ปัญหาการเงินที่แย่ๆ ครอบครัวแก้ได้

ปัญหาการเงินเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่หลายๆ ครอบครัวกำลังสัมผัสอยู่นั้น และมันไม่เรื่องที่แปลกเลยสำหรับครอบครัวไหนที่เกิดข้อขัดแย้ง หรือข้อโต้เถียงกัน แล้วทำไมเราเองปล่อยให้เรื่องการเงินมาบั่นทอนความรักและความสุขในคอบครัวของเราเองได้ คุณเองก็เป็นอีกคนหนึ่งที่รักครอบครัวใช่มั้ยล่ะคะ ดังนั้นหากไม่อยากเสียคำว่าครอบครัวไปนั้น อย่ามัวแต่โทษกัน เพราะเห็นมาหลายๆ คู่แล้วที่มีการหย่าร้างส่วนใหญ่มากจากคำว่าเธออยู่บ้านสบายฉันทำงานแทบตาย ทำไมฉันต้องหาเงินฝ่ายเดียว หนี้สินส่วนนี้เป็นเพราะเธอ แบบนี้จะมัวแต่ตัดความสัมพันธ์ของแต่ละคู่ไปอย่างน่าเสียดาย joker123 เมื่อเกิดปัญหาขึ้นสิ่งแรกที่ต้องทำคือการหันหน้าเข้าปรึกษากันอย่าปิดบังซึ่งกันและกันสำหรับครอบครัวไหนเป็นครอบครัวทีทำงานทั้งคู่ ไม่ว่าจะเป็นสามี หรือภรรยา ย่อมไม่ค่อยเจอปัญหาในส่วนนี้มากนัก เนื่องจากมีรายได้ทั้ง 2 ทาง อีกทั้งมักจะเข้ากันใจเรื่องความเหนื่อยจากในการหามาซึ่งรายได้ ทำให้การจับจ่ายในแต่ละอย่างมีการคิดและวางแผนไว้ดีแล้ว หากครอบครัวไหนที่สามีหาเงินเพียงคนเดียว เหนื่อยหน่อยนะคะ เพราะคนที่หามากับคนที่จ่ายเงินอาจเกิดความไม่ลงตัวกัน และเป็นประเด็นขึ้นมาอีกก็ได้ ดังนั้นเมื่อเกิดปัญหา หรือไม่อยากให้เกิดปัญหา ต้องมีการพูดคุย และทางที่ดีไม่ควรปิดบังเรื่องรายได้ และรายจ่าย ยิ่งหากเป็นช่วงที่มีปัญหาก็ต้องหันหน้าพูดคุยและปรึกษาเพื่อที่จะรู้ทั้งสองฝ่าย เพื่อที่จะได้หาแนวทางในการแก้ไขต่อไป ในเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาทะเลาะ หรือโทษกันไปให้สถานการณ์แย่หรอกเข้าอีกหรอกนะคะ เชื่อได้เลยว่าหากช่วยกัน ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน เรื่องราวในวันนี้จะเป็นภูมิคุ้มกันให้กับคุณอีกเยอะเลยล่ะค่ะ สล็อต บอกกล่าวแก่สมาชิกในครอบครัวเมื่อพูด หรือปรึกษากับคู่ชีวิตแล้ว อย่าลืมที่จะบอกกล่าวแก่สมาชิกในครอบครัวด้วยนะคะ ว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นมา พ่อแม่บางคนไม่กล้าบอกกับลูก เมื่อลูกไม่ทราบก็จะเกิดการใช้จ่ายแบบเดิม จะทำให้มีการกู้หนี้ยืมสินมาอีก ลองนึกดูนะคะ ให้เขารู้ตอนนี้ยังสามารถแก้ไขและกลับไปสู่สภาวะปกติได้ทัน แต่หากไม่พูดแล้วเกิดปัญหาหนักว่าเดิม ยากที่จะไข สมาชิกในครอบครัวจะลำบากไม่น้อยเลย ลดรายจ่าย แต่อย่าลดความสุขการหล่อเลี้ยงครอบครัวทำให้มีความสุขได้โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยเงินเป็นตัวหลัก ดังนั้นตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปบ้างเพื่อที่จะได้เซฟ … Continue reading "ปัญหาการเงินที่แย่ๆ ครอบครัวแก้ได้"

แก้ปัญหาการใช้เงินเกินตัวด้วยการวางแผนการเงิน

ปัญหาการใช้เงินเกินตัว เป็นปัญหาที่หลายท่านอาจรู้สึกว่าตนเองกำลังเผชิญ ซึ่งถึงแม้จะพยายามสักเพียงใดก็ไม่สามารถแก้ไขได้เสียที เพราะเมื่อมีรายได้ ก็มักจะเผอเรอใช้จ่ายไปอย่างสูญเปล่าอยู่เสมอ สำหรับวันนี้ เพื่อเป็นการแบ่งปันเทคนิคดีๆให้กับท่านที่กำลังพยายามจะแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงขอนำเสนอเทคนิค 3 ขั้นตอนในการแก้ปัญหาการใช้เงินเกินตัวด้วยการวางแผนการเงิน ส่วนแต่ละขั้นตอนจะมีรายละเอียดและความน่าสนใจอย่างไรนั้น ขอเชิญไปติดตามกันเลยครับ joker123 เทคนิคขั้นที่ 1 สำรวจรายรับในการบริหารจัดการเงินนั้น ปัจจัยที่ควรให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกก็คือเรื่องของรายรับ เพราะรายรับเป็นที่มาของเงินที่จะใช้จ่าย ทั้งนี้ ในการสำรวจรายรับ ผู้สำรวจควรจะจำแนกช่องทางและจดบันทึกไว้โดยละเอียด เพื่อที่จะสามารถทราบได้ว่าในแต่ละเดือนท่านมีรายรับกี่ช่องทาง แต่ละช่องทางมีความมั่นคงหรือไม่ และเมื่อนำมาคำนวณโดยรวมแล้วจัดเป็นรายรับที่มากน้อยเพียงใด ถ้าหากทราบหรือสามารถกำหนดรายรับได้อย่างชัดเจน ก็จะช่วยให้สามารถบริหารจัดการรายจ่ายและเงินเก็บได้อย่างสอดคล้องลงตัว รายรับที่เหมาะสมนั้นควรเป็นรายรับที่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายพื้นฐาน และคิดเผื่อเป็นส่วนเหลือเก็บอย่างน้อย 10% สล็อต เทคนิคขั้นที่ 2 จำกัดรายจ่ายรายจ่าย นับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญซึ่งจะต้องบริหารจัดการอย่างสอดคล้องและเหมาะสมกับรายรับ ในแต่ละวันหรือแต่ละเดือนนั้นเราทุกคนล้วนมีรายจ่ายหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นรายจ่ายค่าอาหาร ข้าวของเครื่องใช้ หรือแม้แต่ค่าที่พัก ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าชำระหนี้สิน ตลอดจนค่าใช้จ่ายจิปาถะอื่นๆ ดังนั้น เพื่อที่จะทราบรายจ่ายที่ชัดเจน จึงควรที่จะจดบันทึกไว้อย่างเป็นระบบระเบียบ การจดบันทึกไว้เช่นนี้นอกจากจะช่วยให้ทราบถึงรายจ่ายโดยรวมแล้ว ยังทำให้สามารถจำแนกได้ว่ารายจ่ายในส่วนใดที่เป็นการใช้จ่ายซึ่งไม่จำเป็น อันจะช่วยให้สามารถปรับปรุงแก้ไขโดยการลดหรือตัดรายจ่ายในส่วนดังกล่าวออกไปได้ สล็อตออนไลน์ เทคนิคขั้นที่ 3 บริหารจัดการเงินเก็บแน่นอนว่าเมื่อทราบถึงยอดรายรับและรายจ่ายที่ชัดเจนในแต่ละเดือนแล้ว สิ่งที่จะสามารถคำนวณได้ตามมาก็คือเงินคงเหลือ … Continue reading "แก้ปัญหาการใช้เงินเกินตัวด้วยการวางแผนการเงิน"

ต้นเหตุแห่งปัญหาทางการเงิน

ต้นเหตุจริงๆ แล้ว ของปัญหาทางการเงิน ก็คือ การจัดสรร..รายได้และค่าใช้จ่าย ผิดพลาด มีหนี้สินมากเกินไป ทำให้ไม่มีเงินเหลือออม เหลือเก็บ และขาดการวางแผนในเรื่องของความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุ การเจ็บป่วยที่อาจนำมาซึ่งการขาดรายได้ สูญเสียทรัพย์สินเงินทอง ไม่มีแผนสำรองทางการเงิน กรณีฉุุกเฉิน หรือกรณีเกิเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง joker123 โดยการจัดสรรรายได้/ค่าใช้จ่ายสำหรับชำระหนี้นั้น ควรคำนึงถึงความสามารถในการชำระหนี้เพื่อไม่ให้เป็นภาระที่หนักจนเกินไป ควรมีหนี้สิน เช่น ผ่อนบ้าน ผ่อนรถ หรือ ภาระ ที่ต้องใช้หนี้ ในสัดส่วนไม่เกิน 35% – 40% ของรายได้ต่อเดือน และควรจัดสรรการออมเงินไม่ต่ำกว่า 10 % ของรายได้ เพื่อเป็นเงินออมเผื่อฉุกเฉิน หรือเป็นเงินออมเพื่ออนาคต เช่น ทุนการศึกษาบุตร เงินเกษียณ เป็นต้น สล็อต ซึ่งปัญหาการเงินของคนส่วนใหญ่ คือ มีหนี้สินมากจนเกินไป เพราะหากเรามีหนี้สินเกิน 50% ของรายได้ต่อเดือน ย่อมมีความเสี่ยงที่จะเป็นหนี้ถาวร เสี่ยงมากที่จะไม่สามารถรักษาเครดิตที่ดีไว้ได้ ซึ่งเสี่ยงต่อการผิดนัดชำระหนี้ และเสียเครดิตในที่สุด เมื่อเสียเครดิต ไม่สามารถกู้เงินในระบบได้ สล็อตออนไลน์ … Continue reading "ต้นเหตุแห่งปัญหาทางการเงิน"

Mosoblbank: ปัญหาและข้อเสนอแนะ

ในปี 1992 เขาเริ่มทำงานในดาเกสถานธนาคารพาณิชย์ “Vatan” หลังจากที่ธนาคารซื้อวิกเตอร์และโรมัน Krestiny สถาบันการเงินย้ายไป Fryazino และเปลี่ยนชื่อเป็น Moscow Regional Bank ในปีถัดมาองค์ประกอบของผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงไปหลายครั้ง 97.94% ของสถาบันการเงินเป็นเจ้าของโดย Republican Financial Corporation OJSC ส่วนที่เหลือจะแจกจ่ายระหว่างบุคคล อเล็กซานเด Malchevsky เป็นเจ้าของ 70% ของ OJSC และพ่อของเขา Andrzej จัดการธนาคารจนถึง 2011 joker123 ในปี 2548 Mosoblbank ได้รับการยอมรับในระบบเงินประกัน ทำให้สามารถเพิ่มจำนวนหน่วยเป็น 400 ในเวลาเพียงสองปี คุณภาพของการจัดการยังเป็นหลักฐานด้วยข้อเท็จจริงที่ว่าในปี 2556 ธนาคารได้รับ “เครื่องอุปโภคบริโภค” มากกว่า 1,000 ตู้เอทีเอ็ม 7 แสนเครื่องและ 4 พัน POS-terminals ซึ่งมีลูกค้าที่ใช้บัตรวีซ่าและมาสเตอร์การ์ด ในปี 2554 มีการเปิดตัวระบบโอนเงินของตัวเอง MOPS … Continue reading "Mosoblbank: ปัญหาและข้อเสนอแนะ"