อย่าลืมกันเงินไว้ เพราะอาจ ป่วยไข้ยามเกษียณ

ทุกวันนี้คนรุ่นใหม่เริ่มตระหนักถึงเงินที่ควรออมไว้ยามที่ตนเองต้องเกษียณอายุ ว่าควรมีเงินออมมากเท่าไรถึงเพียงพอที่ต้องใช้หากต้องมีอายุอยู่หลังเกษียณ 20-30 ปี เพราะด้วนเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ที่ทำให้ในอนาคตคนรุ่นใหม่อาจมีอายุที่ยืนยาว จนทำให้เงินที่ออมไว้ใช้อาจไม่เพียงพอก็เป็นได้ เพราะหากวันนี้คุณอายุประมาณ 30 ปี และต้องการเกษียณเมื่ออายุ 60 ปี คุณเองก็มีเวลาในการเก็บออมหรือทำให้งอกเงยยาวนานถึง 30 ปี แต่ชีวิตคนเราอาจไม่ง่ายขนาดนั้นเพราะหากคุณมีอายุยืนยาวถึง 90 ปีละ นี่คือโจทย์ที่ท้าทายเพราะเหมือนการออมเป็นระยะเวลา 30 ปี เพื่อให้สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นระยะเวลา 30 ปี ลำพังการออมและลงทุนเพื่อเงินก้อนนี้ว่ายาก แต่หากในหลังวัยเกษียณคุณเจ็บป่วยประกันสังคมก็ไม่มีแล้วคุณเตรียมรับมือกับรายจ่ายตรงนี้แล้วหรือยัง? joker123 1.แยกเงินออกเป็น 2 ส่วนหลังเกษียณอย่างชัดเจนส่วนที่ 1 เป็นเงินที่เผื่อไว้ใช้ในชีวิตชีวิตประจำวันส่วนที่ 2 อาจนำไปลงทุนต่อถึงแม้เกษียณอายุแล้วเพราะถึงว่าเป็นเงินเย็นไม่เกี่ยวข้องกับเงินที่ใช้ในชีวิตประจำวันเราอาจเจ็บป่วยเมื่อเวลาผ่านไป 5-10 ปีก็เป็นได้ จึงอาจนำไปลงทุนต่อเพื่อให้งอกเงย แต่ไม่ควรลงเงินส่วนที่ 2 นี้ลงในทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงสูงทั้งหมด อาจมีการแบ่งลงในทรัพย์สินที่มีทั้งความเสียงสูงเช่น กองทุนรวมตราสารทุนและกองทุนตราสารหนี้ที่มีความเสียงน้อยกว่า เพราะเราไม่ควรใส่ไข่ไว้ในตะกร้าเพียงใบเดียว สล็อต 2.หมั่นตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่อหาความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ เพราะเมื่อเรามีอายุมากขึ้น โรคภัยไข้เจ็บย่อมเกิดขึ้นได้การตรวจสุขภาพเช่นการตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อตรวจสอบดัชนีมวลกายว่าเกินค่ามาตรฐานหรือไม่,การตรวจเลือดเพื่อดูในส่วนของไขมันในเลือดว่าอยู่สูงเกินไปหรือเปล่า,ตรวจสมรรถภาพของปลอดและการเอกซ์เรย์ทรวงอกหากคุณยังสูบบุหรี่อยู่หรือมีความเสี่ยง, ทั้งหมดนี้เพื่อให้เราสามารถปรับตัวในเรื่องของการรับประทานอาหารและการออกกำลังเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ เมื่อเรามีอายุที่เพิ่มมากขึ้นจึงควรตรวบจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง สล็อตออนไลน์ 3.การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอหลายคนอาจคิดว่าอายุมากแล้วเราอาจไม่จำเป็นต้องออกกำลังกาย … Continue reading "อย่าลืมกันเงินไว้ เพราะอาจ ป่วยไข้ยามเกษียณ"

วางแผนเกษียณให้สำเร็จได้..ตามเป้าหมาย

การวางแผนเกษียณอายุ หลายๆ ท่านอาจคิดว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัว อีกนานกว่าจะเกษียณ หรือไม่ก็อยากทำงานไปเรื่อยๆ จนกว่าไม่มีแรงทำงาน ค่อยหยุดทำงาน สิ่งที่เราคิด กับความเป็นจริงอาจต่างกัน อย่าลืมไปนะคะว่า ยิ่งเราอายุมากขึ้น ไม่ได้หมายความว่าสุขภาพร่างกายของเราจะแข็งแรง มีแรงทำงานเหมือนปัจจุบันนะคะ ยิ่งอายุมากขึ้น ก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บ ต่อให้ใจเราอยากทำงานยังไง แต่หากสภาพร่างกายไม่ไหว ก็ไม่สามารถทำงานหาเงินต่อไปได้ joker123 ทำให้ชะล่าใจ คิดว่า รอก่อน ยังไม่ถึงเวลา แต่รู้ไหมค่ะว่า สิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นกับเรา ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ คือ สัดส่วนคนสูงอายุจะมีมากขึ้น เมื่อเทียบกับกลุ่มคนวัยทำงาน และคนเราจะมีอายุยืนขึ้น สวัสดิการภาครัฐไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย ค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้น ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น รวมไปถึงเงินเฟ้อที่บั่นทอนอำนาจการซื้อของเราลงทุกวันๆ ทำให้เราต้องหันมาให้ความสำคัญกับการวางแผนการเงินเพื่อเกษียณอายุ เพราะหากเราไม่มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ หรือขาดการวางแผนที่ดี อนาคตอาจเสี่ยงต่อใช้ชีวิตอย่างลำบาก หากไม่มีเงินออม เงินเก็บที่มากพอที่จะดูแลตัวเองตอนเกษียณได้ การวางแผนเกษียณ มีหลายท่านที่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร ไม่รู้ต้องทำอย่างไร สล็อต วันนี้เราสรุปวิธีวางแผนเกษียณ เพื่อง่ายต่อการนำไปใช้ได้จริงด้วย 5 Step กันนะคะStep 1 สำรวจตัวเอง : อันดับแรกเลยนะคะ คือ พิจารณาว่า … Continue reading "วางแผนเกษียณให้สำเร็จได้..ตามเป้าหมาย"