ฝ่าวิกฤตชีวิตมนุษย์เงินเดือน ! “เป็นหนี้ มีลูก แถมไม่มีเงินเก็บ”

หากให้พูดถึงอาชีพที่มีความมั่นคงมากที่สุด ทั้งในรูปแบบของการทำงานและสถานะทางการเงิน คงต้องยกให้ทุกอาชีพประจำที่ได้รับเงินเดือน ด้วยอาชีพเหล่ามีความมั่นคงสูงและการันตีได้ว่าคนทำงานจะได้รับเงินอย่างสม่ำเสมอในแต่ละเดือนแน่นอน ซึ่งข้อเสียเดียวของอาชีพเหล่านี้ คือคนทำงานจะไม่สามารถเพิ่มจำนวนเงินหรือรายรับให้มากได้ตามที่ใจต้องการ ที่สำคัญทุกคนที่ทำงานประจำหรือที่หลายคนชอบเรียกว่า “มนุษย์เงินเดือน” ยังจำเป็นต้องวางแผนและบริหารการเงินอย่างรัดกุมมากกว่าอาชีพอื่น ๆ เนื่องจากการได้รับเงินเป็นก้อน มีโอกาสสูงมากที่เงินเดือนจะหมดไปกับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ก่อนถึงสิ้นเดือน ดังนั้นหากมนุษย์เงินเดือนไม่มีการวางแผน จัดการและบริหารเงินอย่างรัดกุมแล้วละก็ งานนี้อาจสร้างความลำบากให้กับตนเองในระยะยาวได้ joker123 1.การวางแผนและบริหารการเงิน เรื่องที่มนุษย์เงินเดือนต้องให้ความสำคัญการบริหารเงินสำหรับมนุษญ์เงินเดือนถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการอยู่รอดเลยก็ว่าได้ ด้วยรูปแบบการได้รับเงินเป็นก้อนในครั้งเดียว ส่งผลให้มนุษย์เงินเดือนต้องบริหารจัดการและจัดสรรปันส่วนเงินเดือนให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดในเดือนนั้น ๆ โดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือนที่กำลังมีลูกน้อย กำลังเป็นหนี้ ไม่มีเงินเก็บและอยู่ในช่วงเศรษฐกิจย่ำแย่ด้วยแล้ว การบริหารการเงินยิ่งมีบทบาทสำคัญมากที่สุด คุณจะอยู่รอดหรือไม่ งานนี้อาจต้องอาศัยสุดยอดเทคนิคและวิธีในการวางแผนและบริหารการเงินเพื่อรับมือกับสถานการณ์ข้างต้นโดยเฉพาะ ดังนั้น การวางแผนและบริหารการเงินจึงเป็นเรื่องที่มนุษย์เงินเดือนทุกคนต้องให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก ต้องลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังและไม่ละเลยการปรับเปลี่ยนแผนการเงินระยะสั้นเมื่อพบว่าสถานการณ์ทางการเงินได้เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้การบริหารจัดการการเงินในแต่ละช่วงชีวิตไม่ติดขัดหรือติดขัดน้อยที่สุดนั่นเอง 2.เทคนิคน่ารู้ วางแผนและบริหารการเงินเมื่อคุณเป็นมนุษย์เงินเดือนอย่างที่กล่าวไปแล้วว่า มนุษย์เงินเดือนทุกคนมีรูปแบบเกี่ยวกับการเงินที่แน่นอนกว่าอาชีพอื่น ๆ แต่นั่นก็นำมาซึ่งการวางแผนการเงินที่ต้องแยบคายและมีระเบียบแบบแผนกว่าด้วย เพราะเราต้องไม่ลืมว่าในช่วงระยะเวลา 1 เดือนหลังจากได้รับเงินเดือนแล้ว เราจะไม่ได้รับเงินพิเศษใด ๆ อีกเลย หากเราไม่เลือกทำอาชีพเสริมควบคู่ไปด้วย โดยในส่วนของการวางแผนและบริหารการเงินของมนุษย์เงินเดือนนั้น ไม่ยากอย่างที่หลายคนเข้าใจ ขอเพียงแค่คุณมีวินัยทางการเงินที่ดี มีความสม่ำเสมอและลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังเท่านั้น แผนการเงินของมนุษย์เงินเดือนอย่างคุณก็เป็นเรื่องง่าย ๆ ในการปฏิบัติและทำให้สำเร็จตามเป้าหมายแล้ว สล็อต เคล็ดไม่ลับวางแผนการเงินฉบับมนุษย์เงินเดือนเพราะเป็นมนุษย์เงินเดือน แผนการเงินจึงต้องมีความชัดเจนและเป็นระบบ … Continue reading "ฝ่าวิกฤตชีวิตมนุษย์เงินเดือน ! “เป็นหนี้ มีลูก แถมไม่มีเงินเก็บ”"