รวมเรื่องเสียเงินที่อาจคาดไม่ถึง

เงินเป็นสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของคนเราอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง การศึกษาเรื่องเงิน การเงิน อย่างลึกซึ้งหลายๆ ด้าน จึงเป็นเรื่องสำคัญ และจำเป็นจะต้องรู้ โดยเฉพาะยิ่งมีเงินมากเท่าใด ก็ยิ่งต้องศึกษา เพื่อเตรียมรับมือกับปัญหาการเงินที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งบางเรื่องก็ยากจะคาดเดา หรือรู้ไม่เท่าทัน กว่าจะรู้ก็พลาดท่าไปแล้ว joker123 เมื่อมีเงิน โดยเฉพาะยิ่งมีเงินมากหรือทรัพย์สินจำนวนมาก ก็ควรศึกษาถึงสาเหตุที่อาจทำให้ต้องสูญเสียเงินไปโดยขาดความรู้ หรือคาดไม่ถึง หรือกรณีมีเงินน้อย ก็เช่นกัน เพราะหากผิดพลาดก็จะยิ่งแย่หนักเข้าไปอีก ความรู้เรื่องเงิน อย่างการเสียเงินไปกับเรื่องต่างๆ ที่เกินคาดเดา จึงต้องศึกษา เพื่อป้องกันตัวเอง ซึ่งก็มีหลายเรื่อง หลายด้านเลยทีเดียว เหตุร้ายที่เกิดกับตัวเองหรือครอบครัวเหตุร้าย ความซวยมีโอกาสเกิดกับตัวเราหรือครอบครัว สมาชิกในครอบครัว และมักจะทำให้ต้องเสียเงิน การโดนปล้น เกิดภัยธรรมชาติ ข้าวของเสียหาย มีโอกาสเกิดขึ้นได้ แต่เรื่องนี้ก็ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ถึงพฤติกรรมสมาชิกแต่ละคน มีพฤติกรรมเสียง มีโอกาสทำให้เกิดเหตุร้ายได้หรือไม่ หรือสถานที่ที่อยู่อาศัย สิ่งแวดล้อม มีโอกาสทำให้เกิดปัญหาที่จะทำให้ต้องเสียเงินหรือไม่ เพื่อจะได้หาทางป้องกันและเตรียมรับมือ สล็อต อุบัติเหตุประเภทต่างๆอุบัติเหตุมีหลายอย่าง และมีโอกาสเกิดกับคนเราได้โดยไม่สามารถคาดเดาได้ เช่น อุบัติเหตุจากรถ การทำงาน การใช้ชีวิตในแต่ละวัน การเดินทาง ฯลฯ ต้องพิจารณาถึงสิ่งที่มีโอกาสทำให้เกิดอุบัติเหตุได้มากที่สุด อย่างการมีรถยนต์ … Continue reading "รวมเรื่องเสียเงินที่อาจคาดไม่ถึง"