อย่าลืมกันเงินไว้ เพราะอาจ ป่วยไข้ยามเกษียณ

ทุกวันนี้คนรุ่นใหม่เริ่มตระหนักถึงเงินที่ควรออมไว้ยามที่ตนเองต้องเกษียณอายุ ว่าควรมีเงินออมมากเท่าไรถึงเพียงพอที่ต้องใช้หากต้องมีอายุอยู่หลังเกษียณ 20-30 ปี เพราะด้วนเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ที่ทำให้ในอนาคตคนรุ่นใหม่อาจมีอายุที่ยืนยาว จนทำให้เงินที่ออมไว้ใช้อาจไม่เพียงพอก็เป็นได้ เพราะหากวันนี้คุณอายุประมาณ 30 ปี และต้องการเกษียณเมื่ออายุ 60 ปี คุณเองก็มีเวลาในการเก็บออมหรือทำให้งอกเงยยาวนานถึง 30 ปี แต่ชีวิตคนเราอาจไม่ง่ายขนาดนั้นเพราะหากคุณมีอายุยืนยาวถึง 90 ปีละ นี่คือโจทย์ที่ท้าทายเพราะเหมือนการออมเป็นระยะเวลา 30 ปี เพื่อให้สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นระยะเวลา 30 ปี ลำพังการออมและลงทุนเพื่อเงินก้อนนี้ว่ายาก แต่หากในหลังวัยเกษียณคุณเจ็บป่วยประกันสังคมก็ไม่มีแล้วคุณเตรียมรับมือกับรายจ่ายตรงนี้แล้วหรือยัง? joker123 1.แยกเงินออกเป็น 2 ส่วนหลังเกษียณอย่างชัดเจนส่วนที่ 1 เป็นเงินที่เผื่อไว้ใช้ในชีวิตชีวิตประจำวันส่วนที่ 2 อาจนำไปลงทุนต่อถึงแม้เกษียณอายุแล้วเพราะถึงว่าเป็นเงินเย็นไม่เกี่ยวข้องกับเงินที่ใช้ในชีวิตประจำวันเราอาจเจ็บป่วยเมื่อเวลาผ่านไป 5-10 ปีก็เป็นได้ จึงอาจนำไปลงทุนต่อเพื่อให้งอกเงย แต่ไม่ควรลงเงินส่วนที่ 2 นี้ลงในทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงสูงทั้งหมด อาจมีการแบ่งลงในทรัพย์สินที่มีทั้งความเสียงสูงเช่น กองทุนรวมตราสารทุนและกองทุนตราสารหนี้ที่มีความเสียงน้อยกว่า เพราะเราไม่ควรใส่ไข่ไว้ในตะกร้าเพียงใบเดียว สล็อต 2.หมั่นตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่อหาความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ เพราะเมื่อเรามีอายุมากขึ้น โรคภัยไข้เจ็บย่อมเกิดขึ้นได้การตรวจสุขภาพเช่นการตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อตรวจสอบดัชนีมวลกายว่าเกินค่ามาตรฐานหรือไม่,การตรวจเลือดเพื่อดูในส่วนของไขมันในเลือดว่าอยู่สูงเกินไปหรือเปล่า,ตรวจสมรรถภาพของปลอดและการเอกซ์เรย์ทรวงอกหากคุณยังสูบบุหรี่อยู่หรือมีความเสี่ยง, ทั้งหมดนี้เพื่อให้เราสามารถปรับตัวในเรื่องของการรับประทานอาหารและการออกกำลังเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ เมื่อเรามีอายุที่เพิ่มมากขึ้นจึงควรตรวบจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง สล็อตออนไลน์ 3.การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอหลายคนอาจคิดว่าอายุมากแล้วเราอาจไม่จำเป็นต้องออกกำลังกาย … Continue reading "อย่าลืมกันเงินไว้ เพราะอาจ ป่วยไข้ยามเกษียณ"