วางแผนการเงินอย่างไร…ให้มั่นคง

“ การสร้างความมั่นคงทางการเงิน “ คือ การวางแผนการใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ และ วางแผนเพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ก่อนอื่น เรามาเช็คสถานะทางการเงินของเรา ด้วยการตั้งคำถามเหล่านี้กับตัวเองดูนะคะ ว่า ณ ปัจจุบันเรามีสถานะการเงินเป็นอย่างไร มีความมั่นคงทางการเงินแล้วหรือไม่ joker123 1.วันนี้รายได้ / อาชีพ / ธุรกิจ ที่คุณทำมีความมั่นคง ใช่ หรือ ไม่2.นอกจากรายได้หลัก คุณมีรายได้จากแหล่งอื่นอีก ใช่ หรือ ไม่3.ปัจจุบันคุณมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว ใช่ หรือ ไม่4.ทุกวันนี้คุณมีการออมหรือลงทุน 10 % – 30% ของรายได้ ใช่ หรือ ไม่5.วันนี้คุณมีเงินสำรองไว้สำหรับครอบครัวขั้นต่ำ 3 – 6 เท่าของค่าใช้จ่าย ใช่ หรือ ไม่6.หนี้สินที่ผ่อนชำระในปัจจุบันของคุณ น้อยกว่า 35% ของรายได้ต่อเดือน ใช่ หรือ ไม่7.หากครอบครัวของคุณต้องสูญเสียผู้ที่มีรายได้หลัก ครอบครัวคุณได้มีแหล่งเงินได้หรือทรัพย์สิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตต่อไปได้ … Continue reading "วางแผนการเงินอย่างไร…ให้มั่นคง"