพราะความฟุ่มเฟื่อยเป็นอุปสรรค์ที่คนส่วนใหญ่ จะทำไม่ได้ และทำให้การเก็บออมเงินนั้นล้มเหลวก่อนกำหนด อย่าสร้างหนี้สินโดยไม่จำเป็น เพราะหนี้ทุกชนิดมักจะมีดอกเบี้ยที่จะทำให้การเก็บออมเงินของเราลดน้อยถอยลง เป็นสิ่งที่บันทอนประสิทธิภาพของแผนที่เราตั้งใจอย่างมาก จึงไม่สมควรสร้างหนี้โดยไม่จำเป็นเลย jumboslot … Continue reading "12 ข้อต้องทำถ้าอยากมีชีวิตแบบ ไม่ต้องทำงาน ก็มีเงินใช้ !"

ทำงานบริษัทเอกชน ควรวางแผนการเงินอย่างไร

การวางแผนการเงินเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนควรต้องทำและควรต้องทำตั้งแต่เริ่มต้นทำงานมีรายได้ตั้งแต่เดือนแรก ๆ เลย เพราะใครที่วางแผนการเงินไว้และทำได้ก่อนตั้งแต่อายุยังน้อย มักจะประสบผลสำเร็จมากกว่าคนที่เพิ่งคิดมาวางแผนการเงินเอาเมื่อเวลาผ่านไปเนิ่นนานแล้ว หากคิดได้ช้าการวางแผนการเงินของเราก็จะเป็นแผนที่ทำได้ยากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น เพราะเวลาที่อยู่ในวัยทำงานที่สามารถหารายได้ของเรานั้นน้อยลง ไม่เพียงแต่เรื่องของระยะเวลาที่หารายได้จะน้อยกว่าเท่านั้น แต่เงินที่เราเก็บออมไว้ได้ตามที่เราวางแผนเมื่อนำไปลงทุน หากเริ่มลงทุนก่อนใช้เวลาในการลงทุนนานกว่า ผลตอบแทนที่จะได้รับก็จะได้มากกว่าเพราะผลจากการทบต้นของดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนนั่นเอง joker123 รายละเอียดในการวางแผนการเงินอาจแตกต่างกันไปตามลักษณะของการทำงาน อาชีพ วัยหรือปัจจัยอื่น ๆ ของแต่ละบุคคล วันนี้เราจะมาดูกันว่าคนที่ทำงานมีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชนนั้น ควรมีการวางแผนการเงินอย่างไรถึงจะเหมาะสม ไม่ว่าจะทำงานในอาชีพใดก็ตาม รวมถึงการเป็นพนักงานบริษัทเอกชนด้วย การวางแผนการเงินนั้นควรต้องทำตั้งแต่เริ่มทำงานใหม่ ๆ ไม่ควรคิดว่าไม่จำเป็นหรือรอไว้ก่อน สมัยนี้มีกรณีศึกษาให้เราเห็นได้อยู่บ่อย ๆ ว่าค่าครองชีพหรือค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของคนเรานั้นสูงขึ้นเพียงใด ไหนจะเรื่องของเงินเฟ้ออีก มีหลายสำนักที่ให้ข้อมูลในเรื่องของการเกษียณว่าเดี๋ยวนี้คนเรามีเงินเก็บไม่เพียงพอที่จะใช้ชีวิตในบั้นปลายเมื่อเกษียณได้อย่างสุขสบาย ทั้งเรื่องของดอกเบี้ยเงินฝากที่ปัจจุบันก็ต่ำเตี้ยเสียจนไม่อยากจะดูผลตอบแทน หากเรามัวปล่อยเวลาให้ผ่านไปเนิ่นนาน ไม่ได้สนใจเรื่องการวางแผนการเงินกว่าจะคิดได้ตอนอายุ 30, 40 หรือ 50 ถึงตอนนั้นก็อาจจะสายไปเสียแล้วก็ได้ วางแผนภาษีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่พนักงานบริษัทเอกชนต้องจ่ายให้กับรัฐบาลนั้น ยอดเงินรายปีที่ต้องจ่ายถือว่าไม่น้อยเลย ยิ่งหากทำงานไปนานมีเงินเดือนสูงขึ้น ยอดภาษีที่ต้องจ่ายก็จะเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากระบบภาษีเงินได้ในประเทศไทยเป็นแบบอัตราก้าวหน้าแบบขั้นบันได ผู้มีรายได้มากต้องเสียมากนั่นเอง แต่เรื่องภาษีเงินได้นี้เราสามารถวางแผนเพื่อให้ประหยัดภาษีที่ต้องจ่ายได้เหมือนกัน ก็ในส่วนของค่าลดหย่อนต่าง ๆ ที่รัฐบาลเปิดโอกาสให้ผู้มีเงินได้สามารถยื่นค่าลดหย่อนภาษีเงินได้ได้มากขึ้น ค่าลดหย่อนที่จะนำมาใช้ประหยัดภาษีได้ บางอย่างก็ถือเป็นการออมหรือการลงทุนไปด้วย เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กองทุน LTF, กองทุน RMF … Continue reading "ทำงานบริษัทเอกชน ควรวางแผนการเงินอย่างไร"